Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

magnesium nedir?

magnesium : n. biochem. Mg sembolü ile bilinen atom no: 12 ve atom ağırılğı: 24-32 olan kimyasal element, magnezyum.

magnesium carbonate : biochem. & ecz.Peptik ülser tedavisinde antasid olarak kullanılan bir toz


magnesium hydroxide : biochem. & ecz. Genellikle sulu bir çözelti halinde hastaya verilen değerli bir antasid ve laksatif.


magnesium silicate : biochem.Magnezit, deniz köpüğü, Eskişehirtaşı.


magnesium sulphate : biochem. İngiliz tuzu, magnezyumsülfat (MgSO4.7H2O).


magnesium trisilicate : Tesir şiddeti fazla olmayan, ancak etkisi uzun süren bir antasid, tatsız, beyaz bir toz.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

compuslive : a. zorlayıcı, itici, baskı yapıcı, özellikle kişiyi belli bir işi yapmaya veya düşünmeye zorlayıcı (fikir, his veya faaliyet hakkında).


diaclast : n. Fetüs'ün kafa kemiklerini kırmağa mahsus özel alet.


elytrocele : n. Bir kısım vagina duvarının ileriye doğru bombelik göstermesi hali, vagina fıtığı.


ethinyloestradiol : n. Genellikle iyi tahammül eden, ağız yolundan etkili bir östrojen.


extramastoiditis : n. mastoid çıkıntısına bitişik dokuların iltihabı.


febrific : a. See: febrifacient


guide : n. Oluklu sonda.


haphalgesia : n. deriye hafif dokunmakla kişinin ağrı veya acı hissetmesi hali.


hex(a)- : pref. Altı.


hormone : n. Adrenalin ve insulin gibi kana karışarak bazı organları harekte getiren dahili guddelerin (iç salgı bezlerinin) ifrazatı, hormon.


hum : n. Vızıltı, mırıltı.


ingest : v. Midesine indirmek (yemek).


keratometer : n. Kornea kavislerini ölçmekte kullanılan alet ,keratometre.


kyogenic : a. Gebe bırakan, gebeliğe sebep olan, kiyojenik.


lethality : n. Letalite, bütün hastalara nisbetle ölenlerin sayısı.


monosomy : n. Otozomal bir çeşit anomali.


onychoschizia : n. Tırnakların yatay çatlağı.


pyretolysis : n. Ateşin düşmesi, piretoliz.


secretion : n. 1. İfraz, salgı işi, sekresyon; 2. İfraz edilen (salgılanan) madde, salgı.


sensoparalysis : n.Duyu sinirlerinin felci.