Bugün : 18 Haziran 2018, Pazartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

macrotia nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

macrotia : n. Dış kulağın aşırı büyüklüğüü, makroti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromethyl : n. Etil bromür.


cacosmia : n. 1. Mevcut olmadığı halde hoşa gitmeyen kokular hissetme hali; 2. Kötü koku, tiksindirici koku.


didymitis : n. Testis iltihabı.


diplobacillus : n. Çift halde bulunna basil, birbirine tutunmuş çift basil.


lacrimonosal : a. Gözyaşı kesesi ile buruna ait.


holoblast : n. Birbiri arkasına hızla bölünen döllenmiş oum'un oluşturduğu hücre kümesi, blastula öncüsü hücre kümesi.


hysterometer : n. Uterusu ölçme aleti, histerometre.


invisible : a. Görülemeyen, gözle seçilemeyen.


macrogenitosomia : n. Tüm vücudun cinsel organları da içine almak üzere aşırı büyümesi hali.


monocle : n. Bir göz önüne konan mercek, monokl.


nephrelcosis : n. Böbreğin ülserli hali.


nosophobe : n. Hastalıktan aşırı korkan kişi, nozofob.


oasis : n. (pl. oases). Hastalıklı bir bölgede bulunan sağlam doku adacığı veya noktası.


obstinate : a. Tedaviye inat eden.


onychia, onychitis : n. Tırnak yatağının iltihabı, onikit, onikya.


orrhoimmunity : n. Pasif bağışıklık.


paternity : n. Babalık, baba olma hali.


phenolization : n. Efnekte yaraları fenik asit (karbolik asit) eriyiği ile temizleme, fenolizasyon.


phleborrhexis : n. Ven yırtılması, fleboreksi.


pulpiform : a. Pulpa'a benzeyen, pulpa'yı andıran.