Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

macular nedir?

macular : a. Beneğe ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carburization : n. biochem. Karbonlaştırma.


costotransversectomy : n. Torasik vertebranın transvers çıkıntısı ile ona bitişik kaburga başının ameliyatla çıkarılması.


epidermodysplasia : n. epdirem oluşumunda bozukluk.


epispadias : n. Üretranın doğuştan olarak penisin sırtına açılması hali.


ethanolamine oleate : n. Varislerin tedavisinde kullanılan büzücü bir madde.


fluoroscope : n. Röntgen ışınlarının yardımı ile iç organların görülebilmesini sağlayan alet, floroskop.


gonarthritis : n. diz eklemi iltihabı.


imminence : n. Olacağına dair tehit durumu gösterme (Düşük tehdidinde olduğu gibi).


iodotyrosine : n. İyot ve tirozin'den oluşan bileşik, iyotlu tirozin.


lymphadenocyst : n. Lenf düğümü bozukluğu.


membrane : n. Zar, mambran, membrana.


menorrhagia : n. Adet kanamasının normalden fazla olması, aşırı mensturasyon, menoraji.


myrtiform : a. Mersin yaprağı biçiminde, mersinbiçim, myrtiformis.


noxious : a. 1. Zararlı, sıhhati bozan; 2. Tehlikeli, öldürücü, habis, noxius.


osteogeny : n. See: Osteogenesis.


parrot's nodes : n. Konjenital sifilizde, frontal kemiklerin şişkin durumda olması.


perigangliitis : n. Gangliyon çevresi iltihabı.


phenolemia : n. Kanda fenol bulunuşu.


polyceptor : n. Birçok komplement tutucu gruplara sahip amboseptor.


prematurity : n. Vaktinden önce gelişme.