Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

maculation nedir?

maculation : n. 1. Deri veya herhangi bir oluşum üzerinde küçük leke veya benekler oluşması; 2. Üzerinde küçük leke veya benekler gösterme hali, benekli olma durumu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carina : n. (pl. Carinae). Trakeanın ikiye ayrıldığı yerdeki çıkıntısı, karina.


chondorgenesis : n. Kıkırdak oluşumu, kıkırdak dokunun oluşması.


cytomegaloviruria : n. İdrar'da cytomegalovirus'ların bulunuşu.


dermographia : n. Cilt üzeri bir kalem veya iğne ile çizildikten sonra meydana gelen bir çeşit ürtiker.


diastasis, : Kemiklerin kırık olmaksızın birbirlerinden ayrılması, ayrık, diyastaz.


diathermy : n. Vücudun yüksek frekanslı elektrik akımlarına karşı gösterdiği dirençten (mukavemetten) faydalanarak dokularda hararet meydana getirilmesi, diyatermi.


divergence : n. Birbirinden uzaklaşma, özellikle iki gözde görüş eksenlerinin birbirinden uzaklaşması (Dışa şaşılıkta olduğu gibi).


furor : n. Kızgınlık, kudurma, öfke, hiddet, hrıs.


tentum : n. Erkek cinsiyet organı, penis.


uveitic : a. 1. Uvea iltihabı ile ilgili; 2. Uvea iltihabı gösteren, uvea'da iltihapla belirgin.


gynephobia : n. Kadınlardan tiksinme, kadınlara karşı anormal şekilde korku ve çekingenlik gösterme, kadın korkusu.


hematozoon : n. Kanda yaşayan herhangi bir hayvansal parazit.


hypophalangism : n. El veya ayak parmağında normalden az sayıda parmak kemiği bulunuşu, hipofalanjizm.


immune : a. Bulaşıcı hastalıktan muaf (bağışık).


leukoplakia : n. Dil, yanak mukozası, dişeti veya serviks üzerinde hafif yüksek beyaz lekeler şeklinde kendini gösteren lezyon, lökoplaki (Çok katlı yassı epiteli keratinizasyonu sonucu oluşur ve prekanseröz kabul edilir).


neurocutaneous : a. Sinirlere ve cilde ait.


orchidotomy : n. Testis ameliyatı, orşidotomi.


pheochromocyte : n. Bir kromafin hücresi.


proximate : a. Takribi, hemen hemen, en yakın.


redox : n. biochem. Oksidasyon-redüksiyon reaksiyonu.