Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

macrotia nedir?

macrotia : n. Dış kulağın aşırı büyüklüğüü, makroti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capsule : n. Bir eklemi çevreleyen bağlar, kapsül, capsula.


dietotherapy : n. Diyet (perhiz) tedavisi.


epidermization : n. 1. Soyulmuş bir bölgenin yeniden epidermis'le örtülmesi; 2. Harabiyete uğramış bir deri bölgesine, canlı epidermis parçasının aktarılması, deri gref'i yerleştirme.


epileptogenic : n. sara meydana getirebilme özelliğinde olan madde.


fugue : n. Kişiyi evinden ve çevresinden ayrılarak gayesiz gezip dolaşma gibi davranışlara iten, bir ölçüde karakter değişimi ile belirgin geçici durum (Kişi bu tablo'dan sıyrıldığı zaman olanları hatırlamaz).


galactopyra : n. Süt ateşi.


gastrosuccorrhea : n. Mide suyunun devamlı salgılanması.


hemoglobinuria : n. İdrarda hemoglobin çıkarma, hemoglobin işeme.


hemopleura : n. See: Hemothorax


heperaldosteronism : n. See Aldosteronism.


hyperinosemia : n. Kanda fibrinf azlalığı.


hypocorticoidism : n. See. Pypoadrenocorticisim.


hypoorchidia : n. See: Hypoorchidism


macerate : v. Sert cismi su içinde bırakarak yumuşatmak.


nucleohistone : n. biochem. Lenfosit nüvelerinden çıkarılan ve nüklein ve histondan ibaret olan bir nükleoprotein.


omasitis : n. Omasum iltihabı, omasit.


pericerebral : a. Beyin (cerebrum) çevresinde, cerebrum'u çevreleyen.


phagocytic : a. 1. Fagosit veya fagositoz'la ilgili; 2. Fagositoz gösteren, fagositoz'la belirgin.


pharyngeal : a. Yutağa ait, pharyngicus.


premorbid : a. Hastalık gelişiminden önce olan.