Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

maculate nedir?

maculate : a. Benekli, lekeli.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bloody : a. 1. Kanlı; 2. Kanamakta; 3. Kana ait, kan gibi.


bronchoscopy : n. Yukarı nefes yollarından sokulan özel bir aletle bronşların içinin muayenesi, bronkoskopi.


clinoid : a. Sedirimsi, yataksı, klinoid, clinoides, clinoideus.


crush syondrome : n. Travma nedeniyle meydana gelen üremi.


cynophobia : n. See: Kynophobia.


dispersate : n. Herhangi bir maddenin çözülmesi sonucu taneciklerin oluştuğu süspansiyon.


forebrain : n. 1. Önbeyin; 2. Beyin yarım küresi.


gonad : n. Yumurtalık ve testis gibi tohum hücresi meydana getiren bezler.


integument : n. Deri, integumentum.


invertebrate : a. Belkemiği olmayan omurgasız vertebrasız.


keratodermatosis : n. Derinin boynuzumsu tabakası (stratum corneum)'nda proliferasyon veya diğer patolojik değişimlerle belirgin herhangi bir deri hastalığı.


maschale : n. Koltuk altı.


metaplasia : n. Bir cins dokunun başka bir cins doku haline dönmesi.


myelotome : n. Ameliyat esnasında omurilikteki sinir demetlerini kesmede kullanılan özel bistüri, miyelotom.


necromania : n. Ölüm veya ölülere karşı duyulan marazi ilgi, nekromani.


postpubescence : n. Buluğ sonrası devre, ergenlik sorası dönem.


pseudomenstruation : n. Endometriyum'da siklik değişiklikler olmaksızın adeti andıran belli zaman aralıklarıyla kendini gösteren uterus kanaması, yalancı adet, psödomenstrüasyon.


psychotherapist : n. Psikoterapi'de uzmanlaşmış kişi, psikoterapi uzmanı.


pupil : n. Gözbeğei, pupilla (irisi tarafından çevrilmiş delik).


pyrenemia : n. Kanda çekirdekli eritrositlerin bulunuşu.