Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

magnesium nedir?

magnesium : n. biochem. Mg sembolü ile bilinen atom no: 12 ve atom ağırılğı: 24-32 olan kimyasal element, magnezyum.

magnesium carbonate : biochem. & ecz.Peptik ülser tedavisinde antasid olarak kullanılan bir toz


magnesium hydroxide : biochem. & ecz. Genellikle sulu bir çözelti halinde hastaya verilen değerli bir antasid ve laksatif.


magnesium silicate : biochem.Magnezit, deniz köpüğü, Eskişehirtaşı.


magnesium sulphate : biochem. İngiliz tuzu, magnezyumsülfat (MgSO4.7H2O).


magnesium trisilicate : Tesir şiddeti fazla olmayan, ancak etkisi uzun süren bir antasid, tatsız, beyaz bir toz.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cement : n. Çimento, siman, sement, diş kökünü örten doku tabakası.


cochlea : n. Kulak salyangozu, kulağın iç tarafındaki helisel oyuk, koklea.


concrescence : n. Beraber büyüme, birleşme.


encephalatrophy : n. Beyin atrofisi


genyantralgia : n. Üstçene sinüs ağrısı.


iatrology : n. Tababet, hekimlik, tıp.


imperforation : n. Açık olması gereken bir deliğin doğuştan kapalı oluşu, imperforasyon.


meniscitis : n. Diz eklemi yarımay şeklindeki kıkırdağın iltihabı.


methylphenobarbitone : n. Phenobarbitone'a oranla antikonvulsif etkisi daha güçlü olan bir madde.


orthotherapy : n. Vücudun duruşunu düzelterek yapılan tedavi.


oscheoncus : n. See: oscheoma.


paradentitis : n. Dişi sarandokunun iltihabı.


pilology : n. Kıl bilgisi, kılbilim, pilloji.


postmenstrual : a. Adet sonu, adet sonrası.


quassia : n. Acıağaç (kuvasya ağacı)tan yapılan acı bir ilaç.


ration : n.&v. 1. Günlük yemek istihkakı, tayın; 2. Tayınını vermek.


saltation : n. Hoplama, sıçrama, zıplama.


saturation : n. 1. İşba, mesamatı iyice doldurma veya dolma; 2. Doyurma.


sexually : adv. Cinsel olarak.


stalk : n. Sap.