Bugün : 30 Mayıs 2017, Salı

Favorilere Ekle!

madarosis nedir?

madarosis : n. Kirpik veyakaş dökülmesi, kaşsızlık, kirpiksizlik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

catagmatic : a. Kırık kemik uçlarını birbirine kaynaştırma yeteneği gösteren, bu güce sahip.


chromophobic : a. Güç boyanan veya hiç boyanmayan, boya almayan.


denominator : n. Pelvis girimine giren fetal parçanın aşağıda bulunan en belirgin yeri, klavuz nokta (Klavuz nokta vertex gelişinde oksiput, makat gelişinde sakrum, yüz gelişinde çenedir).


dimercaprol : n. biochem. Ağız maden zehirlenmesinde kullanılan renksiz sıvı (C5H8,OS2).


diplococcus : n. (pl. diplococci). See: Bacteria.


dynamica : n. Enerji taşıma, hareket gösterme, faaliyet halinde bulunma.


dysproteinemia : n. Serumproteinleri arasındaki normal dengenin bozulması, özellikle albumin-globulin oranındaki anormal değişme ile belirgin durum.


fibrinocellular : a. Fibrin ve hücrelerden yapılmış.


gastrotherapy : n. Mide hastalıklarının tedavisi.


tenosuspension : n. Humerus başının bir kiriş bağı ile akromyon çıkıntısına asılması.


hydroplasm : n. Hücre protoplazmasının sıvı kısmı, hidroplazma.


internist : n. Dahiliye (iç hastalıkları) mütehassısı (doktor), dahiliyeci.


marrow : n. İlik, medulla.


osteoncus : n. Kemik tümörü.


paratherapeutic : a. Yardımcı tedavi unsuru olan.


pisiform : a. Nohutbiçim, nohutsu.


pock-mark : n. Çiçek hastalığı kabarcığı (pistül)'nın deride iz olarak bıraktığı küçük çukurluk.


professional : a. 1. Meslekle ilgili; 2. mesleki uğraşıya bağlı, mesleki çalışma sonucu oluşan.


prohormone : n. Hormon öncüsü madde.


rhinonecrosis : n. Burun kemikleri nekrozu.