Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

malar nedir?

malar : a. Yanağa ait, malaris.

malar bone : Elmacık kemiği.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cytosmear : n. Hücrelerin mikroskopik muayenesi için lam üzerine salgı veya akıntı sürülmesiyle hazırlanan yayma.


Draft : n. 1. Bir defada içilen sıvı ilaç miktarı; 2. Hava cereyanı, hava akımı.


durematoma : n. Dura mater'in hematomu.


dysgerminoma : n. Fazla habis olmayan ovarium t ümörü.


epizoonosis : n. Deri üzerinde parazit olarak yaşayan havyansal mikroorganizmaların meydana getirdiği hastalık.


glaze : n. Perdah (dişçilikte).


glycorrhea : n. Vücuttan şeker ifraz etme.


habitus : n. Belirli hastalıklara istidat gösteren beden yapısı.


hypalbuminosis : n. Kanda albümin noksanlığı.


hypochlorite : n. Hipoklorik asidin tuzlarına verilen isim.


incudectomy : n. Örs kemiğinin ameliyatla çıkarılması.


intracellular : a. Hücre içinde bulunan veya meydana gelen.


iridotome : n. İris'e kesit yapmada kullanılan özel bistüri.


kinesalgia : n. Ka kasılmasından dolayı hasıl olan mevzii ağrı.


kinesimeter : n. Hareketin derecesini ölçen alet, hareket yeteneğindeki herhangi bir organda meydana gelen hareketin genişliğini ölçen alet, kinezimetre.


mecamylamine : n. Hipertansiyon tedavisinde kullanılan ağız yoluyla etkili bir ganglion bloke edici ilaç.


muscular : a. Kasa ait, adali, kaslı, kasıl, müsküler, muscularis.


osseo-aponeurotic : a. Kemik ve kas aponevrozuna ait.


polyeshetic : a. Poliyesteziye ait.


prothrombin : n. Kanda bulunan ve kanın pıhtılaşmasında amil olan madde.