Bugün : 19 Nisan 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

malleolus nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

malleolus : n. (pl. Malleoli). Bacakla ayağın birleştiği yerde hem içi yanda hem de dış yanda deri altındaki kemiklerin yaptığı kabartı, aşık (çıkıntısı), malleol.

External malleolus : Fibulanın alt ucunda bulunan malleol;


Internal malleolus : Tibia'nın alt ucunda yer alan malleol.


malleolus lateralis : Fibula dış aşıkçığı.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bismuth : n. biochem. Bi sembolü ile bilinen atom no: 83 ve atom ağırlığı: 209 olan kimyasal element. Tuz ve terkipleri ishali tedaviye yarayan madeni bir element. bizmut (frengi için enjeksiyon olarak da kullanılır).


calcariuria : n. İdrarda kalsiyum tuzlarının bulunuşu, idrarla kalsiyum tuzları çıkışı.


cataractous : a. 1. Katarakt'li ilgili; 2. Katarakt tabiatında; 3. Katarakt gösteren, kataraktlı.


cystorrhagia : n. Mesaneden gelen kanama, mesane kanaması.


emmeniopathy : n. Adetleri ilgilendiren herhangi bir bozukluk, adet düzensizliği


fugue : n. Kişiyi evinden ve çevresinden ayrılarak gayesiz gezip dolaşma gibi davranışlara iten, bir ölçüde karakter değişimi ile belirgin geçici durum (Kişi bu tablo'dan sıyrıldığı zaman olanları hatırlamaz).


hemangioma : n. Kan damarlarından doğan urlar, hemanjiyom.


hemat : n. pref. Kan.


hemolith : n. Kan damarları duvarlarında meydana gelen taş.


hiatus : n. Yarık, hiyatus: Çatlak şeklinde oyuk veya yarık.


hypomineralization : n. Kanda madeni elementlerin anormal derecede azalması.


lipocardiac : a. Kalbin yağ dejenerasyonuna ait.


ophthalmograph : n. Okuma sırasında göz hareketlerini tesbit eden alet, oftalmograf.


phorometry : n. Gözün görüş eksenindeki sapmanın yön ve derecesinin forometre yardımıyla belrilenmesi, forometri.


polyplastic : a. 1.Çok hücreli, bir çok hücrelerden oluşmuş; 2. Birçok şekillerden geçen, çeşitli (çeşitli) şekil değişikliklerine uğrayan.


proiotia : n.Cinsel organ veya duyguların vaktinden önce gelişmesi.


rest : n. İstirahat.


rhinometer : n. Burnu ölçme aleti, rinometre


rumaround : n. Tırnağı saran deri ve yumuşak kısımların cerahatli iltihabı, dolama.


semantic : a. Kelime anlamına ait, manaya ait, anlamsal.