Bugün : 26 Şubat 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

macrotome nedir?

macrotome : n. Bir organ veya oluşumdan kalın kesitler yapmada kullanılan araç, makrotom.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cavalinfusion : n. Anüri tablosu ile seyreden akut böbrek yetmezliğinde kullanılan bir tedavi yöntemi.


colohepatopexy : n. Kolon'un ameliyatla karaciğer'e tesbit edilmesi.


cystinemia : n. Kanda kistin bulunuşu.


cytocarcinoma : n. 1. Kistik oluşumlar gösteren adenokarsinom, cystaadenocarcinoma; 2. Kistik dejenerasyon gösteren karsinom.


ectochoroidea : n. Koroid kılıfının dış tabakası.


erythema : n. Kızıl, iltihaptan sonra derinin kızarması, eritem.


esthematology : n. See: Esthesiology.


felon : n. Tırnak altında veya yakınında olan ufak yara, dolama.


flaccidity : n. Gevşeklik, organ veya dokuda normal gerginliğin kaybolması hali.


fogging : n. 1.Göz hekimliğinde kişinin görme derecesini değerlendirmede uygulanan bir test; 2. Bulanık görme.


gastromegaly : n. Mide genişlemesi, gastromegali.


gastromenia : n. Adet esnasında mideden kan gelmesi (Vikaryöz menstrüasyon'un bir cinsi).


gelatininiferous : a. Jelatin meydana getiren.


gitalin : n. biochem. Bir digitalis glikozidi.


globulolysis : n. Kanın alyuvarlarının imhası, globüliz.


gluten : n. biochem. Hububattan çıkarılan bir çeşit yapışkan protein maddesi, glüten.


hyperchromatosis : n. See: hyperchromatism.


ideomotor : a. Bir fikrin ifadesi olarak vücutta hasıl olan ekseriyetle gayrişuuri bir harekete ait.


liver : n. Karaciğer.


orchioscirrhus : n. Testis sertleşmesi.