Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

maduromycosis nedir?

maduromycosis : n. Ayakta yerleşen bazı mantar türlerinin sebep olduğu, içinde eksüda bulunan nodüller oluşmasıyla belirgin kronik hastalık, madura ayak, maduromikoz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastocele : n. Blastula devresindeki gebelik ürününün ortasında oluşan boşluk, segmentasyon boşluğu, blastosel.


cholecystitis : n. Safra kesesi iltihabı, kolesistit.


coeliac : a. Karna veya barsaklara ait, çelyak, çölyak, coeliacus.


excitability : n. Uyarana karşı çabucuk cevap verebilme, kolayca irrite edebilme durumu.


gastrostoma : n. Mide fistülünün dışarıya açılan ağzı.


gibberish : n. Anlaşılmaz konuşma, hızlı ve karışık konuşma.


glomangioma : n. El veya ayak derisindeki kan damarlarından gelişen mavimtrak kırmızı renkte ağrılı tümör.


granum : n. See: Grain.


hematherapy : n. Kanla karışık ter salgılanması, terin kanlı oluşu.


hydrocholeretic : a.1. Hidroklerez'le ilgili, 2. Hidrokolerez gösteren; 3. Hidrokolerez'e sebep olan (madde, ilaç).


intraprotoplasmic : a. Protoplazma içi, protoplazma içinde.


levoduction : n. Gözün sola oynaması (hareketi).


meatorrhaphy : n. Uretra dış deliğinin ameliyatla genişletilmesini takiben kesilen uretra ucunun glans penis'e dikilmesi.


mercurochrome : n. Bir çeşit anticiva atomu ihtiva eden.


microcrystalline : a. Küçük kristallerden müteşekkil.


perceptive : a. 1. Duyu organları ile alınan uyarıların zihinde mana kazanmasıyla ilgili, persepsiyonla ilgili; 2. Algılama yeteneğine sahip, seziş veya anlayış gücü gösteren.


peridectomy : n. Panüs'ü tedavi amacıyla kornea'ya bitişik, yarım ay şeklinde konjunktiva parçası çıkarılması, bu amaçla yapılan göz ameliyatı.


polypotome : n. Polip'i sapından keserek çıkarmada kullanılan bistüri.


prostatocystitis : n. Prostat ve mesane iltihabı.


rubiginous : a. Paslı, pas rengi gösteren.