Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

magnesium nedir?

magnesium : n. biochem. Mg sembolü ile bilinen atom no: 12 ve atom ağırılğı: 24-32 olan kimyasal element, magnezyum.

magnesium carbonate : biochem. & ecz.Peptik ülser tedavisinde antasid olarak kullanılan bir toz


magnesium hydroxide : biochem. & ecz. Genellikle sulu bir çözelti halinde hastaya verilen değerli bir antasid ve laksatif.


magnesium silicate : biochem.Magnezit, deniz köpüğü, Eskişehirtaşı.


magnesium sulphate : biochem. İngiliz tuzu, magnezyumsülfat (MgSO4.7H2O).


magnesium trisilicate : Tesir şiddeti fazla olmayan, ancak etkisi uzun süren bir antasid, tatsız, beyaz bir toz.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cataphoresis : n. Eriyik içinde dağılmış iyonların elektrik akımı etkisiyle katot'a doğru hareket etmesi.


deoxygate : v. Oksijen kaybetmek.


elaidin : n. biochem. Bir çeşit yağ (C37H10O6).


epidermoma : n. Deri üzerinde hücre artımı ile meydana gelen sigil, nasır vb. oluşum.


fibrocartilaginous : a. Bağ ve kıkırdak dokusundan oluşan, fibrokartilaj yapı gösteren.


flavor : n. 1. Lezzet, tat; 2. İlaç olarak kullanılan bir şuruba tat veren etkisiz madde.


gradatim : adv. Tedricen, gittikçe.


phthiriasis : a. Bitlerden meydanag elen bir çeşit deri hastalığı, ftiryazis.


hyzone : n. biochem. Üç atomlu hidrojen (H3).


idioventricular : a. Yalnız kalp karıncığına ait, idyoventriküler.


hypnosis : n. Uyku hastalığı, hinoz.


leukocytopoiesis : n. Lökosit oluşumu.


megaloenteron : n.Barsak büyümesi (genişlemesi).


myringoplasty : n. Timpan zarının plastik tamiri, miringoplasti.


neodymium : n. biochem. Nd sembolü ile bilinen, atom no:60 ve atom ağrılığı: 144.27 olan nadir kimyasal element, neodimyum.


neurodermatitis : n. Sinir bozukluğuna bağlı meydana gelen müzmin ve kaşıntı ile müterafık ve liken şeklinde dermatit, lichen planus circum scriptus.


overextension : n. Kol veya bacağın normal sınırın üstünde ekstensiyon hareketi, aşırı gerilme.


platinode : n. Bir elektrik bataryasında toplayıcı safiha.


pronephros : n. (pl. Pronephroi) İlkel böbrek (embriyonda).


radiculoganglionitis : n. Arka omurga (belkemiği) sinir kökleri ve gangliyonlarının iltihabı.