Bugün : 19 Nisan 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

malabsorption nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

malabsorption : n. Absorpsiyonn az veya arızalı oluşu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carboxyl : n. biochem. Hemen hemen bütün organik asitlerde olan COOH radikali.


carnose : a. 1. Etle ilgili; 2.Ete benzeyen, et gibi, et kıvamında.


chirurgical : a. Cerrahlığa ait, cerrahi, chirurgicus.


chyluria : n. İdrarda kilus bulunması hali, kilüri.


colony : n. Bir veya daha çok sayıda bakterinin çoğalması ile meydana gelen bakteri yığını, koloni.


ostosternal : a. Kaburgalara ve sternuma ait.


dyscoria : n. Anormal gözbebeği.


eleotherapy : n. Yağın tedavi maksadiyle kullanılışı.


epicranius : a. & n. 1. Kafaüstü; 2. Kafaüstü kasları (alın kası ve artkafa kası) musculi epicranit.


fasciculus : n (pl. fasciculi). Demet, fasikül.


gonepoietic : a. 1. Meni oluşmasıyla ilgili; 2. Meni oluşmasını uyarıcı.


phthirus : n. Bir çeşit bit.


terebration : n. 1. Delme, oyma; 2. Oyucu veya delici nitelikte ağrı.


hypodiaphragmatic : a. Diyaframaltı.


incompatibility : n. İki ilacın birbiriyle uyuşmaması hali, enkompatibilite.


landmarks : n. bir organ üzerindeki tümsek, oluk çizgi vb. belirgin oluşumlar (Bu oluşumlar daha derindeki kısımları belirlemekte veya organ üzerinde ölçüm almakta önem kazanırlar).


macroerythroblast : n. See: Macroblast.


myoparalysis : n. kas felci, miyoparalizi.


oleandomycin : n. Penisiline benzer sepktrumu olan bir antibiotik.


oncolytic : a. Tümör hücrelerini yokedici, onkolitik.