Bugün : 29 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

macrotia nedir?

macrotia : n. Dış kulağın aşırı büyüklüğüü, makroti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cementation : n. Bir şeyi, yapıştırıcı aracılığıyla diğer bir şeye tutturma.


cholecystalgia : n. safra koliği


cholecystolithotriepsy : n. Safra kesesini açmaksızın içinde bulunan taş veya taşları ezme.


decerebration : n. 1. Beyinin çıkarılması; 2. Omuriliğin beyin seviyesinde kesilmesi.


diastase : n. biochem.


eosinoblast : n. Kemik iliğinde miyelosit öncüsü hccre.


episiorrhaphy : n. Vulvanın dikilmesi.


galen : n. Milattan sonra 130-200 yılları arasında yaşamış, çeşitil hastalıklar hakkında görüşleri ve tedavi usulleri ile ünlü eski Yunan hekimi.


keratolysis : n. Epiderm boynuzsu tabakasının ayrılması veya soyulması, keratoliz.


mesocolopexy : n. Kolon düşüklüğünü önleme amacıyla kolon mezenterini kısaltma ameliyatı.


ovariotomy : n. Yumurtalık veya yumurtalık tümörü çıkartılması, ovaryotomi.


palliative : a.&n. 1. Hafifletici (oluşturucu); 2.Müsekkin, anodin, palyatif.


papilloma : n. Memebaşı gibi çıkıntılar yapan selim tümörler, papilom.


phenology : n. İklim şartları ve mevsim değişikliklerinin hayvan ve bitkiler üzerindeki etkilerini inceleyen bilim dalı, fenoloji.


prehormoen : n. Hormon öncüsü madde.


pygmalionism : n. Kişinin kendi yaptığı bir şey (heykel, resim vs.)'e aşık olması hali.


rhexis : n. Bir organ veya damarın yırtılması, reksis.


scleriasis : n. Dokuların katılaşması.


sialogram : n. Genellike kontrast bir madde zerkedildikten sonra tükürük gudde ve kanallarının radyolojik olarak incelenmesi.


simultaneous : a. aynı zamanda meydana gelen, simultane.