Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

macrotome nedir?

macrotome : n. Bir organ veya oluşumdan kalın kesitler yapmada kullanılan araç, makrotom.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cantharidism : n. Kurutulmuş ispanyol sineklerinden hazırlanmış yakıların aşırı kullanımı sonucu oluşan ağır deri iriasyonu.


boyle's anesthetic machine : n. Kloroform, eter, nitröz oksit ve oksijenle kullanılabilen anestezi aygıtı.


cynanche : n. Boğaz ağrısı.


dental : a. Dişlere ait.


diatomic : a. 1. İki atomlu; 2. İki değerli.


dimetria : n. Uterus (rahim)'un çift oluşu.


elaboratory : n. Tenessül edecek hale koyan organ.


extravenous : n. Topladamar dışında olan


submarginal : a. Hudut veya kenara yakın.


hematophyte : n. Kanda bulunan nebati parazit, hematofid.


hemorrhagenic : a. Kanlandırıcı, kanatıcı.


homothermal : a. Aynı hararette olan.


lameness : n. Topallık, sakatlık.


muscarine : n. "Amanita muscaria" adlı mantardan elde edilen asetilkolin etkisine benzer etkilere sahip zehirli bir madde, muskarin.


orodiagnosis : n. Serum teşhisi.


oscheal : a. Skrotum'la ilgili.


poikilothymia : n. Ruhsal durumun kararsız oluşu, zaman zaman mizaç değişimleri gösterme hali.


pseudomonas : n. Hareket yeteneğine sahip gram-negatif bir bakteri cinsi (Genellikle pislikte, enjekte materyel üzeirnde ve sularda bulunurlar).


rest : n. İstirahat.


rugosity : n. 1. Kırışıklık; 2. Kırışık, kıvrım.