Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

maieusiomania nedir?

maieusiomania : n. Doğumu takiben çılgınlık hali, doğum sonu psikoz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calvarium, calvaria : n. Kafatası, kafa kubbesi.


cardioneruosis : n. Kalbin organik bir lezyon olmaksızın düzensiz çalışmasıyla belirgin sinirsel bozukluk, kardiyak nevroz.


ethopropazine : n. Özellikle Parkinsonizmle ilgili rigiditede kullanılan antispazmodik bir ilaç.


exoserosis : n. serum veya eksüdanın akması.


hemi- : pref. 1. Yarım, yarı; 2. Tek taraf.


iliolumbar : a. İlyum ve el bölgelerine ait, ilyolomber.


insufficiency : n. Kifayetsizlki, yetmezlik, ensüfizans.


internatal : a. İlyelerarası.


lip : n. 1. Dudak ağzı üstten ve alttan çevreleyen iki adet etli oluşumdan her biri; 2. Dudağa benzer herhangi bir yapı veya oluşum (Vulvayı çevreleyen büyük veya küçük dudaklardan her biri); 3. Yara kenarı, yarayı çevreleyen kenarlardan her biri.


mediopontine : a. Varol köprüsünün merkezine ait.


mobile : a. Oynar, müteharrik, hareketli, mobil.


neuronyxis : n. Sinire zerk yapma.


oscedo : n. 1. Esneme, esneyiş; 2. Ağız mukozasında oluşan küçük beyaz lekelerle eblirgin hlastalık, pamukçuk.


papillate : a. Üzerinde meme başı şeklinde kabartılar gösteren, papillalarla örtülü.


phacoscopy : n. Uyum esnasında göz merceğinde meydana gelen değişimlerin fakoskop aracılığıyla izlenmesi.


phagodynamometer : n. Gıdaları çiğneme kuvvetini ölçme aleti.


phlebangioma : n. Toplardamra (ven) anevrizması.


soft sore : n. Zührevi hastalıklarda, genital bölgede meydanag elen ilk lezyon.


spasmolytic : a. Spazm'ı ortadan kaldıran, spazm'ı çözen.


splenocaval : n. Dalağa ve v. cava inferiora ait olan, her iki oluşumu birlikte ilgilendiren.