Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

magistral nedir?

magistral : n. Doktorun reçtesine göre yapılmış ilaç.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bleed : v. [p. t. Bled.]. 1. Kanamak; 2. n. Senye: Bir yerden kan alınması (dolaşımın yükünü azaltmak için ekseriya koldan yapılır).


coenzyme : n. biochem. Bir apoenzim ile birleştiği zaman hakiki enzim hüviyetini kazanan organik molekül, koenzim.


corectoipa : n. Pupillanın yer değiştirmesi.


carinocerebral : a. Kafatası ve beyine ait.


cricoid : a. Halka gibi, halkası, krikoid.


diaplex : n. Üçüncü ventrikülün koroid ağı, diyapleks.


elaboratory : n. Tenessül edecek hale koyan organ.


emulsification : n. 1. Emülsiyon haline getirme, emülsiyon halin getirme; 2. İri yağ taneciklerinin barsakta, safra asitleri etkisiyle daha küçük taneciklere parçalanması.


exaggeration : büyültme, abartma, mübalağa.


phycoerythrin : n. Kırmızı deniz yosunlarından elde edilen kırmızı boya maddesi.


healer : n. 1. Doktor, hekim; 2. Şifa veren.


hematic : a. 1. Kana ait, kanlı; 2. Kana tesir eden (ilaç), 3. (pl.) n. Fizyoloji biliminin kandan bahseden dalı.


hyperergia : Aşırı derecede alerji.


lobar : a. Loba ait, loplu, lobaris.


microcalorie : n. Küçük kalori.


myelocoele : n. Omurilik merkez kanalı miyelosel.


oophoralgia : n. Yumurtalık ağrısı.


ototoxic : a. Kulak üzerinde toksik etkisi olan.


pharmaceutist : n. İlaç yapma ve satma yetkisine sahip kişi, eczacı.


pseudomenstruation : n. Endometriyum'da siklik değişiklikler olmaksızın adeti andıran belli zaman aralıklarıyla kendini gösteren uterus kanaması, yalancı adet, psödomenstrüasyon.