Bugün : 21 Temmuz 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

macrotome nedir?

macrotome : n. Bir organ veya oluşumdan kalın kesitler yapmada kullanılan araç, makrotom.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondromucin : n. Kıkırdak dokusunda, kıkırdak hücrelerinin arasını dolduran bileşik (Protein ve müsin karıkışımından oluşur).


edulcoration : n. Tatlılaştırıcı


enterogastritis : n. Mide-barsak iltihabı, enterogastrit.


goitrous : a. 1. Guatr ile ilgili; 2. Guatr gösteren, guatr'a müptela.


gonotoxic : a. Gonokok toksinlerinin sebep olduğu, gonokok enfeksiyonuna bağlı.


hepatolysis : n. Karaciğer hücrelerinin yokolması, hepatoliz.


lactoflavin : n. Vitamin B kompleksini oluşturan unsurlardan biri, riboflavin. See: riboflavin.


heteroerotism : n. Başka bir kişiye karşı duyulan cinsel his.


hypergravidarum : n. Gebelrin aşırı derecede kusması.


inanition : n. Tamamen gıdasız bırakılmış birk vücudun aldığı fiziki durum, gıdasızlık, inanisyon.


live-born : a. Canlı doğmuş, canlı doğmuş bebek.


luetic : a. Frengiye ait, frengili.


nonmedical : a. Tıp'la ilişkisi olmayan tıp dışı.


nonstriated : a. Çizgisiz, düz.


oligosialia : n. Salya salgısının patolojik olarak çoğalması.


otopathy : n. Kulak hastalığı, otopati.


photosensitivity : n. Işığa karşı duyarlık.


plioerection : n. Saçların vey aderi tüylerinin dikleşmesi, saç veya tüy kabarmas.


pinus : n. Epifiz bezi. See: Corpus pineale.


procreation : n. Üreme, çoğalma.