Bugün : 20 Haziran 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

madarosis nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

madarosis : n. Kirpik veyakaş dökülmesi, kaşsızlık, kirpiksizlik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

diphtheritis : n. See: Diphtheria.


epidermophytosis : n. Epidermorphyton türü mantarlarla meydana gelen manter enfeksiyonu.


granuloblast : n. Gelişmemiş granülosit.


larviphagic : a. Larva yiyen, larva yiyerek beslenen.


mastatrophy : n. Memenin küçülmesi, meme atrofisi, mastatrofi.


monilethrix : n. Saçların kırılması ve boncuklaşması ile belrien bir hastalık.


monocrotic : a. 1. Monokrotizm'le ilgili; 2. Monokrotizm gösteren.


mosaicism : n. Aynı dokuya ati hücrelerin birbirinden farklı kromozom dizisi gösterişi.


nephric : Böbreğe ait.


nidation : n. Aşılanmış yumurtanın uterus mukozasında yerleşmesi, nidasyon.


ophthalmodynamometer : n. Göz arterindeki kan basıncını ölçen alet, oftalmodinamometre.


postcecal : a. Çekum arkasında.


proteo : pref. Protein anlamına önek.


reniculus : n. (pl. reniculi) Böbrekcik (Histolojide böbrek lobcukları).


sex-linked : a. Cinsiyet kromozomu üzeindeki genlerle evlada geçmiş, bu genler tarafından oluşturulmuş (karakter, hastalık v.s.)


shadow-casting : n. Ültramikroskopik cisimlerin mikroskop altında görülebilmelerini sağlamak için krom veya altın gibi maddelerle kaplanması.


splenophrenic : a. Dalak ve diafragma ile ilgili.


sufferance, suffering : n. Ağrı, ıstırap.


syndesmoma : n. Bağ dokusu tümörü.


urethrotome : n. Üretra yolunun drenajla ameliyatı.