Bugün : 29 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

macula nedir?

macula : n. (pl. maculae). Leke, benek, nokta.

macula lutea : anat. Retina üzerindeki sarı leke.


macula solaris : Güneş lekesi, çil.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biostatistics : n. İnsan organizmasıyla ilgili biyolojik olayların sonuçlarını istatistik metotlarına uygulayarak inceleyen bilim dalı, biyoistatistik.


biventer : a. İki karınlı, iki dolgun (etli) parçadan oluşan (bazı kaslar hakkında).


cauterize : v. yakmak, dağlamak.


ceruminous : a. Dış kulak yolundaki bezlerin salgısı (cerumen) ile ilgi.i


chromatometer : n. 1. Kişide renkleri algılama yeteneğini ölçmede kullanılan, üzerinde çeşitli renkler bulunan cetvelden ibaret araç; 2. Bir sıvının gösterdiği renk koyuluğunun derecesini tesbitte kullanılan, üzerinde çeşitli renk tonları bulunan araç.


diarthrosis : n. (pl. diarthroses). Her tarafa hareket eden mafsal, oynareklem, oynak, diyartroz.


echolalia : n. hastanın kendisine söylenen sözleri anlamsız şekilde aynen tekrarlaması.


fibroblast : n. Liflerin gelişmesini sağlayan hücresel element, bağ dokusunun ana hücresi, fibroblast.


fork : n.Çatal dişi şeklinde sivri uzantılara sahip herhangi bir alet.


frigorism : n. Vücudun tümünün veya bir kısmının uzun süre aşırı soğuğa maruz kalışının yarattığı dolaşım bozukluğu nedeniyle oluşan patolojik durum.


gametocyte : n. 1. Kendisinden olgun cinsiyet hücresi (ovum veya spermatozoon)'nin oluştuğu öncü hücre (oosit veya spermatosit); 2. Sıtmalı kanında schizont'un bölünmesinden oluşan genç hücrelerden her biri, kendisinden olgun sıtma parazitinin geliştiği öncü hücre.


hysterorrhaphy : n. 1. Rahim üzerindeki bir kesiği veya yırtığı dikme, rahime dikiş koyma; 2. Rahimi dikişle tesbit etme.


ichoremia : n. Sulu cerahat (ichor)'in kana geçmesi ile oluşan kan zehirlenmesi, bu nitelikte septisemi.


jugomaxillary : a.Elmacık kemiği ile üstçeneye ait.


myodiastasis : n. Kas liflerinin ayrılması, miyodiastaz.


narcissist : n. Kendi şahsına aşık insan (kadın veya erkek), narsist.


nasologist : n. Burun mütehassısı (doktoru).


naso-oral : a. Burun ve ağızla ilgili.


perosomus : n. Vücudu doğuştan ileri derecede şekil bozukluğu gösteren bebek.


precordial : a. Kalb bölgesine ait.