Bugün : 25 Nisan 2017, Salı

Favorilere Ekle!

macule nedir?

macule : a. Yuvarlak elle hissedilemeyen, cilt seviyesinden y üksek olmayan döküntü (leke), makül.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chiromegaly : n. Ellerin anormal derecde iri oluşu, el büyüklüğü.


chromometry : n. Sıvı renginin veya renk koyuluğunun, kromometre ile ölçülmesi.


comprehension : n. Anlama yeteneği, idrak anlamları ve ilişkileri kavrayabilme.


cushing's syndrome : n. Klinik bakımından Cushing hastalığına benzer.


decollement : n. Dekolman: Bir organın normal olarak, üzerine tutunmuş olduğu dokudan ayrılması (mesela Retina Dekolmanı).


enomania : n. 1. Alkollü içkilere aşırı istek gösterme, alkol düşkünlüğü; 2. See: Delirium Tremens.


gastrophore : n. Ameliyat esnasında mide kenarlarını tutmağa mahsus cerrahi alet.


gestosis : n. Gebelik sırasında toksemik belirtiler, jestoz.


glandule : n. Bezcik, guddecik, glandula.


lagophthalmus : n. Gözkapaklarındaki bir arıza dolayısile gözün tamamen kapanmaması, lagoftalmi.


hydriatric : a. Su tedavisiyle ilgili.


hyposthenuria : n. Böbreğin idrarı teksif etme yeteneğinin bozulmasından ileri gelen yoğunluğu az idrar çıkarma, hipostenüri.


kibe : n. see: Chilblain.


logomania : n. Durmaksızın konuşma eğilimi, akıl hastalarında görülen konuşma hali (Hasta daldan dala atlayarak durmaksızın konuşur).


lytic : a. 1. Erime (lysis) ile ilgili; 2.Eritici antikor (lysin) ile ilgili; 3. Eritici, tahrip edici, herhangi bir maddenin normal yapısını bozucu.


melomania : n. Musiki ile aşırı ilgilenme, musikiye aşırı düşkünlük.


nervomuscular : a. Kasta dağılan sinirlerle ilgili.


overdetermination : n. Lüzumundan fazla önem verme.


periesophagitis : n. Özofagusu saran dokuların iltihabı.


radiographer : n. Röntgen teknisyeni.