Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

maculocerebral nedir?

maculocerebral : a. Retina üzerindeki sarı lekeye ve beyine ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calcite : n. biochem. Kalsiyum karbonat (CaCO3).


carphology : n. Yüksek ateşli hastalıklarda dalgın yatan hastanın yatak çarşafını v.s. avuçlaması, karpoloji.


caseous : a. Peynir gibi, peynirsi.


cycloplegia : n. Gözdeki m.ciliaris'in felci.


dicrotic : a. Nabzı çift atan.


didymitis : n. Testis iltihabı.


lactodensimeter : n. Sütün özgül ağırlığını ölçen alet.


hematoscope : n.İnce kan tabakalarının muayenesinde kullanılan cihaz, hematoskop.


heterology : n. 1. Yapı, şekil veya oluşum tarzı bakımından normalden uzaklaşma, özellikle yeni gelişen hücrelerin, yapı ve gelişim tarzı bakımından ana hücrelerden farklı oluşu, normal dışı gelişme; 2. Yapı bakımından benzer olmalarına rağmen bazı maddelerin farklı özellikler göstermesi hali.


infarct : n. Enfarktüs.


intralumbar : a. Omurilik lomber parçası içinde bulunan.


invalidism : n. Hastalklı hal, maluliyet.


isopathy : n. Hastalığı misli ile tedavi usulü.


kolypeptic : a. See: colypeptic.


narcosynthesis : n. Hafif anestezi altında, hastaya geçmişe ait bazı olaylar hatırlatılması ve böylelikle hastalık sebebi olan olayın meydana çıkarılması.


odontorrhagia : n. Diş çıkarıldıktan (çekildikten) sonra kanama yapması, odontoraji.


pubis : n. (pl. Pubes) 1. Dış üreme organları bölgesi, çatı, leğen çatısı; 2. Çatı (kasık) kemiği, os pubis.


resonance : n. Sesi aksettirme, rezonans.


saponin : n. biochem. Saponin, suda çalkalandığında köpüren bitkilerde bulunan bir glikozid.


scapula : n. (pl. scapulae). Kürekkemik (kemiği), skapula, omoplata.