Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

malar nedir?

malar : a. Yanağa ait, malaris.

malar bone : Elmacık kemiği.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

ciliation : n. Kirpikli olma.


cotyledon : n. Kotiledon (plasenta parçası).


defibrination : n. Fibrinsizleşme.


dermatothlasia : n. Deriyi devamlı çimdikleme, çürütme veya herhangi bir yere sürtme şeklinde içten gelen, karşı konulmaz arzu.


dimethyl phthalate : n. biochem. Böcek defedici, renksiz ve yağlı sıvı (C10H10O4).


disulphide : n. biochem. Disülfür, bir element ile iki atom kükürtten bileşik bir madde.


exenteritis : n. Barsak serozasının iltihabı.


ferricyanide : n. biochem. Üç değerli (FeCN6) radikaline sahi olan kimyasal bileşim.


fibrovascular : n. Kanla beslenme yönünden zengin olan fibröz doku ile ilgili, bu çeşit dokuya ait.


hemiataxia : n. Yarım ataksi (vücudun tek tarafında olan).


herniotome : n. Fıtık ameliyatlarında kullanılan özel bir bisturi cinsi.


histoma : n. Doku tümörü.


hyoglossal : a. Hiyoid kemik ve dile ait.


hypervenosity : n. Venlerin aşırı gelişimi.


kinescope : n. Göz refraksiyonu ölçme aleti.


lientery : n. Yenilen yemek hazmolmadan barsaklardan geçme suretile hasıl olan ishal, lienteri.


lissencephalic : a. 1. Üzerinde kıvrım (girus)'lar bulunmayan beyine sahip, girurssuz beyin gösteren; 2. Lizensefali ile ilgili.


myoma : n. Kas hücrelerinden oluşan tümör, miyom.


neuter : a. Belli bir cinsiyet göstermeyen, ne erkek ne dişi, cinsiyetsiz.


peritoneocentesis : n.Periton boşluğunun cerrahi delinmesi ve drenajı.