Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

madura foot nedir?

madura foot : n. Hindistan'da ve tropik ülkelerde görülen ayağa ait mantar hastalığı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carrier : n. Patolojik olan veya patolojik olma ihtimalleri mevcut bulunan mikro-organizmaları taşıyan, başka fertlere bulaştıran, ancak kendisi hasta olmayan kimse, portör, taşıyıcı.


chondrine : n. Kaburga, eklem v.s. yağından çıkan jelatin.


chondrotomy : n. Kıkırdak anatomisi (teşrihi), Kondrotomi.


colohepatopexy : n. Kolon'un ameliyatla karaciğer'e tesbit edilmesi.


cystoplasty : n. İdrar kesesinin cerrahi olarak tamir edilmesi.


emprosthotomus : n. Alın ve ayak sırtlarının yre bakmak üzere vücdun hafif yay şeklinde bükülmesi ile belirgin özellikle fleksör kasları tutan tetanik spazm şekli.


erythrometer : n. kırmızılık derecesini ölçme aleti, eritrometre.


exfetation : n. Dış gebelik.


gastroplasty : n. Mide üzerinde yapılan estetik ameliyat, midedeki herhangi bir anomali'nin ameliyatla düzeltilmesi.


hypokalemia : n. Kanda potasyum noksanlığı, hipokalemi.


hypometria : n. Faaliyet yeteneğinin azalması, hipometri.


invasion : n. 1. Vücudun patojen mikro-organizmaların hücumuna uğraması, hastalık etkeninin organizmaya girerek dokulara yayılması; 2.Kötü huylu tümörün komşu doku ve oluşumlara yayılması.


iridodonesis : n. See: Hippus.


meningococcidal : a. Menengokokları yokeden.


mitogneesis : n. Mitoz şeklinde bölünme.


neuroanatomy : n. Sinir sistemi anatomisi.


osteography : n. Kemiklerin tanımı, osteografi.


patellectomy : n. Patellanın ameliaytal çıkarılması.


pepsin : n. Pepsin salgılanmasını uyarıcı madde.


perifocal : a. Bir enfeksiyon mihrakının (odağının) üevresinde, perifokal.