Bugün : 22 Haziran 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

maldigestion nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

maldigestion : n. Sindirim bozukluğu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boloscope : n. Vücuda giren metalden yapılı yabancı cismin yerini tesbitte kullanılan alet.


culture : n. Fenni tetkik için mikropların üretilmesi, kültür.


endoappendicitis : n. Apandisin müköz zarının iltihabı.


faculttative : n. Duruma, isteğe bağlı olan, değişik koşullar altında yaşayabilme yeteneğine sahip olan.


gravitation : n. Cisimlerin yere doğru çekilmesi, yerçekimi gücü; 2. Bir cismi bütün halinde tutan tanecikleri arasındaik çekim, cazibe kuvveti.


grumous : a. Pıhtılı.


hysteroneurosis : n. Uterus lezyonuna bağlı sinir hastalığı, histeronevroz.


madura foot : n. Hindistan'da ve tropik ülkelerde görülen ayağa ait mantar hastalığı.


metallurgy : n. Maden tasfiyeciliği bilgisi.


oxonomeia : n. See: Acetonemia.


oxyquinoline : n. biochem. Kinolinden türeyen bir madde [OH.O6H3(CH)2N].


periprostatitis : n. Prostat çevresindeki maddenin iltihabı.


petrosa : n. Üç parçadan oluşan temporal kemiğin kalın (petrous) kısmı, pars petrosa.


phenoperidine : n. Solunum merkezini depresyona uğratabilen güçlü bir analjezik, solunumun mekanik olarak yaptırılabildiği koşullar alıtnda kullanılır.


polygyny : n. 1. Bir erkeğin birden fazla kadınla, aynı anda evli olma hali veya adeti (Bazı ilkel kabilelerde görülür); 2.İki veya daha ziyade dişi pronucleus'un aynı erkek pronucleus'la birleşmesi.


pronometer : n. Ön kol ve elin pronasyon derecesini ölçen alet, pronometre.


pyopneumoperitoneum : n. Periton boşluğunda cerahat ve gaz toplanması.


sheath : n. Mahfaza, zarf, kın.


sterilization : n. Sterilizasyon; 1. Kısırlaştırma; 2. Bakterileri tahrib etme (dezenfeksiyonla karıştırılmamalı, dezenfeksiyon yalnız patojen olanları, sterilizasyon, bütün bakterileri tahrip etmektedir), mikroplarını kırma.


subrectal : a. Rektum altında