Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

macrotia nedir?

macrotia : n. Dış kulağın aşırı büyüklüğüü, makroti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cantharidism : n. Kurutulmuş ispanyol sineklerinden hazırlanmış yakıların aşırı kullanımı sonucu oluşan ağır deri iriasyonu.


carcinoid syndrome : n. Barsaklarda bulunan bir karsinoid tümörün veya akciğer karsinomasının 5-hidroksi triptamin salgıladığı, çok ender bir durum.


coloproctitis : n. Kolonl ve rektum iltihabı.


comminuted : a. Parçalanmış.


dactyloscopy : n. Parmak izlerinin muayenesi, daktiloskopi.


glial : a. Sinir sistemi destek dokusu ile ilgili, nöroglia ile ilgili.


hematopneic : a. Kanın oksijenleşmesine ait.


hyperglobulinemia : n. Kanda globülin fazlalığı.


karyoplasm : n. Hücre nüvesi protoplazması, karyoplazma.


koinotropic : a. Sosyal ilişkileri denge ve düzen gösteren (kişi veya kişilik hakkında).


melanosome : n. Melanositler tarafından oluşturulan küçük melanin taneciklerinden her biri, melanozom.


momentum : n. 1. Bir cismin hareket miktarı, moment; 2. Kitlenin sürat ile çarpımı.


nucleus : n. (pl. nuclei). 1. Çekirdek, atomun merkez kısmı, nüve; 2. Beyinde bir hücreler yığını.


obese : a. Çok şişman.


osteodystrophia : n. Kemiğin kusurlu oluşumu, osteodistrofi.


paranomia : n. Görünmüş veya dokunulmuş cisimlerini hatırlayamama (bir çeşit afazi).


phenadoxone : n. Şiddetli ağrıların giderilmesinde kullanılan ve oldukça kuvetli bir spazm giderici etkisi de bulunan analjezik madde.


polyopia : n. Retinada bir cismin birden fazla görüntüsünün oluşum etmesi.


posthumeral : a. Humerus arkasında.


rhinosporidium : n. İnsanda asalak olarak yaşayan bir çeşit mantar.