Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

macrotome nedir?

macrotome : n. Bir organ veya oluşumdan kalın kesitler yapmada kullanılan araç, makrotom.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

fistulectomy : n. Fistülün ameliyatla çıkarılması.


gauze : n. Gaz bezi.


holoblast : n. Birbiri arkasına hızla bölünen döllenmiş oum'un oluşturduğu hücre kümesi, blastula öncüsü hücre kümesi.


hutchinson's teeth : n. Konjenital sifilizli çocuklarda üst merkezi kesicilerde görülen karakteristik durum.


hyperpraxia : n. 1. Aşırı falaiyet; 2. Aşırı sinirlilik.


hypopsia : n. Mide salgısında pepsin eksikliği nedeniyle gıdaların yeterli şekilde sindirilememesi, pepsin eksikliğine bağlı sindirim yetersizliği.


kellin : n. Gliseril trinitrat'a benzer özellikleri olan ve angina pectoris tedavisinde kulanılan bir ilaç.


malarial : a. Sıtmalı.


osteocystoma : n. Kemikte kistik tümör, osteosistom.


phlebography : n. 1. Radyo-opak madde enjeksiyonunu takiben ven veya venlerin röntgen filminin alınması, ven radyografisi; 2. Flebograf aracılığıyla venöz nabıt atımlarıın çizelge halinde kaydedilmesi, flebografi.


polygenic : a. 1. Birkaç genle ilgili, bikaç gene bağlı (Oluşan karakter hakkında); 2.Birkaç gen'in beraber sebep olduğu, birkaç gen etkisiyle oluşmuş (Genetik hastalık hakkında).


pyopericardium : n. Perikardda cerahat bulunması.


scrofula : n. Sıraca.


somatotropin : n. Büyümeyi sağlayan ön hipofiz hormonu.


sympathomimetic : a. Sempatik sistemi destekleyen, ona benzer tesirler icra eden.


test-type : n. Görme keskinliğini ölçmekte kullanılan harf veya şekilleri ihtiva eden tablo.


thrombosis : n. Damarda veya kalbde kanın pıhtılaşması, tromboz.


tuberculofibroid : a. Fibrinli dejenerasyona uğramış tüberkül ile karakterize olan (hastalık).


typhl(o) : pref. 1. Çekum, c(o)ecum; 2. Körlük.


ventriculo : pref. Karıncık (kalb veya beyin), ventrikül ile ilgili.