Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

maculation nedir?

maculation : n. 1. Deri veya herhangi bir oluşum üzerinde küçük leke veya benekler oluşması; 2. Üzerinde küçük leke veya benekler gösterme hali, benekli olma durumu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buccolingual : a. Yanak ve dille ilgili.


cardiopericarditis : n. Kalbte kas (myokart) ve seroza (perikart) tabakalarının beraber iltihabı.


cyema : n. Gebelik ürünü, rahim içinde gelişmekte olan embriyo veya fetüs.


endarteropathy : n. Arterin iç tabakasını ilgilendiren herhangi bir hastalık veya patolojik durum.


intercostal : a. Kaburga kemikleri arasında olan, kaburgalararası, intercostalis.


homocerebrin : n. Beyin maddesinden elde edilen bir cevher.


hydrobilirubin : n. Safra pigmenti.


hysterorhexis : n. Rahim duvarının yırtılması, uterus rüptürü.


mesad : a. See: Mesiad


mortician : a. Cenazeyi gömülmek üzere hazırlayan kişi, ölü kaldırıcı.


odontatrophia : n. Diş atrofisi veya dişlerin kusurlu gelişimi, odontatrofi.


orthodactylous : a. Düz parmaklı.


plerosis : n. Doku onarımı, harabiyet gösteren dokunun kendini yenileme suretiyle tekrar eski haline dönüşü.


pontine : a. Varol köprüsüne ait, pontin.


psychogenic : a. Ruhi tesirlerden meydana gelen, psikojenik.


pyknotic : a. 1. Piknoz'la ilgili, 2. Piknoz österen, piknoz'la belirgin.


reverberation : n. 1. Yansıma, yankılanma; 2. yankı, akis.


sap : n. Hayat verici sıvı veya öz.


sporidium : n. Spor devresindeki protozoer.


squamal : a. Bağaya ait, bağası, skuamal, squamalis.