Bugün : 17 Aralık 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

magistral nedir?

magistral : n. Doktorun reçtesine göre yapılmış ilaç.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cavernoscopy : n. Kavernoskop aracılığıyla herhangi bir boşluğu muayene etme.


diaper : n. Bebek bezi.


endophthalmitis : n. Gözün iç dokularının iltihabı, endoftalmit


gastricism : n. Mide bozukluğu.


goitre : n. Tiroid guddesinin büyümesi.


hematospectroscopy : n. Kanın spektroskopla muayenesi.


incomplete : a. Eksik, noksan, kusurlu, tamam değil.


insufflator : n. Herhangi bir vücut boşluğu veya kanal içine hava veya gaz verme amacıyla kullanılan alet.


ipsation : n. Kendi vücudunda erotik bölgeleri uyararak cinsel tatmine erişme, kendi kendine cinsel doyum.


kalagua : n. Güney Amerikada tüberküloz için kullanılan bir ilaç.


kaliemia : n. Kanda p otasyum bulunması, kaliyemi.


meningovascular : a. Beyin zarlarına ve beynin kan damararına ait olan, bu oluşumları birlikte ilgilendiren.


metropathic : a. Uterus hastalığı ile ilgili.


mineralization : n. Madenleştirme.


morning sickness : n. Gebelik belirtisi olan mide bulantısı ve kusma halleri.


oneiro- : pref. Rüya ile ilgili.


oolemma : n. Graaf folikülü içindeki ovum'un çevresini saran şeffaf zar.


pars : n. (pl. partes). Bölüm, kısım, parça.


poikilocyte : n. Anormal şekilli eritrosit, poikiloblast, poikilosit.


quad : pref. Dört.