Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

maculate nedir?

maculate : a. Benekli, lekeli.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caudal : a. Kuyruğa veya alta ait, cadualis.


convulsive-therapy : n. Elektropleksi, elektroterapi, elektrokonvülsif tedavi, ruhi bozuklukların tedavisinden yararlı olan fiziksel bir yöntem.


cupping-glass : n. Vantuz.


deaminase : n. biochem. Deaminasyon yapan enzim.


gibbous : a. Kambur


hebiatrics : n. Ergenlik çağını konu alan tıp dalı.


hepatalgia : n. Karaciğer ağrısı, hepatalji.


herniorrhaphy : n. Karınd uvarını dikerek yapılan cerrahi fıtık tamiri.


hexylamine : n. biochem. Bira mayasından ve balıkyağından çıkarılan zehirli bir esas (C6H15N).


hypermastia : n. 1. Memelerin aşırı büyüklüğü; 2. Fazla memelilik.


initial : a. Bir olayın başlangıcına ait, inisiyal.


intraoral : a.Ağız içinde.


iodotyrosine : n. İyot ve tirozin'den oluşan bileşik, iyotlu tirozin.


ischialgia : n. siyatik.


keratomalcia : n. Korneanın beslenme bozukluğu sonucu yumuyaşıp yararalar göstererek parçalanması, keratomalasi.


lobe : n. 1. Lop, lobus, Kulak memesi, 2. Parçalı bir organın bir parçası; 3. Karaciğer parçası.


lymphogram : n. Lenfografi yoluyla elde edilen röntgen filmi, lenfogram.


metabiosis : n. Bir organizmanın diğer bir organizmaya tabi oluşu.


methsuximide : n. Petit mal'ın ve temporal lob epilepsisi'nin kontrolunda kullanılan bir madde.


mongolism : n. Mongollara benzeyen yüz biçimi gösteren ve zeka geriliği bulunan hastalık.