Bugün : 30 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

maculopapule nedir?

maculopapule : n. 1. Hem makül hem papül nitelikleri gösteren deri lezyonu; 2. Makül üzerinde oluşmuş papül, makülopapül.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cestoid : a. Şerit (tenya)'e benzer, şerit gibi.


corticobulbar : a. Beyin korteksi ve medulla oblongata ile ilgili.


enostosis : n. Kemiğin ilik kanalı içine doğru cereyan eden yeni doku büyümesi.


erythemia : n. Kanda eritrosit sayısının aşırı miktarda artışı ve derinin kırmızımtırak renk alışı ile belirgin kronik hastalığı, polisitemi rubra, eritremi.


lactovorous : a. Sütle beslenen, yaşamını sütle sürdüren.


uterometer : n. Rahmi ölçme aleti, uterometre


hysterometry : n. Uterusun ölçülmesi, uterusu ölçme bilimi, histerometri.


hypoalgesia : n. See: Algesia.


karyopyknotic : a. 1. Karyopiknoz'la ilgili; 2. Karyopiknoz gösteren.


lipsotrichia : n. Saç dökülmesi.


macroprosopia : n. Yüzün aşırı büyüklüğü, büyük yüzlülük.


microanalysis : n. biochem. Çok ufak miktaralrı tahlil, mikroanaliz.


myosarcoma : n. Adale dokusudan kaynağını alan kötü huylu bir tümör.


oculopupillary : a. Gözbebeğine ait.


oophorectomize : v. Yumurtalıkları ameliyatla çıkarmak.


plasmatic : a. Plazmaya ait.


provocation : n. Gizli bir hastalığın sun'i olarak uyandırılması, provokasyon.


resolutive : n. Şiş eritme ilacı.


scleradenitis : n. Bez iltihabı ve sertleşmesi.


stapes : n. Orta kulağın üç kemiğinden en içteki, üzengi kemik, os stapes.