Bugün : 16 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

maculous nedir?

maculous : a. 1. Benekli; 2. Beneksi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dermatitis : n. Deri (cilt) iltihabı.


diabrosis : n. Aşınma, kemirilme, yenme, organ veya damar duvarında delinmeye uzanan aşınma.


enterostenosis : n. Barsak kanalının daralması, barsak daralması.


glial : a. Sinir sistemi destek dokusu ile ilgili, nöroglia ile ilgili.


guaiacol : n. biochem. Balgam söktürücü, kreozattan üretilen renksiz sıvı veya katı madde.


halazone : n. biochem. İçme suyunda dezenfektan olarak kullanılan beyaz billüri toz.


iatraliptic : a. Merhem ve masaj ile tedavi edici.


isocellular : a.Aynı hücrelerden oluşan.


kalopsia : n. Maddelerin oldukalrından daha güzel göründükleri durum.


kyphosis : n. 1. Kambur, kifoz; 2. Kamburluk.


larvivorous : a: See: Larviphagic.


melanoderma : n. Ciltte melanin muhtevası artmış parçalar bulunması.


mesial : a. Orta, ortada bulunan merkezde, ortaya ait.


metratomy : n. Uterus'a kesit yapma, kesit yaparak uterus'u açma, metratomi.


microphysics : n. Maddenin ince yapısını inceleyen bilim.


orthoscope : n. Gözün dibini ve diğer bazı organları karanlık odada aydınlatma usulü ile muayene etme aleti, ortoskop.


oxytocia : n.Çabuk odğum.


pempidine : n. Hipertansiyon tedavisinde kullanılan bir bloker.


periencephalomeningitis : n. Beyin korteksi ile meninkslerin iltihabı.


pnea : suff. Soluk alı pverme, solunum anlamına sonek.