Bugün : 18 Kasım 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

macrotome nedir?

macrotome : n. Bir organ veya oluşumdan kalın kesitler yapmada kullanılan araç, makrotom.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brilliant green : n. Antiseptik anilin boyası.


dysmetropsia : n. Cisimleri, hacim ve biçim bakımından olduğundan değişik algılamakla belirgin görme bozukluğu.


enterology : n. Barsakbilim, enteroloji.


excurrent : a. 1. Kalbden akan (kan); 2. Mahreç veren.


galea : n. (pl. galeae). Takke


intention : n. 1. Yaranın iyileşmesi, yara kenarlarının birbirine bitişmesi; 2. Zihinde yapılması kararlaştırılmış şey, amaç, maksat, niyet.


interfemoral : a. Kalçalararası, uyluk kemikleri arası.


hemotachometer : n. Kan akımının hızını ölçen alet, hemotakometre.


ligula, ligule : n. 1. Dilcik, ligula; 2. Beyinde dördüncü karıncığın yan duvarında bulunan ak madde şeridi.


lymphoblastoma : n. Lenfosit serisine ait hücreler ihtiva eden tümör, lenfoblastom.


metatarsalgia : n. Metatars ağrısı.


omodynia : n. Omuz ağrısı.


ootid : n. Olmuş (gelişmiş) yumurta.


palpable : a. El muayenesinde hissedilen.


paraphimosis : n. Sünnet derisinin kendi kendine büzülüp daimi olarak çekilmesi, parafimoz (bunun sonucu ödem ve hatta gangren görülür).


premaxillary : a. Maksilla önü, üst çene kemiği önünde bulunan.


punch : n. 1. Dokudan küçük yuvarlak parça almada kullanılan özel biyopsi aleti; 2. Bir çeşit alkollü içki; 3. Kırılan dişte diş kökünü çıkarmağa mahsus alet.


quittor, quitter : n. 1. At tırnağının sonunda cerahatli yara; 2. Cerahat.


rodenticide : n. Kemirici (kemirgen) hayvanları yokeden ilaç, rodentisid.


ruminative : a. derin düşüncey dalmış.