Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

maculopapule nedir?

maculopapule : n. 1. Hem makül hem papül nitelikleri gösteren deri lezyonu; 2. Makül üzerinde oluşmuş papül, makülopapül.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cohesion : n. 1. Yapışma, ayrı olması gereken iki şeyin birbirine yapışması; 2. Bir maddeyi oluşturan moleküller arasındaki çekim kuvveti (Moleküllerin birbirine tutunmasını sağlar).


creatinuria : n. İdrarda aşırı miktarda kreatin çıkması.


dysteleology : n. 1. Vücutta, rudimenter organ veya oluşumların belli bir görevi ve faydası olmadığını ileri süren görüş; 2. Rudimenter organları inceleyen bilim adlı.


exogenous : a. Dıştan doğan, hariçten büyüyen.


hemofuscin : n. Hemoglobin'in parçalanması sonucu açığa çıkan, sarımsı kahverengi demir ihtiva eden bir pigment, hemofüsin.


hemopneumopericardium : n. Perikardın içinde kan ve hava tpolanması.


lupous : a. Lupusa ait.


lymphosarcoma : n. 1.Lenfoid habis tümörü; 2. See: Lymphogranuloma.


metratomy : n. Uterus'a kesit yapma, kesit yaparak uterus'u açma, metratomi.


microvolt : n. Voltun milyonda biri, mikrovolt (µv).


ophthalmic : a. Göze ait, oftalmik, ophthalmicus.


overproductivity : n. 1. Fazla yetiştirme, fazla verimli olma; 2. Zihni faaliyetinin artması ve cinsel arzuların çoğalması.


pang : n. Şiddetli ağrı.


perivaginitis : n. Vaginayı saran dokuların iltihabı.


plasmodicidal : a. Plazmodileri tahrip eden.


protoporphyrin : n. biochem. Demir ve globülin ile birleşek hemoglobini ve diğer solunum enzimlerini meydana getiren madde.


psychoprophylactic : a. 1. Psikoprofilaksi ile ilgili; 2. Akıl ve ruh hastalıklarına karşı kişiyi koruyucu, akıl ve ruh hastalığını önleyici.


pulpal : a. Pulpa ile ilgili.


resonance : n. Sesi aksettirme, rezonans.


salpingocyesis : n. Tuba gebeliği.