Bugün : 16 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

macular nedir?

macular : a. Beneğe ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cadaverous : a. 1. Kadavra ile ilgili; 2. Kadavraya benzeyen, özellikle renk ve görünüş bakımından kadavrayı andıran.


cholecystokinetic : a. Safra kesesinde kasılma uyaran, dolayısıyla kesenin boşalmasını hızlandıran.


colour index : n. Bir hastanın alyuvarlarında bulunan hemoglobin miktarını relatif olarak ifade eden deyim.


dactyl : n. El veya ayak parmağı.


dull : a. Perküsyonda matite veren.


elbow : n. Dirsek.


fistular, fistulous : a. 1.Fistüle ait; 2. Fistüllü; 3.Fistülsü.


flowers : n. biochem. T oz halinde madde.


fluoridation : n. Fluor ilave edlimesi.


hepatoscopy : n. Karaciğer muayenesi.


hemianosmia : n. Burnun tek tarafının koku alma yetenğinin kaybolması.


histiocytosis : n. Kanda fazla miktarda histiosit bulunuşu ile belrgin patolojik durum.


hyperchromemia : n. Kanda renk endeksinin yükselmesi.


hypoglottis, hypoglossis : n. 1. Dilin alt kısmı 2. See: Ranula.


lichenoid : a. Likene benzer, likensi.


mesojejunum : n. Jejunum mezosu.


myeloplax : n. Kemik iliğinin çok nüveli dev hücresi.


nanosomia : n. Cücelik, vücudun anormal küçüklüğü.


nummular : n. Para şeklinde olan, para dizisi şeklinde sıralanmış durumda bulunan.


orrhomeningitis : n. Seröz zar iltihabı.