Bugün : 24 Şubat 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

macula nedir?

macula : n. (pl. maculae). Leke, benek, nokta.

macula lutea : anat. Retina üzerindeki sarı leke.


macula solaris : Güneş lekesi, çil.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caudal : a. Kuyruğa veya alta ait, cadualis.


certifiable : 1. Gerekli yerlere bildirilmesi zorunlu (enfeksiyöz hastalık vs); 2. Kanun gereği akıl hastanesine yatması zorunlu (hasta).


cirrhonosus : n. Plevra ve peritonun sarı renk alışıyla belrigin fetüs'te görülen bir hastalık.


dogger bank itch : n. Alevonidium'a bağlı olarak gelişen alerjik dermatit.


extirpate : v. Kökünü kazımak, kesip çıkarmak (ur v.s).


ferment : n. Organların hücreleri içinde veya bunların salgılarında bulunup kimyasal değişikliklere tesir eden katalizörler, ferment.


uterotonic : a. & n. Uterus tonüsünü arttıran (madde).


hepatitis : n. Karaciğer iltihabı, hepatit.


hydropexia : n. Suyun vücutta alıkonulması, suyun doku hücreleri tarafından tutulması, su retansiyonu, hidropeksi.


infraclavicular : a. Klavikulaaltı.


iodination : a. Herhangi bir madde veya karışıma iyot ilave etme, iyotla birleştirme.


iridocoloboma : n. İris çatlağı.


languor : n. 1. Halsizlik, dermansızlık, bitkinlik; 2. Gevşeklik, uyuşukluk, ağırlık, isteksizlik.


mucigen : n. Sümük ve mukozaya tahvil edilir madde.


occipitocalcarine : n. Artkafa ve hippocampus minor'a ait.


parecnephalocele : n. Kafatası üzerindeki konjenital bir yarıktan bir kısım beyincik dokusunun fıtık şeklinde dışarı taşması, beyincik fıtığı.


recto-uterine : a. Rektum ve uterusa ait.


refreshing : a. Hayat verici, canlandırıcı, kuvvetlendirici.


reinnervation : n. Bir organın o civardan geçen başka bir sinirin dikilmesi ile sinirlendirilmesi.


saccharin : n. biochem. Taşkömürü katranından çıkarılan ve şekeden çok daha tatlı bir madde, sakarin (C7H5O3NO5).