Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

maculation nedir?

maculation : n. 1. Deri veya herhangi bir oluşum üzerinde küçük leke veya benekler oluşması; 2. Üzerinde küçük leke veya benekler gösterme hali, benekli olma durumu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

callomania : n. Güzellik kuruntusu kişinin herkesten güzel olduğuna inanması.


corticoid : a. Böbreküstü bezi korteksinden salgılanan steroid yapıda hormonlara benzer etkiye sahip herhangi bir madde (ilaç), kortikoid


dysprosium : n. biochem. Dy sembolü ile bilinen, atom no: 66 ve atom ağırlığı: 162.51 olan kimyasal element.


electroendoscopy : n. Vücut boşluklarının elektrikle aydınlatıcı aletlerle muayenesi.


exsiccation : n. Sıcaklıktan dolayı kuruma.


gastropylorectomy : n. Mide kapısının ameliyatla çıkarılması.


gliomyoma : n. Adale ve sinir dokusundan yapılı olan bir tümör.


indium : n. biochem.In sembolü ile bilinen, atom no: 49 ve atom ağırlığı: 114.82 olan kimyasal element, indiyum.


intraduct : na. Kanal içi, kanal içinde.


jury : n. Herhangi bir konuda karar verme amacıyla oluşturulmuş kurul, jüri.


mobilization : n. Harekete gelme veya getirme, müteharrik hale sokma.


otacoustic : a. İşitmeye yardımcı olan.


pathocrinia : n. İç salgı bezi veya bezlerine ait herhangi bir bozukluk.


phaneromania : n. Siğil ve benzeri cilt belirtilerine anormal şekilde dikkat etme hali.


piesesthesia : n. Basınç duyusu.


preventorium : n. Prevantoryum, ihtiyat teadvisi yapılan hastane.


pudendum : n. (pl. Pudenda) Haya yerleri, edep yerleri, dış üreme kısımları.


putrefactive : a. 1. Çürüme veya kokuşma ile ilgili; 2. Çürümeye sebep olan, kokuşma yapan.


saluresis : n. Vücutta toplanan sodyumun idrarla atılışı, salürezis.


tarsometatarsal : a. Tars ve metatars'a ait.