Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

madarosis nedir?

madarosis : n. Kirpik veyakaş dökülmesi, kaşsızlık, kirpiksizlik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondrosis : n. 1. Kıkırdak gelişimi, kıkırdak dokunun oluşumu; 2. Kıkırdak dokusundan gelişen tümör.


curd : n. Kesilmiş sütün, peynirimsi kıvamda koyu kısmı, süt pıhtısı.


demorphinization : n. Morfin alışkanlığı morfin miktarının derece derece azaltılarakkesilmesi.


endocranitis : a. Kafatasının iç yüzeyi (dura mater)'nin iltihabı, endokranit.


fistulotomy : n. Fistülü yarma ameliyesi, fistülotomi.


flap : n. 1. Sarkan et parçası; 2. Vücudun bir kısmından kesilip diğer bir kısmına eklenen doku kitlesi.


galactoma : n. Memenin süt ihtiva ettiği tümörü, galaktom, galaktosel.


gavage : n. Çiğnetici kasların tetanosundan dolayı ağzı açılayaman hastaların burundan lastik sonda ile beslenmeleri.


hypomastia : n. Memelerin anormal küçüklüğü, küçük memelilik, hipomasti.


odontotherapy : n. Diş tedavisi, odontoterapi.


olophonia : n. Ses organlarındaki herhangi bir anomalinin sebep olduğu konuşma bozukluğu.


oophorosalpingectomy : n. Yumurtalık ve salpenksin ameliyatla çıkarılması.


osteolipoma : n. Kemikil elementler ihtiva eden lipom.


panidrosis : n. See: Panhidrosis.


perichondrium : n. Kıkırdak zarfı, perikondr.


phenylketonuria : n. idrarda asit fenilpirüvik bulunması.


phlebangioma : n. Toplardamra (ven) anevrizması.


planocyte : n. Gezen hücre.


polypnea : n. 1. Sür'atli nees alma; 2. Dakikada solunum sayısının normalden fazla oluşu, polipne.


rachial : a. Belkemiğe ait.