Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

madarosis nedir?

madarosis : n. Kirpik veyakaş dökülmesi, kaşsızlık, kirpiksizlik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cyanocobalamine : n. biochem. Kobalt ihtiva eden ve kan yapımını canlandıran bir madde (B12 vitamini).


demarcation : n. Bir dokunun canlı ve ölü kısımları arasındaki sınır demarkasyon.


digitigrade : a. Ayak parmakları üzerinde yürüyen, bu tarz yürüme gösteren (Bazı hayvanlarda olduğu gibi).


diploid : a. Yarısı anneden yarısı babadan gelmek üzere, türe has kromozom sayısı gösteren (hücre).


eccentro-osteochondrodysplasia : n.Uzunkemiklerde normal dışı ossifikasyon merkezleri görülmesi ve bu merkezlerden başlayan kemikleşme sonucu iskelet sisminde çeşitli şekil bozuklukları ve çok kere cücelikle belirgin durum, Morquio hastalığı.


emmenia : n. See: Menstruation.


enterograph : n. Barsak hareketlerini kaydeden alet.


funnel : n. Huni.


phylogenesis : n. Türlerin zamanın seyri içinde geçirdiği evrim, belli bir canlı grubu (hayvan veya bitki)'nun ilk şeklinden bugünkü şekline kadarg eçirdiği tarihsel aşama, tür'ün evrimi, filogenez.


phylum : n. Bitki veya hayvanların başlıca sınıflarından biri, kol, filum.


hyperfibriignogenemia : n. Kanda fibrin miktarının aşırı artışı.


icteroanemia : n. Anemi ile beraber seyreden sarılık (Bazı hemolitik anemilerde olduğu gibi).


interrenal : a. Böbrekler arası, böbrekler arasında.


lingual : a. Dile ait, dilsel, lingualis.


megal : pref. See: mega.


mosquitocide : a.&n. Sivrisinekleri yokeden (ilaç), moskitosid.


nasorbital : a. Burun ve göz çukuruna ait.


oleaginous : a. Yaşlı, oleosus.


pleurectomy : n. Plevranın bir parçasını çıkarma ameliyatı.


pygodidymus : n. İkikalça ve iki pelvisli bir ucube.