Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

maculous nedir?

maculous : a. 1. Benekli; 2. Beneksi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

collutory : n. Ağzı yıkama, gargara.


colovaginal : a. 1. Kolon ve vagina ile ilgili; 2. Kolon ve vagina arasında.


colpitis : n. Vagina (vajen) iltihabı, kolpit.


cryoprobe : n. Dondurucu sonda, biopsi amacı için kullanılabilir.


dextren : n. biochem. Nişastadan yapılmış yapışkan bir madde, dekstrin.


diaminodiphenyl sulphone : n. İnatçı malaria vakalarında ve lepra'da kullanılan sentetik bir ilaç.


dichorionic : a. Birbirinden ayrı iki koryon tabakası gösteren.


epizoic : a. Epizoide ait.


frigotherapy : n. Hastalığın soğukla tedavisi.


intercentral : a. Sinir merkezleri arasında veya onlara bağlı bulunan.


lacrimatory : a. Gözyaşı salgılanmasına sebep olan, gözyaşı salgılatan.


hemocatheresis : n. Kırmızı kan yuvarlarının yok olması.


keratoleukoma : n. Korneada beyaz donukluk.


limbus : n. (pl. limbi). kıyı, kear.


mouse : n. Fare.


obsidional : a. Mevzi savaşı sırasında vukubulan.


pink-eye : n. Akut bulaşıcı konjunktivit.


pons-oblongata : n. Pons ve medulla oblongata'nın beraber oluşturduğu merkezi sinir sistem bölümü.


pseudomyxoma : n. içinde mukustan oluşan koyu kıvamda yapışkan madde ihtiva eden tümör, psödomiksom.


schizaxon : n. Birbirine eşit iki dala ayrılan akson.