Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

maculation nedir?

maculation : n. 1. Deri veya herhangi bir oluşum üzerinde küçük leke veya benekler oluşması; 2. Üzerinde küçük leke veya benekler gösterme hali, benekli olma durumu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

diastolic : a. 1. Diyastol ile ilgili; 2. Diyastol devresinde oluşan.


drooping : n.Aşağı düşük, sarkık.


endodiascopy : n. Herhangi bir vücut boşluğu içine yerleştirilen röntgen tüpü (endodiyaskop) aracılığıyla yapılan röntgen muayenesi, endodiyaskopi.


eviscerate : v. 1. Bir organın içini boşaltmak; 2. İç organları çıkarmak.


flail chest : n. Kırık nedeniyle göğüs kafesinin sabit durumda olmaması.


genual : a. 1. Dizle ilgili; 2. Dize benzeyen.


hepatonephromegaly : n. Hem karaciğerhem böbreğin büyümesi.


uveitis : n. Üveanın iltihabı, iritis.


histaminase : n. biochem. Histamini inaktive eden bir enzim.


hyoglossal : a. Hiyoid kemik ve dile ait.


iridocystectomy : n. İriste yapılan plastik ameliyat, iridosistektomi.


laparo : pref. Karın anlamına önek.


metallization : n. biochem. Madenleştirme.


mitosis : n. Mitoz: Hücrenin indirekt olarak bölünmesi (bunun dört devresi vardır: 1- Profaz, 2- Metafaz, 3- Anafaz, 4- Telofaz).


nasofrontal : a. Burun ile alın bölgesine (kemiklerine) ait.


nervular : a. 1. İncecik damarlı, 2. İnce sinirli.


nosotherapy : n. Bir hastalığı diğer bir hastalıkla tedavi etme usulü, nozoterapi.


orthochromatic : a. Normal olarak boyayabilen veya boyanabilen, gerçek renk tonlu, ortokromatik.


pant : n. 1. Soluma, nefesi kesilme; 2. Yürek çarpıntısı.


paramedian : a. Orta bölümün yakınında bulunan, ortaya yakın olarak yera lan.