Bugün : 30 Mayıs 2017, Salı

Favorilere Ekle!

macrotome nedir?

macrotome : n. Bir organ veya oluşumdan kalın kesitler yapmada kullanılan araç, makrotom.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bitemporal : a. 1. Her iki temporal kemikle ilgili; 2. Her iki şakak'la ilgili.


corediastasis : n. Gözbebeğinin genişlemesi, genişlemiş gözbebeği.


corticotrophin : n. See: Corticotropin.


diarthrosis : n. (pl. diarthroses). Her tarafa hareket eden mafsal, oynareklem, oynak, diyartroz.


entopic : a. Normal yerinde bulunan.


faveolus : n. (pl. faveoli). çukurcuk.


gastro-enteroscope : n. Midenin ve barsakların gözle muayene edilmesini sağlayan optik aygıt.


granulocytemia : n. Kanda granülositlerin çoğalması, granülositemi.


teras : n. (pl. Terata). Ucube, acibe, hilkat garibesi.


hydrolyst : n. Hidrolize sebep olan bir enzim, hidrolist.


hydrorrhea : n. Sulu ifrazat.


intranatal : a. Doğum anında.


irotomy : n. İris'e kesit yapma.


jury : n. Herhangi bir konuda karar verme amacıyla oluşturulmuş kurul, jüri.


karyogamy : n.Çekirdeklerin kaynaşması ile belirgni hücre birleşmesi, karyogami.


macrocephalous : a. Büyük kafalı, makrosefal.


matrix : n. (pl. matrices or matrixes). 1. Rahim, dölyatağı; 2. Hücreler arasında bulunan madde.


meningeal : a. Beyin zarına ait, meninkse ait, meningicus.


menostaxis : n. Menstruasyon (aybaşı) müddetinin uzaması.


pelviccephalometry : n. Fetüs başı ve anne pelvisi kuturlarının ölçülmesi (baş-pelvis uygunsuzluğunu araştırma amacıyla).