Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

maduromycosis nedir?

maduromycosis : n. Ayakta yerleşen bazı mantar türlerinin sebep olduğu, içinde eksüda bulunan nodüller oluşmasıyla belirgin kronik hastalık, madura ayak, maduromikoz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chorionepithelioma : n. Genellikle malhidatiform'u takiben meydana çıkan, ancak düşük veya normal gebelik olaylarından sonra da görülebilen habis bir tümör.


chromat- : pref. biochem. Renk, kromatin, renkle ilgili.


communicable : a. Bir kimseden diğerine geçebilen, bulaşıcı, sari.


cyesiognosis : n. Gebelik teşhisi.


ephebiatrics : n. Ergenlik çağını ve bu çağda meydana gelen değişimleri konu alan tıp dalı.


episioclisia : n. Vulvanın cerrahi olarak kapatılması.


herniotomy : n. Fıtığın cerrahi tamiri, herniyotomi.


heterometropia : n. İki gözün ışığı kırma gücünün birbirinden farklı oluşu.


inconstant : a. Değişken, kararsız.


isoenergetic : a. Eşit enerji arzeden.


karyoklasis : n. Hücre nüvesinin parçalanması.


macrolymphocyte : n. Normale oranla daha büyük lenfosit, iri lenfosit.


mogilalia : n. Herhangi bir çeşit konuşma bozukluğu.


myectopia : n. kas düşmesi, miyektopi.


myelocythemia : n. Kanda aşırı miktarda miyelosit bulunuş.


nanocormia : n. See: nanosomia.


noscapine : n. Tahriş edici, kuru ve balgam söktürmeyen öksürüklerin dindirilmesinde kullanılan bir madde.


oophoron : n. Yumurtalık.


opisthencephalon : n. See: Cerebellum.


paraphimosis : n. Sünnet derisinin kendi kendine büzülüp daimi olarak çekilmesi, parafimoz (bunun sonucu ödem ve hatta gangren görülür).