Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

malar nedir?

malar : a. Yanağa ait, malaris.

malar bone : Elmacık kemiği.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bishydroxycoumarin : n. biochem. Beyaz billuri bir toz olup, pıhtı gidericidir (C19H12O6).


biventer : a. İki karınlı, iki dolgun (etli) parçadan oluşan (bazı kaslar hakkında).


blepharodiastasis : n. Göz kapaklarının birbirinden ayrılması, göz kapakları aralığının genişlemesi.


carditis : n. Yürek iltihabı, kardit.


digitigrade : a. Ayak parmakları üzerinde yürüyen, bu tarz yürüme gösteren (Bazı hayvanlarda olduğu gibi).


ectaic : a. Ektaziye ait.


gonadial : a. See: gonadal.


hepatopleural : a. Karaciğer ve plevraya ait.


intercapillary : a. Kılcal damarlar arasında.


helcoplasty : n. Yaraya sağlam deri yamama.


hematolymphangioma : n. Kan ve lenf damarlarından oluşan tümör, hemanjiyolenfom.


legume : n. Baklagillere ait herhangi bir bitkinin tanesi veya tanesinin de içinde bulunduğu kabuğu.


merorhachischisis : n. Omuriliğin kısmen çatlaması.


muciferous : a. Mukoza salgılayan, mukoza ifraz edici.


osteomalacic : a. 1. Osteomalasi ile ilgili; 2. Osteomalasi gösteren, osteomalasi'ye müptela.


ovari- : pref. Yumurtalık (ovaryum) anlamına önek.


parectasis : n. Organın aşırı genişleme göstermesi.


practolol : n. Angina pectoris tedavisinde kullanılan bir kalb üzerinde seçkin bir etkisi olan beta-bloker.


salpingocyesis : n. Tuba gebeliği.


schwannosarcoma : n. See: Schwannoma.