Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

maculation nedir?

maculation : n. 1. Deri veya herhangi bir oluşum üzerinde küçük leke veya benekler oluşması; 2. Üzerinde küçük leke veya benekler gösterme hali, benekli olma durumu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharon : n. Göz kapağı.


brachialgia : n. Kol ağrısı, brakiyalji.


bulimia : n. Çok kuvvetli iştah, doymaz iştah hastalığı.


directoscope : n. Larenks'i muayenede kullanılan bir alet.


efflorescent : a. Havayı görünce tozlanan, tozlanan.


enterorrhaphy : n. Barsak kanalı içinde bulunan bir yaraya yapılan dikiş ameliyesi.


granulomatosis : n. Multipl granülomların oluşumu, granülomatoz.


icteroanemia : n. Anemi ile beraber seyreden sarılık (Bazı hemolitik anemilerde olduğu gibi).


inalimental : a. Besleyici olmayan.


isoprecitin : n. biochem. Aynı cinsten hayvanların serumlarına karşı tesir eden bir presipitin.


jar : n. Kuru otları muhafazaya mahsus eczacı kavanozu.


macrobacterium : n. Normale oranla iri hacım gösteren bakteri, iri bakteri.


mediate : a. 1. Dolayısiyle; 2. Mutavassıt.


nystatin : n. Candidiasis tedavisinde etkili olan antifungal bir antibiotik.


paragrammatism : n. Sözcükleri yerinde kullanamama, sözcüklerden gramer kurallarına uygun cümleler kuramama ile belirgin konuşma bozukulğu, paragramatizm.


pharyngotonsillitis : n. Yutak ve bademciğin iltihabı.


psychoprophylaxis : n. 1. Kişinin akıl ve ruh hastalıklarına karşı korunması, kişilerin akıl ve ruh hastalıklarından korunması için gerekli önlemlerin tümü; 2. Gebe kadını zihnen ve bedenen doğuma hazırlamada uygulanan bir yöntem, çeşitli yollarla doğumun mahiyetini izah yanında belli figürler içinde yapılan gebelik jimnastikleri ile kadını doğuma hazırlama amacına yönelik bir metot.


scrofulosis : n. Lenfa bezlerinin tüberkülozu, skrofüloz.


semisupination : n. Supinasyon hareketine meyilli olma hali.


smooth : a.1. Düz, düzgün, düz yüzeye sahip, 2. düz yapmak, düzleştirmek; 3. Yatıştırmak sakinleştirmek, teskin etmek.