Bugün : 16 Aralık 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

macula nedir?

macula : n. (pl. maculae). Leke, benek, nokta.

macula lutea : anat. Retina üzerindeki sarı leke.


macula solaris : Güneş lekesi, çil.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiotachometer : n. Kalb atımlarının sayı ve ritmini devamlı olarak kaydeden alet.


centigrade : Yüz dereceye taksim edilmiş, santigrad.


copperas : n. biochem. Demir sülfatı, zaç.


denticulate : a. Diş şeklinde küçük çıkıntılar gösteren.


electrokymograph : n. Elektrokimografi'de kullanılan alet.


intercostal : a. Kaburga kemikleri arasında olan, kaburgalararası, intercostalis.


hematocytopenia : n. Kanın hücresel elementlerinin azalması, hematositopeni.


hemoagglutination : n. See: Hemagglutination.


hypochroma : n. Eritrositlerdeik hemoglobin miktarının azalması, hipokromi.


iralgia : n. İris'te hissedilen ağrı, iris ağrısı.


iridoperiphacitis : n. lens kapsülünün iltihabı.


irradiate : v. Işınla tedavi etmek.


languor : n. 1. Halsizlik, dermansızlık, bitkinlik; 2. Gevşeklik, uyuşukluk, ağırlık, isteksizlik.


lymphocytotoxin : n. Lenfositleri yokeden toksin.


micrometer : n. En küçük ölçüde mesafeleri ölçmek için mikroskopla kullanılan alet, mikrometre.


neuroparalysis : n. Sinir hastalığı sebebiyle gelen felç, nervoparalizi.


neuropathy : n. Sinir (sistemi) hastalığı, nevropati (nöropati).


nystagmograph : n. Nistagmus halinde gözküresinin hareketlerini kaydeden alet, nistagmograf.


olecranoid : a. Olekrana benzer.


pectoralgia : n. Nevraljik göğüs ağrısı.