Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

macrotia nedir?

macrotia : n. Dış kulağın aşırı büyüklüğüü, makroti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bleeder : n. Hemofili'de olduğu gibi, sık sık kanama yoluyla kan kaybeden kimse.


carpal : a. Elbileğine ait, carpicus.


congener : n. Benzer madde ,diğer bir bileşiğe yapı bakımından benzeyen madde (Etkisi aynı veya ters olabilir).


dichiria : n. Elin çift oluşu ile belirgin doğuştan anomali.


drug-store : n. İlaç satılan dükkan, eczane.


endometrial : a. Endometr (uterus mukozası)'e ait.


fungi : n. Mantarlar, mantar, küf, maya gibi klorofilsiz bitkisel mikro-organizmalarla kökü, sapı, dal ve yaprakları bulunmayan klorofilsiz basit bitkileri içine alan, sınıf.


geophagism : n. See: geophagy.


subgingival : a. Dişeti altında.


submorphous : a. Tam şekilsiz olmamakla beraber billüri olmayan.


growth : n. 1. Marazi oluş; 2. Hücre sayısının artması.


hematosteon : n. Kemik iliği boşluğuna kan dolamsı.


hemorrhoids : n. pl. Anus çevresindek venalarda görülen variköz değişiklikler.


hepaticojejunostomy : n. Ductus hepaticus ile proksimal bir jejunum ansı arasında gerçekleştirilen anastomoz.


hypertrichiasis : n. Aşırı derecede akıl bulunması.


insomnia : n. Uykusuzluk.


ionotherapy : n. See: iontophoresis.


juice : n. 1.Usare; 2. (pl.) insan vücudunun sıvı kısımları.


labiopalatine : a. Dudaklara ve damağa ait.


mesal : a. See: Mesial