Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

maggot nedir?

maggot : n. Sürfe, kurt, sinek kurdu, larva.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cyclitis : n. Kirpik cisminin iltihabı.


deficiency : n. 1. Eksiklik, noksanlık, yokluk; 2. Kifayetsizlik, yetmezlik.


drill : v. 1. Sert bir maddeyi oyarak delik açmak; 2. Kemik, diş gibi sert yapı gösteren oluşumu oyarak delmede kullanılan alet, matkap, delgi.


dysarthrosis : n. Bir eklemin hareket kabiliyetinin şekil bozukluğu veya hastalık sonucunda azalması.


estival : a. 1. yaza ait; 2. Yazın çıkan, yazın vukubulan.


generative : a. Reprodüksiyona ait, üreme yeteneği olan, doğuş ve doğuruşa ait, tenasüli, jeneratif.


heptose : n. biochem. Molekülünde 7 karbon atom ihtiva eden bir şeker maddesi.


lactase : n. biochem. Laktozu glikoz ve galaktoza parçalayan pankreatik enzim, lakta.


subinvolution : n. Eksik gerileme.


hemanalysis : n. Kan tahlili, kan muayenesi.


hematin : n. biochem. Hemoglobinin erimesinden meydana gelen koyu lacivert bir madde (C34H32N4O4FeOH).


macrodontism : n. Dişlerin anormal derecede büyük oluşu.


manus : n. El.


nutritional : a. Beslenme ile ilgili.


otoconia : n. Kulağın membranöz labirentindeki küçük tanecik (otoconium)'ler, kulak tozu.


parasiticide : n. Parazitleri yokeden madde, parazitisid.


percolation : n. 1. Süzme; 2. Süzülme; 3. Filtredeng eçirme veya geçme.


poikilocytosis : n. Kanda şekil bozukluğu gösteren eritrosit (poikilosit)lerin bulunuşu.


saucerization : n. Hafif depresyon oluşumu.


sinistrality : n. Solaklık.