Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

maculate nedir?

maculate : a. Benekli, lekeli.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blue : n. biochem. Mavi boya.


bronchial : a. Akciğerlerdeki nefes borularına (bronşlara) ait, bronchialis.


bronchiospasm : n. Bronşların, kasılma sonucu geçici olarak daralması, bronş spazmı.


cholecystonephrostomy : a. Safra keseis ile böbrek pelvisi arasında ameliyatla geçit oluşturma.


clonism : n. Kaslarda klonik kasılmaların uzun süre devam edişi hali.


contraceptive : a. & n. Gebeliği önleyici (ilaç vielya araç).


dactylomegaly : n. El ve ayak parmaklarının normalden daha büyük olması, daktilomegali.


engram : n. anlının karşılaştığı etkili uyarıların sinir sisteminde bıraktığı kabul edilen iz, herhangi bir olayın sinir sisteminde bıraktığı psişik etki veya izlenim.


fasciodesis : n. Hasya'nın tendon'a dikişle tesbit edilmesi, bu amaçla yapılan ameliyat.


hyperphoria : n. Gözün görüş ekseninin yukarıya doğru sapma eğilimi göstermesi, hiperfori.


labium : n. (pl. Labia). 1. dudak veya dudak şeklinde organ; 2. Kenar.


L.E.cells : n. Lupus eryhematosus'lu hastaların kemik iliği prearatlarında görülen özel hücre tipi.


lienunculus : n. 1. Çıkarılmış dalak dokusu kitlesi; 2. Ek dalak, lien accessorius.


manganate : n. biochem. Manganit, manganik asidin tuzu.


mastomenia : n. Adet esnasında memelerden kan gelişi.


morphometry : n. Şekil ölçümü, şekilleri ölçme bilgisi, morfometri.


nucleus : n. (pl. nuclei). 1. Çekirdek, atomun merkez kısmı, nüve; 2. Beyinde bir hücreler yığını.


oleate : n. 1. Oleik asit'in tuzu; 2. Etkili maddenin oleik asit içindeki eriyiğinden oluşan ilaç.


oncology : n. Tümör bilgisi (anatomisi), onkoloji.


organoma : n. Organlardan oluşmuş tümör.