Bugün : 28 Mart 2017, Salı

Favorilere Ekle!

maculous nedir?

maculous : a. 1. Benekli; 2. Beneksi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coprophiliac : n. Koprofili'ye müptela kişi.


da costa's syndrome : n. Kardiyak nevroz, palpitasyonla kendini belli eden bir anksiyete durumu.


deciduomatosis : n. Kadın gebe olmadığı halde, hormonal sebeple endometrium'un desidüa'ya benzer aşırı ve düzensiz gelişim göstermesi.


dioptometer : n. Gözün ışığı kırma gücünün ölçülmesinde kullanılan alet.


dispersal : a. Dağılma, ayrılma, çözülme.


gastroenterocolitis : n. Mide ince barsak ve kolonun iltihabı, gastroenterokolit.


gerontopia : n. Yaşlı kimsede azalan görüş gücünün artması, mevcut presbiyopi'nin düzelmesi sebebiyle yakını daha iyi görmeğe başlaması.


uveoparotitis : n. Parotitisle seyreden üveit.


helcology : n. Patoloji biliminin yaralara ait dalı.


iliac : a. 1. Kalça (ilye) kemiğine ait; 2. İnce barsaklara ait, ilicus.


lalopathology. : n. 1. Konuşma bozukluklarının teşhis ve tedavisi ile ilgili tıp dalı; 2. Konuşma bozukluğu.


massa : n. (pl. massae). See: Mass.


megalocyte : n. Normalden çok büyük eritrosit, megalosit.


momentum : n. 1. Bir cismin hareket miktarı, moment; 2. Kitlenin sürat ile çarpımı.


mycoplasma : n. pl .Büyüklük bakımından virüslerle bakteriler arasıda yer alan küçük organizmalar.


neurotoşin : n. Sinir dokusunu harap eden toksin, nevrotoksin.


pharyngectomy : n. Yutağın kısmen ameliyatal çıkarılmas,ı farinjektomi.


pneumophone : n. Orta kulak basıncını ölçme aleti.


poliosis : n. Saçın renksiz olması.


polydipsia : n. Çok su içme, aşırı susuzluk hissi, susama