Bugün : 29 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

macula nedir?

macula : n. (pl. maculae). Leke, benek, nokta.

macula lutea : anat. Retina üzerindeki sarı leke.


macula solaris : Güneş lekesi, çil.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calculous : a. Bedende oluşan taş türünden.


cementoma : n. 1. Diş dokusundan gelişmiş, yer yer sement birikimleri gösteren tümör, sementom; 2. Diş kökü ucunda aşırı sement birikiminden meydana gelen küçük oluşum.


dispensing : n. Tarifine göre ilaç yapma veya hazırlama.


estrin : n. see: estrogen.


extorsion : n. Bir organ (kol, bacak, göz v.s)'ın dışa doğru dönmesi.


fibromatogenic : a. Fibrom meydana getiren, fibromatojen.


geomedicine : n. İklim ve çevre şartlarının insan sağlığı ve hastalıkların oluşması üzerine etkilerini inceleyen bilim dalı.


goneitis : n. Diz iltihabı.


physiatrics : n. Hastalığı tabiat kuvvetleriyle (fiziki metodlarla) teşhis ve tedavi etme, fizyatri.


subfamily : n. Hayvan ve bitkierin sınıflandırılmasında aile ile cins arasında yer alan grup, alt-familla, alt-aile.


hypoisotonic : a. Ozmotik basıncı, izotonik eriyiğin basıncından daha düşük, hipoizotonik.


keratonosis : n. Epiderm boynuzsu yapısındai anomali.


lethargy : n. Bilinç uyuşukluğunun eşlik ettiği hareketsizlik hali, kişide çevre ve uyarılara karşı his ve ilginin tamamen kayboluşu ile belirgin uyuşukluk ve hareketsizlik hali.


lysine : n. biochem. Esansiyel bir aminoasit, lizin.


mannitol : n. biochem. Manitol, [C6H8(OH)6].


meningioma : n. Meninks tümörü, meninjiyom.


monoblastoma : n. Monoblast tümörü.


monocrotic : a. 1. Monokrotizm'le ilgili; 2. Monokrotizm gösteren.


neutrophil : n. Kanda akyuvarların %60-70 kadarını oluşturan, sitoplazmasınd pembeye boyanabilen küçük granüller bulunan ve nüvesi, olgunluk derecesine göre bir veya birkaç parçalı olan lökosit.


oodeocele : n. Tıkayıcı fıtık.