Bugün : 22 Şubat 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

magistral nedir?

magistral : n. Doktorun reçtesine göre yapılmış ilaç.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choleic : a. Safraya ait.


choristoma : n. Normal yeri dışında bulunan doku kitlesi (chorista) nden gelişen konjenital tümör.


exocrine : n. Salgılarını özel bir kanal aracılığı ile boşaltan guddelere ait nitelik.


antenatal exercise : Gebelik esnasında, doğuma yardımcı olmak üzere karın kaslarını kasma ve gevşetme suretiyle çalıştırmayı amaçlayan egzersizler;


hemostatic : a.&n. 1. Kan dindirici (ilaç); 2. (pl.) n. See: Hemodynamics.


homeopathic : a. Homeopati ile ilgili.


hypnoid : a. Hipnoz'a benzeyen, hipnoz durumnu andıran.


inanimate : a. Cansız, ölü.


myeloplast : n. Kemik iliği lökosiit


necrophilia, necrophilism : n. Ölülerden (cesetlerden) hoşlanma veya onları seyretmekten zevk alma, cinsi arzusunu ölüler üzerinde tatmin etme, nekrofili.


oestriol : n. Hamile kadınların idrarında bulunan ve oestrogenlere ati olan bir metabolit.


ophthalmorrhexis : n. Gözküresi yırtılması, oftalmoreksi.


paludal : a. 1. Sıtma ile ilgili; 2. Bataklık bölge ile ilgili, bataklık'tan kaynaklanan.


pink-eye : n. Akut bulaşıcı konjunktivit.


polythelia : n. Memeucu adedinin normalden fazla olması, politeli.


postmortem : a.&n. 1. Ölümden sonra olan veya yapılan; 2. Otopsi; 3. Otopsiye ait veya otopside kullanılan.


pseudodiphtheria : n. Difteri basili dışında herhangi bir bakteri nedeniyle difteri'dekine benzer yalancı zarlar oluşması ile belirgin durum, yalancı difteri.


pyrophorus : n. Hava ile temasında, süratle oksitlenerek ateş alan herhangi bir madde.


sphincterismus : n. Sfinkter spazmı.


sterol : n. Hayvansal ve bitkisel dokularda bulunan steroid yapıda bir madde.