Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

maculopapule nedir?

maculopapule : n. 1. Hem makül hem papül nitelikleri gösteren deri lezyonu; 2. Makül üzerinde oluşmuş papül, makülopapül.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dioptry : n. Bir merceğin ışığı kırma kudreti, diyopteri (odak noktası, merkezinden bir metre mesafede olan merceğin kırma kudreti birim olarak alınmıştır).


dytransin : n. Orta etkili bir iltiab giderici.


eclamptic : 1. Eklampsi ile ilgili; 2. Eklampsi niteliğinde, eklampsi görünümünde.


ectopterygoid : n. Pterigoid dış kası.


gastrectasia : n. Mide genişlemesii, gastrektazi.


hepatonephromegaly : n. Hem karaciğerhem böbreğin büyümesi.


subjective : a. Yalnız hastatarafından hissedilen, sübjektif.


hexamethonium bromide : n. İlk bulunan ganglion blokerlerinden biri.


hyperope : n. Hiperopili kimse, hiperop.


immersion : n. Mikroskopun objektifini su veya yağ içine batırarak cisimleri inceleme, imersiyon.


intimitis : n. Damarın iç tabakası (intima) nın iltihabı.


metacarpal : a. Metakarpa ait, metacarpalis.


oaric : a. Yumurtalığa ait.


oothecectomy : n. Yumurtalığın ameliyatla çıkarılması.


pernicious : a. Tehlikeli, öldürücü, pernisyöz.


per tubam : adv. Tüp vya tubavasıtasiyle.


phenozygous : a. Yüzü kafa kemiğinden geniş olan.


phlebology : n. Damarlar bilisi (anatomisi), damarbilim, fleboloji.


pneometry : n. Akciğerlerin hava kapasitesi (solunum esnasında giren ve çıkan hava miktarı)'nın pnömetre aracılığıyla ölçülmesi, pnömoter.i


prerenal : a. Böbrekten önce veya böbreğin ön kısmında yer alan.