Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

maculous nedir?

maculous : a. 1. Benekli; 2. Beneksi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromometer : n. Sıvının gösterdiği rengi ve bu rengin koyuluk derecesini ölçen araç, kromometre.


dartos : n. Dartos


diaphyiss : n. Kemik (gövdesi), diyafiz.


digitation : n. Parmaksılık, digitatio.


diphtherin : n. Corynebacterium diphtherice'nın salgıladığı toksin, difteri toksini.


dyscheiria : n. Temas duyusunda, herhangi bir nitelikte kendini gösterenbozukluk.


end (o) : pref. içinde içine.


erotophobia : n. Cinsel ilişkilerden korkma, cinsel his ve davranışlardan aşırı derecede çekinme.


fetish : n. Büyülü telakki edilen ve erotik arzular veren cisim.


insulitis : n. Pankreas'ta Langerhans adacıklarının iltihabı.


hypohidrosis : n. Ter salgısının anormal şekilde azalması, terliyememe, hipohidroz.


immunopathoolgy : n. Bir şahsın aşırı derecede duyarlı olması gibi, anormal bağışıklık reaksiyonlarının meydana gelmeis.


megalophthalmus : n. Gözlerin normale oranla büyük oluşu.


mithramycin : n. Antitümoral bir madde.


nodal : a. 1. Yumru ile ilgili, düğümle ilgili; 2. Düğümsü.


onyxis : n. See: Acronyx.


ootheco- : pref. See: oothec-.


petrosquamosal : a. Temporal kemiğin petrous ve squamous kısımları ile ilgili.


photophilic : a. 1. Işığı seven; 2. Işıkta büyüyen, fotofilik.


solation : n. biochem. Bir gel'in sıvı hale gelmesi.