Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

maggot nedir?

maggot : n. Sürfe, kurt, sinek kurdu, larva.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choleriform : a. Kolera'ya benzeyen.


chymorrhea : n. Barsak yoluyla dışkıya karışmış olarak kimüs çıkışı.


corticoid : a. Böbreküstü bezi korteksinden salgılanan steroid yapıda hormonlara benzer etkiye sahip herhangi bir madde (ilaç), kortikoid


ependymitis : n. Ependim iltihabı, ependimit.


Fallot's Tetralogy : n. İnterventriküler septal defekt (İVSD), pulmoner stenoz, sağ ventrikül hipertrofisi ve aortanın değişik yerde bulunması ile meydana elen konjenital bir kalp anomalisi.


fibro-sarcoma : n. Fibromun sarkomlaşmış hali.


fractional : a. biochem. Cüzi, kesri,


kinesitherapy : n. Hareketlerle yapılan hastalık tedavisi.


lochiocolpos : n. Rahim suyu (loşi) birikmesi ile vaginanın şişmesi.


meperidine hydrochloride : n. biochem. İnce, beyaz, billüri ve kokusuz bir toz olup, ağrı kescidir (C15H21NO2HCI), sentetik morfin türevi.


olig(o)- : pref. 1. Az; 2. Geri; 3. Küçük.


panophobia : n. Herşeyden korkma hastalığı, marazi korku, panofobi (panfobi).


plastid : n. Vücudun herhangi bir yapı taşı veya hücresi.


pneumococcosuria : n. İdrarda pnömokok bulunması.


pneumoresection : n. Akciğerin kısmen çıkarılması.


primacy : n. 1.Başta gelme hali, ilk olma durumu; 2. Önem veya sıra bakımından başta gelen.


pseudopodium : n. Hareketi temin etme ve çevredeki gıda maddelerini içine alma amacıyla amip gövdesinden dışarıya çıkan geçici uzantı, yalancı ayak, psödopod.


rational : a. Mantıki, makul, akıllı.


reproduce : v. Doğurmak, yavru meydana getirmek.


rhinolaryngology : n. Burun ve larenks hastalıkları ve tedavilerini konu alan tıp dalı, rinolarengoloji.