Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

maculocerebral nedir?

maculocerebral : a. Retina üzerindeki sarı lekeye ve beyine ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bloodlessness : n. Kansızlık, anemi.


catacrotism : n. Nabzın inen dalında görülen yükselmeler.


cataplasm : n. 1. Yakı; 2. Şiş veya yaraya vurulan lapa.


celloidin : n. biochem. Mikroskop çalışmalarında kullanılan bir kollodyon preparatı, koloidin.


cripple : n. Sakat (kötürüm) adam.


decoloration : n. Renk atma, solma, normal renk yokluğu, dekolorasyon.


dehyration : n. biochem. Bir cisimden su çıkarma.


electronegative : a. Menfi (negatif) elektrikli


expulsive : a. Çıkartıcı, defedici, ihraç edici.


fusobacterium : n. Bazı türleri insanda patojen nitelik gösteren gram-negatif bir bakteri cinsi.


hemopoietic : a. 1. Kan hücrelerinin oluşması ile ilgili; 2. Kan hücrelerinin oluşmasını uyarıcı.


hydromphalus : n. Göbekte sulu tümör.


iatrogenic : n. Primer bir hastalığın tedavisi sırasında ortaya çıkan v bu tedaviye bağlı olarak gelişen sekonder bir rahatsızlık durumu.


mannityl hexanitrate : n. Uzun etkili bir damar genişletici.


mesocolic : a. Kolon mezenteri ile ligili.


morphogeny : n. See: Morphogenesis.


motor : a. Muharrik, oynatıcı, hareket ettiren, hareki, kasları harekete getirici, motor.


obesogenous : a. Şişmanlatıcı.


pharmacy : n. 1. Eczacılık; 2. Eczane.


phosphaturia, : n. İdrarda bol miktarda fosfat tuzlarının bulunması (bazan fosfat taşlarının oluşumuna da sebep olabilir), fosfatüri.