Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

macular nedir?

macular : a. Beneğe ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capsicum : n. Deride hiperemi meydana getirici olarak kullanılan bir çeşit Afrika biberi.


cocaine : n. biochem. Çeşitli Erythroxylon türleri yapraklarından elde edilen bir alkaloid (C17H21NO4).


commissure : n. Birleşik iki organın birbiriyle birleşme yeri, dudakların veya göz kapaklarının bitişitğği yer, birleşek, commissura.


eclectic : 1. Eklektisizm'le ilgili; 2. Çeşitli kaynaklardan seçilen veya toplanan.


endarterium : n. Arterin iç tabakası, intima.


flaccid : a. Tonüsünü kaybetmiş, gerginliğini kaybederek yumuşamış, gevşek.


hyperacidity : n. hiperaksidite, aşırı asitlilik.


hypocytosis : n. Kan hücrelerinde azalma, kan hücrelerinin sayıca normalin altına düşmesi.


intumecsentia : n.Şişlik, şişkinlik, kabarıklık.


largactil : n. Chlorpromazine müstahzarlarından biri (Sedatif ve antiemetik olarak kullanılır).


laryngotomy : n. Gırtlak ameliyatı, larengotomi.


nanosomia : n. Cücelik, vücudun anormal küçüklüğü.


pneumatorrhachis : n. Omurga kanalında gaz bulunması.


psychotherapy : n. Ruh hastalıklarında hasta ile problemlerini tartışma, gerçeği izah ve onu ikna esasına dayanan tedavi yöntemi, hasta zihnini çeşitli yollar (telkin, ikna vs.)'la etkileyerek hastalığı tedavi etme, ruhi tedavi, psikoterapi.


pulsimeter : n. Nabız kuvvetini ölçen, cihaz, pulsimetre.


recurrent : a. 1. Dönüp aksi istikamete giden (arter); 2. Tekerrür eden, nükseden, avdet eden, tekar görünen (beliren), recurrens.


regulation : n. 1. Düzenleme, ayarlama, bir olayın seyir veya gelişimini kontrol altında tutma; 2. Vücudun değişen çevre şartlarına kendisini uydurması, adaptasyon; 3. Kural, kaide, kanun.


removal : n. Yerini değiştirme, nakil, kaldırma, çıkarma (organ).


rhinological : a. Burun hastalıklarına ait, rinolojik.


saccharometabolism : n. Şeker metabolizması.