Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

maculous nedir?

maculous : a. 1. Benekli; 2. Beneksi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

ceroma : n. Yumuşama ile belirgin dejenerasyon gösteren tümör (Balmumu yapı ve kıvamı gösterir).


cowpox : n. 1. İnek çiçek hastalığı; 2. Vaksen.


dentibuccal : a. Yanak ve dişlere ait.


enteric : a. entericus, iç organ (bağır)'a ait.


eosinophilia : n. Kanda eozinofil lökositlerin çoğalması, eozinofili.


exogastritis : n. Midenin dış tabakasının iltihabı, eksogastrit.


hospitalization : n. 1. Hastayı tedavi için hastaneye kaldırma (yatırma); 2. Hastanede loğusalık müddeti.


hypnonarcosis : n. Narkozla birarada uygulanan hipnoz, hipnonarkoz.


lumbarization : n. Birinci sakrum omurunun beşinci bel omuru enine çıkıntıları ile birleşmesi.


microbiota : n. Bir bölgeye ait ancak mikroskopla görülebilen hayvan ve bitkilerin tümü.


paratenon : n. Bir kirişin bulunduğu boşluğun etrafındaki gevşek bağ dokusu.


phytotherapy : n. Yalnız otlarla yapılan tedavi şekli, fitoterapi.


pneumonemia : n. Akciğer konjestiyonu, pnömonemi.


pox : n. 1. Frengi; 2.Çiçek v.s. gibi kabarcıkları olan hastalık.


rectifiable : a. 1. Tashih edilebilir, düzeltilir; 2. Saf hale getirilebilir.


restiform : a. İp şeklinde, ipbiçim, restiformis.


restore : v. Sıhhatini iade etmek, şifa vermek.


sensimeter : n. Derininuyarıya duyarlık derecesini ölçen alet.


seroalbuminuria : n. Serum albümini'nin idrara geçişi, idrarda serum albümini bulunuşu, seroalbüminüri.


thoracolysis : n. See: Pneumonolysis.