Bugün : 28 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

maculate nedir?

maculate : a. Benekli, lekeli.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

circulation : n. Dolaşım, deveran, sirkülasyon.


cytoplasm : n. Çekirdek dışında yer alan yaşayan hücre bölümü.


dartoid : n. Skrotum derisi altındaki kas tabakası gibi istemdışı kasılma gösterebilen, işlev bakımından tunica dartos'a benzeyen.


diglossia : n. 1. Dilin çift oluşu; 2. Çift dil görünümü vermek üzere dilin uzunlamasına yarık oluşu hali, yarık dil.


electrokymogram : n. Elektrokimografi ile elde edilen çizelge.


emptysis : n. Akciğer kanaması.


formaldehydogenic : a. biochem. Formaldehid yapan.


framycetin : n. Neomisine çok benzeyen bir antibiotik.


hepatorrhaphy : n. Karaciğerdeki yırtık veya kesiğin dikilmesi.


phymatosis : n. Cilt tümörleriyle vasıflı bir hastalık, fimatoz.


gravel : n. Kum, kum hastalığı, idrar taşı.


hepatatrophy : n. Karaciğerin küçülmesi, karaciğer atrofisi.


hydrorachitis : n. Subaraknoid aralıkta seröz eksüda birikimi ile belirgin omurilik zarlarının iltihabı.


hypermastia : n. 1. Memelerin aşırı büyüklüğü; 2. Fazla memelilik.


meat : n. Et. kanala dikiş koyma ameliyesi.


ovariodysneuria : n. Nevraljik yumurtalık ağrısı.


ovoplasm : n. Dişi cinsiyet hücresi (ovum)'nin protoplazması.


periorbit : n. See: periobita.


per secundam intentionem. : a. İltihaplanmayı takiben iz bırakarak iyileşme şeklinde (Yara kapanması hakkında).


postdiastolic : a. Diyasotlden sonra.