Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

maculocerebral nedir?

maculocerebral : a. Retina üzerindeki sarı lekeye ve beyine ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bisexuality : n. İki cinse karşı cinsel arzuya sahip olma, biseksüalite.


cauterization : n. 1. Dağlama; 2. Hareket, elektrik veya kimyasal maddelerle dokuları yakma.


celliform : a. Hücre şeklinde, hücreye benzeyen.


chlorosis : n. Genç kadınlarda kansızlıktan ileri gelen bir hastalık (cilt yeşilimsi renk alır).


cilium : n. (pl. cilia). Kirpik.


correlation : n. 1. İki organ veya olay arasında, birbirini etkiler şekilde karşılıklı ilişki; 2. Aferent uyarıların, gerekli cevabı oluşturmak üzere beyinin ilgili merkezined birleşmesi.


cremasteric : a. Kremaster kasına ait, cremastericus.


defibrillation : n. Kalp adalesindeki fibrilasyonun (atrila veya ventriküler) durdurulması ve normal kalp siklüsunun avdet ettirilmesi.


dismemberment : n. Kolun veya bacağın kesilip çıkarılması.


endocystitis : n. İrar torbası mukozasının iltihabı, endosistit.


erythrophil : n. biochem. Kolayca kırmızıya boyanan bir element.


exsanguination : n. Kansız bırakma işlemi.


histaminemia : n. Kanda histamin bulunması, histaminemi.


hologenesis : n. İnsan türünün yeryüzünün her yerinde aynı anda meydana geldiğini ileri süren görüş, hologenez.


metastatic : a. Metastaza ait.


neurectopia : n. Siniri çıkarma ameliyesi, nevrektopi.


odontonomy : n. Diş terminolojisi, dişçilik terimleri, odontonomi.


osteonecrosis : n. Kemik nekrozu, osteonekroz.


percipient : a. n. 1. İdrake ait, anlayışlı, idraki keskin; 2. Anlayışlı (İdraki kuvvetli) kimse.


phrenicoexeresis : n. Frenik sinirin kesilmesi.