Bugün : 22 Haziran 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

malaria nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

malaria : n. Malarya, sıtma.

Benign tertian malaria : Plasmodium vivax'ın sebep olduğu 3 günde bir gelen ateş ve titreme nöbetleriyle belirgin sıtma şekli;


Falciparum malaria : See: Malignant tertian malaria;


Hemolytic malaria : See: Blackwater fever;


Malariae malaria : See: Quartan malaria;


Malignant malaria : See: Malignant tertian malaria;


Malignant tertian malaria : Plasmodium falciparum'un sebep olduğu 3 günde bir gelen titreme ve yükek ateş nöbetleriyle belirgin, ölüm oranı yüksek ağır sıtma şekli;


Ovale malaria : Plasmodium ovale'nin sebep olduğu 3 günde bir gelen ateş nöbetleriyle belirgin, hafif seyreden sıtma şekli;


Pernicious malaria : See: Malignant tertian malaria;


Quartan malaria : Plasmodium malariae'nın sebep olduğu dört günde bir ateş ve titreme nöbetlerinin tekrarladığı sıtma şekli;


Quotidian malaria : Her gün tekrarlayan ateş ve titreme nöbetleri ile belirgin sıtma şekli;


Subtertian malaria : See: Malignant tertian malaria;


Tertian malaria : See: Benign tertian malaria;


Vivax malaria : See: Benign tertian malaria.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiocentesis : n. Kalbe ponksiyon yapma, kalbin karıncık veya kulakçığına iğne ile girme.


fusion : n. 1. Kaynaşma; 2. Birbirine temas eden iki organın birbirine yapışması; 3. İki gözle görülen ayrı ayrı hayallerin birbiri üzerine intibak ederek tek bir hayal gibi görülmesi, füsyon.


graduate : n. 1. Üzerinde derece işaretleri olan ölçü bardağı; 2. Diplomalı.


hematencephalon : n. Beyinde kan toplanması


hydrorachitis : n. Subaraknoid aralıkta seröz eksüda birikimi ile belirgin omurilik zarlarının iltihabı.


leukoplakia : n. Dil, yanak mukozası, dişeti veya serviks üzerinde hafif yüksek beyaz lekeler şeklinde kendini gösteren lezyon, lökoplaki (Çok katlı yassı epiteli keratinizasyonu sonucu oluşur ve prekanseröz kabul edilir).


lymphopenia : n. Kanda lenfositlerin azalması, lenfopeni.


mastomenia : n. Adet esnasında memelerden kan gelişi.


metapophysis : n. Fıkra kemiğinde yurmu çıkıntı, kemik diyafizinin epifiz ile birleşen bölümü, metapofiz.


omphalo- : pref. Göbekle ilgili.


optoblast : n. Retinanın büyük gangliyon hücrelerinden biri.


pepsigogue : n. Pepsin salgılanmasını uyarıcı madde.


plastocytosis : n. Kanda trombosit sayısının artışı.


pleurodynia : n. 1. Plevra üzerinde hissedilen ağrı, plevra kaynaklı göğüs ağrısı, plörodini; 2. Romatizmanın sebep olduğu kaburgalar arası kasları tutan şiddetil ağrı (Genellikle tek taraflı olup zaman zaman nöbetler halinde gelişir).


podagra : n. Ayakta veya ayak başparmağında gut hastalığı, podagra.


pseudoapoplexy : n. Kanamasız apopleksiye benzer durum.


pustule : n. cerahatla dolu kabarcık, sivilce, püstül.


streptomyces : n. Bazıtürlerinden belirli antibiyotiklerin elde edildiği gram-pozitif bir mantar cinsi.


subpreputial : a. Sünnet derisi altında bulunan gulfealtı.


supranuclear : a. Çekirdek üstünde.