Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

madura foot nedir?

madura foot : n. Hindistan'da ve tropik ülkelerde görülen ayağa ait mantar hastalığı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brucellergen : n. biochem. Brucella'lardan elde edilen bir antijen olup teşhiste kullanılır.


cardiology : n. Kalb ve kalb fonksiyonları ile uğraşan bilim dalı, kardiyoloji.


catheter : n. Çeşitli çap ve uzunlukta içi boş tüp, kateter, sonda.


colliculus : n. (pl. colliculi). 1. Tomurcuk; 2. Tepecik.


conitomy : n. Glotisin altında hava alma yollarının açılması, Konyotomi.


deja vu phenomenon : n. Beynin temporal lobundan kaynaklanan epilepsiler'de ve belirli epileptik durumlarda görülen hatırlama olayı.


dentinalgia : n. Dentin ağrısı.


dermatothlasia : n. Deriyi devamlı çimdikleme, çürütme veya herhangi bir yere sürtme şeklinde içten gelen, karşı konulmaz arzu.


dilated : a. Genişlemiş.


fixation : n. 1.Sabit ve oynamaz hale getirme, tesbit etme, özellikle yerinden kaymış veya ayrılmış bir organı ameliyat veya diğer bir yolla eski yerine tesbit etme; 2. Mikroskopik muayene için ince kesit almayı kolaylaştırmak üzere dokunun parafin v.b. madde içinde tesbit edilmesi, anatomopatolojik muayene için organ veya oluşumunun ilaçlı eriyiğe konulması; 3. Kişide anne veya babaya aşırı düşkünlük sebebiyle psikoseksüel gelişimin duraksaması, cinsel ilginin bir başka kimseye yönelememesi; 4. Görüntünün retina'da sarı leke üzerine düşmesini temin edecek şekilde her iki gözün obje üzerinde odaklanması; 5. Kan serumunda bulunan komplement'in antikor, antijen kompleksi ile birleşmesi; 6. Belli bir şeyin zihni devamlı meşgul etmesi, sabit fikir; 7.Gaz halindeki bir maddenin kimyasal reaksiyonlar sonucu, diğer maddelerle birleşerek katı hale dönüşmesi.


glicogenosis : n. Gierke hastalığı, glikojenoz.


logadectomy : n. Konjonktivin bir parçasının ameliyatla çıkarılması, logadektomi.


myelogeny : n. Sinir lifleri miyelin kılıflarının gelişi, miyelojeni.


osteorrhaphy : n. Kırılmış kemiklerin birbirine dikilmesi


oxidizing : a. Oksitleyici.


peritonitis : n. Periton iltihabı, peritonit.


proatlas : n. Bazı hayvanlarda atlas'ın önünde bulunan gelişmemiş omur.


retothelioma : n. Retiküloendotelden oluşmuş tümör, retotelyum.


sensational : a. 1. His veya heyecana ait, hissi, duygusal; 2. Heyecanlı;


sideropenia : n. Vücdun ve kanın demirsiz kalması, vücut veya kanda demir azalması, sideropeni.