Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

madarosis nedir?

madarosis : n. Kirpik veyakaş dökülmesi, kaşsızlık, kirpiksizlik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cat scratch disease : n. Kedi tırmığı hastalığı, tipik birtularemi türü.


cordopexy : n. Yerinden kaymış kordon şeklinde organ veya oluşumun, askıya alınmak suretiyle eski yerine getirilmesi.


differentiation : n. 1. Bir hastalık veya patolojik durumu diğer hastalıklardan ayırt etme, ayırıcı teşhis; 2. Bir doku veya oluşumun yapı veya görev bakımından kendine has özellik taşıyacak şekilde gelişmesi, farklılaşma.


fluorescein : n. biochem. Boya imalinde kullanılna kırmızı madde (C20H12O5).


frontomalar : a. Frontal ve elmacık kemikleriyle ilgili.


iontophoresis : n. 1. İyonların tedavi maksadiyle vücuda sokulması, deri veya mukoza yolu ile ve elektrik cereyanı kullanarak ilaçların vücuda sokulması, iyontoforez; 2. Ültraviyole ışınları ile etadvi, ültraviyole tedavisi.


jigger : a. Özellikle tropik ülkelerde bulunan bir çeşit pire.


kinesis : n. Vücut hareketi.


lymphopenia : n. Kanda lenfositlerin azalması, lenfopeni.


lyssophobia : n. Marazi kuduz korkusu, lizofobi.


mastomenia : n. Adet esnasında memelerden kan gelişi.


metacarpus : n. El tarağı, metakarp.


mithramycin : n. Antitümoral bir madde.


moxibustion : n. Deri üzerine moxa uygulanarak tahriş meydana getirilmesi, bu şekilde gerçekleştirilen deri koterizasyonu.


myelin : n. Sinir iplikleri ile Schwann zarı arasında eyr almış lipoid terkibindeki madde, miyelin.


nephrophthisis : n. Böbrek tüberkülozu, nefrofitiz.


opsiuria : n. Aç karınla fazla idrar çıkarma.


pancreatism : n. Pankreas faaliyeti.


peripylephlebitis : n. Kapı toplar-damarını (vena porta) saran dokuların iltihabı.


pleura : n. (pl. pleurae) Göğüs zarı, plevra.