Bugün : 24 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

maculous nedir?

maculous : a. 1. Benekli; 2. Beneksi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dilator : n. Genişletici faktör veya araç.


electroanalysis : n. Elektrik akımı ile yapılan kimyasal tahlil, elektroanaliz.


exteriorization : n. Dışarıya açılma.


glucosin : n. biochem. Glükozdan amonyak tesiriyle meydana gelen bazik madde.


uviolize : v. Ultraviyole ışınlarına maruz bırakmak.


hypercorticalism : n. hyperadrenocorticism.


hyperparathyroidism : n. Paratiroid bezlerini aşırı faaliyeti.


hypoglottis, hypoglossis : n. 1. Dilin alt kısmı 2. See: Ranula.


landmarks : n. bir organ üzerindeki tümsek, oluk çizgi vb. belirgin oluşumlar (Bu oluşumlar daha derindeki kısımları belirlemekte veya organ üzerinde ölçüm almakta önem kazanırlar).


meiotic : a. 1. Meyozis'le ilgili; 2. Meyozis şeklinde bölünme gösteren, meyotik.


meno : pref. 1. Ay, aylık; 2. Adet, aybaşı, menstruasyon.


nomogram : n. Birçok değişken arasındaki ilgileri bir arada göstermek için kullanılan grafik.


photography : n. Resim çekme, bir objeden gelen ışınların hassas filme yansıtılması ile filminin alınması.


proctosigmoidoscopy : n. Rektum ve sigmoidin gözle muayenesi.


rheum : n. 1. Mukoza bezleri tarafından salgılanan gözyaşı, sümük veya tükrük gibi seröz sıvılar; 2. Nezle.


sarcosis : n. 1. Ur; 2. Etlenme, et dokusunun artması.


sinistrocularity : n. Solgöz hakimiyeti.


spongiose : a. Süngere benzeyen, süngerimsi.


stomachis : n. pl. İştah açan maddeler, özellikle acılı maddeler.


strontium : n. biochem. Sr sembolü ile bilinen atom no:38 ve atom ağırlığı: 87.63 olan kimyasal element, kalsiyum nevinden madeni sarı veya gümüş renkli bir madde, strontium.