Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

maculopapular nedir?

maculopapular : n. Cilt üzerinde leke ve ele gelen kabarıklık (papül) bulunması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bullation : n. 1. Deri üzerinde büllerin oluşması; 2. Şişme, şişkinlik, şiş.


cholestyramine : n. Barsaklarda safra asitleri ile birleşerek absorbe edilemeyen maddeler meydana getiren bir reçine.


dextroversion : n. Sağa dönme; sağa çevrilme.


ephebogenesis : n. Ergenlik çağında, bu devreye has değişikliklerin oluşması, ergenlik belirtilerinin meydana gelmesi.


epicardium : n. Epikard (iyum); Perikardın en iç tabakası (kalbe yapışık olan lamina visceralis'i).


erythrocytes : n. Dolaşım kanında bulunan ve normalde nukleus ihtiva etmeyen kırmızı kan kürecikleri, eritrositler.


gastrocele : n. mide fıtığı, gastrosel


gyrous : a. See: Gyrose.


hebetude : n. 1. Zihin körlüğü; 2. Sıkıntı.


hypertropia : n. Gözün görüş ekseninin yukarıya doğru sapma eğilimi göstermesi, hipertropi.


hypnalgia : n. Uykuda gelen ağrı.


lipochondroma : n. Yağ elementleri ihtiva eden kondrom.


macrosomia : n. See: Gigantism.


neurology : n. Sinir bilgisi, sinirbilim, nevroloji, neurologia.


onomatopoiesis : n. Bir akıl hastasının anlamsız kelimeleri bir araya getirmesi.


opaline : n. Opale benzer, opal nev'inden, opalus.


outlay : n. Bir organın yüzeyine yapılan aşı (transplantasyon).


photokinetic : a. Işığa karşı hareket ederek cevaplayan.


poly : pref. Çok birçok


psychometry : n. Ruh ölçümü, akli halleri ölçme usulü, psikometri.