Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

macula nedir?

macula : n. (pl. maculae). Leke, benek, nokta.

macula lutea : anat. Retina üzerindeki sarı leke.


macula solaris : Güneş lekesi, çil.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

burow's operation : n. Dudakta mevcut bir defektin kapatılması için uygulanan bir ameliyat çeşidi.


chondrification : n. Kıkırdaklaşma.


condenser : n. 1. Buhar, gaz veya sıvı haldeki maddeyi sıkıştıran makina; 3. Elektrik kondansatörü; 3. Işık kaynağından gelen ışınları belli bir noktada toplayan mercek, özellikle mikroskopun teksif merceği.


dacryocystcele : n. Gözyaşı kesesinin dışarıya doğru bombeleşmesi.


devascularization : n. Herhangi bir vücut bölgesinde kan akımının kesilmesi.


vacciniform : a. İnek çiçek hastalığına benzer.


helminthiasis : n. barsaklarda parazit bulunması.


hydrogenylase : n. biochem. Escherichia coli tarafından yapılan ve formik asidi karbon diyoksitle hidrojene ayrıştıran bir enzim.


hypochlorization : n. Günlük yiyeceklerden tuzun azaltılması, tuz sınırlaması (Böbrek hastalıkları v.s. durumlarda uygulanan bir tedavi yöntemi).


hypomanic : a. Hipomani gösteren kişi.


icteritious : a. Deri ve mukozaları sarımsı renk gösteren, sarılığa benzeyen.


ileocolic : a. İleum ve kalın barsağa ait, ilyokolik.


illegitimacy : n. 1. Kanuna uygun olmama hali; 2. Evlilik dışı ilişkiden doğma hali, piçlik durumu.


interval : n.İki obje veya kısım arasındaki aralık, ara,fasıla, mesafe.


mammal : a. Memeye ait, mammalis.


metallotherapy : n. Bir takım sinir hastalıklarının vücuda maden parçaları koyarak tedavi usulü.


myelalgia : n. Belkemiği ağrısı, miyelalji.


nephrectasia : n. Böbrek pelvisinin genişlemesi, nefrektazi.


neurosecretion. : n. Sinir hücrelerinden meydana gelen hormonlar.


pinquecula : n. Bulber konjunktiva üzerinde meydana gelen sarı ve hafifçe kabarık bir oluşum.