Bugün : 20 Nisan 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

malarious nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

malarious : n. Sıtma gösteren, sıtmalı hastalarla dolu (bölge hakkında).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biostatistics : n. İnsan organizmasıyla ilgili biyolojik olayların sonuçlarını istatistik metotlarına uygulayarak inceleyen bilim dalı, biyoistatistik.


cenotophobia : n. yenilik korkusu, yeni şeylerden, yeni fikirlerden aşırı ürkme.


cyclodiathermy : n. Corpus ciliare'nin diatermi ile ortadan kaldırılması,


deaf-mute : a. İşitme ve konuşma yeteneği olmayan kişi, sağır ve dilsiz kişi.


dentinification : n. Dentin oluşumu.


deplumation : n. Kirpiklerin dökülmesi, kirpiklerin düşmesi.


dermographia : n. Cilt üzeri bir kalem veya iğne ile çizildikten sonra meydana gelen bir çeşit ürtiker.


detrusor : n. İdrar kesesinin adalesi.


flexibilitas : n. See: Flexibility.


gnathalgia : n. Çene ağrısı.


phthisiophobia : n. Marazi verem korkusu.


subiliac : a. İlyumaltı, ilyum altında bulunan.


hematodyscrasia : n. Kanın bozuk hali, hematodiskrazi.


ischiodynia : n. İskiyum ağrısı.


jejunitis : n.Jejunum iltihabı, jejunit.


lipoid : a. 1. Yağlı; 2. Yağ gibi, yağsı.


maxilla : n. (pl. maxillae). Üstçene (kemiği), maksilla.


normocytosis : n. Kan kürelreinin normal durumu, normositoz.


pectoriloquy : n. Ağızdan çıkan sözlerin göğüs duvarı tarafından nakledilmesiyle bunların oskültasyon ile duyulması, pektoriloki (göğüs hırıltısı).


perimetrium : n. Perimetr (iyum).