Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

maculation nedir?

maculation : n. 1. Deri veya herhangi bir oluşum üzerinde küçük leke veya benekler oluşması; 2. Üzerinde küçük leke veya benekler gösterme hali, benekli olma durumu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiogenic : n. Kalb menşeli, kaynağını kalbten alan.


cardiorespiratory : n. Kalbe ve solunum sistemine ait olan, her ikisini de ilgilendiren.


contractor : n. Kasıcı, kısaltıcı, çekici.


dactylophasia : n. Dilsiz ve sağırların yaptıkları gibi parmak hareketleri ile konuşma, daktilofazi.


frenkel's exercises : n. Tabes dorsalis vakalarında hastaya adale ve duyularını kullanması için yaptırılan ekzersizler.


genyantralgia : n. Üstçene sinüs ağrısı.


gonococcide : n. Gonokokları yok eden faktör gonokoksit.


physiotherapy : n. Işık hava, su, hararet, elektrik gibi fiziki araçlarla yapılan tedavi, fizik tedavisi, fizikoterapi, fizyoterapi.


hyperglycemia : n. Kandaki şeker miktarının artması, hiperglisemi


ingestion : n. 1. Yeme, besin maddelerinin ağızdan, yutma sonucu mideye geçmesi; 2. Herhangi bir yabancı maddenin fagosit tarafından kendi içine alınması.


intra-amniotic : a. Amnion kesesi içi, amnionsıvısı içindeki.


isoxazole penicillins : n. Ağız yoluyla alınabilen penisilin türevleri.


lymphopathia : n. Lenf düğümleri veya lenf damarlarını ilgilendiren herhangi bir hastalık.


milliliter, millilitre : n. Bir litrenin binde biri, mililitre.


myotonus : n. See: Myotonia.


neuromechanism : n. Bir organın fonksiyonunun sinir düzeni.


ovariotomist : n. Yumurtalık çıkarma uzmanı, ovaryotomi yapan operatör.


ovi : n. Ovum'un genitifi.


ripa : n. Beyinde karıncıklara ait ependimin bir pleksus üzerinde atlama çizgisi.


salpingo-oophorectomy : n. Dölyatağı (Fallop) borusunu ve yumurtalığı çıkarma ameliyatı.