Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

maculopapular nedir?

maculopapular : n. Cilt üzerinde leke ve ele gelen kabarıklık (papül) bulunması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastophthoria : n. Kurşun, arsenik, alkol zehirlenmeleri ve sifiliz sonucunda tohum hücrelerinin bozulması.


celiocentesis : n. Karın ponksiyonu, iğne ile karın boşluğuna girerek toplanan sıvı veya kanın dışarı çekilmesi.


cost (o) : pref. Kaburga.


carinocerebral : a. Kafatası ve beyine ait.


ecchymoma : n. Çürük bölgesinde kan toplanması sonucu oluşan şişlik, çürüğe bağlı hematom.


gonagra : n. Diz nikrisi, diz damlası.


heliosensitivity : n. Güneş ışınlarına karşı aşırı duyarlık hali.


hydrochloric : a. biochem. Klorhidrik.


intratumour : a. Tümörüniçnide.


laryngendoscope, : n. see: laryngoscope


leprous : a. 1. Cüzamlı, abraş; 2. Cüzam gibi, cüzama ait.


mediastinum : n. (pl. Mediastina). Mediyastin(um): Yanda akciğerler, arkada omurga ve önde sternum arasında kalan aralık (Trakea hizasından geçen düzlem olup bunu ön ve arka olmak üzere ikiye ayırır).


mesoaster : n. Ortakarın, mideyi karnın duvarına bağlayan zar, dorsal mezenterin mideye bağlı olan kısmı, mezogastr(iyum).


multiparous : a. Çok doğuran, ikiden fazla doğum yapan.


ozonize : v. biochem. a) Ozonlaştırmak. b) İçine ozon karıştırmak.


patelloid : a. Patella'ya benzeyen.


parasteatosis : n. Yağ bezlerinin bozukluğu.


photoreceptor : n. Işığa hassas olan alıcı.


pneumoperitonitis : n. Gaz oluşumundan ileri gelen periton iltihabı.


postocular : a. Göz arkası, göz arkasında.