Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

mad nedir?

mad : a. Deli.

mad doctor : Deli doktoru.


mad house : Tımarhane.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bloated : a. Şişmiş, kabarmış, gerilmiş (gaz veya sıvı ile).


esophagoptosis : n. Özofagusun düşmesi (sarkması), özofagoptoz.


estrogen : n. biochem. Dişi hayvanda estrus (cinsel kızgınlık) yapan bir madde, estrojen.


eumycin : n. biochem. Bacillus subtilis'den elde edilen bir antibiyotik, ömisin.


frusemide : n. Kısa zamanda etkili bir diürez sağlayan, potasyum kaybına sebep olmayna bir diüretik.


geriatrician : n. Geriatri konusunda uzman olan kimse.


hyperergasia : n. Aşırı fonksiyonel faaliyet.


insanitation : n. Sağlığa elverişli şartlarınyeterli olmayışı, sağlık şartlarının yokluğu.


insulinization : n. Şeker hastalarında, kan şekerini düşürmek üzere uygulanan insülin teadvisi.


isocoria : n. İki gözde gözbebeklerinin eşit olması.


leukopeinc : a. 1. Lökopeni ile ilgili; 2. Lökopeni gösteren, lökopenili.


menoplania : n. Adet esnasında uterus dışı herhangi bir organ veya bölgeden kan gelişi, vikaryöz menstrüasyon.


milliliter, millilitre : n. Bir litrenin binde biri, mililitre.


necrotomy : n. 1. nekrotom; Kemiğin ameliyatla çıkarılması; 2. Ölü (ceset)'nün disseksiyonu.


nycturia : n. Geceleyin sık sık işeme, niktüri.


onym : n. İlmi tabir, fenni ıstılah, teknik terim.


pasteurizer : n. Pastörizasyon için kullanılan özel alet, pastörizasyon makinası, pastörizör.


pluripara : n. See: Multipara.


pseudarthritis : n. Yalancı artrit, histerik eklem hastalığı.


skatoxyl : n. biochem. Skatolün oksitlenmesinden meydana gelen madde.