Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

macrotia nedir?

macrotia : n. Dış kulağın aşırı büyüklüğüü, makroti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchus : n. (pl. Bronchi). Nefes borusunun iki kolundan biri, akciğer borusu, bronş.


bullous : a. 1. Büllerle ilgili, büllere ait; 2. Bül özelliği gösteren, büllere benzeyen.


calcipexis : n. Vücut dokularında fazla miktarda kalsiyum tutulması.


discoverable : a. Görülmesi veya gösterilmesi mümkün, anlaşılması mümkün (lezyon v.s.).


dyshematopoiesis : n. Kan hücrelerinin kusurlu veya yetersiz oluşması.


interdental : a. Dişlerarası.


haptophil : n. Antikor'daki antijenle birleşen atom grubu.


hydrocarbonism : n. Hidrokarbon bileşikleriyle zehirlenme (Petrol arıtma işinde çalışanlarda sık görülür).


hysterics : n. 1. Sinir buhranı (krizi); 2. Histeri hastalığı.


inocyte : n. Lif dokusu hücresi, inosit.


leukotoxic : a. Lökositleri yokeden.


myalgia : n. Belli başlı bir bozukluk görüleksizin duyulan kas ağrısı, miyalji.


obitus : n. Ölüm.


occipitocervical : a. Artkafa ve boyuna ait.


orthotherapy : n. Vücudun duruşunu düzelterek yapılan tedavi.


papilloretinitis : n. Papilla ve retina iltihabı papiloretinit.


pathocrinia : n. İç salgı bezi veya bezlerine ait herhangi bir bozukluk.


phonopsia : n. Ses duymanın görme duyusuna dönüşmes,i fonopsi.


prostatodynia : n. Prostat ağrısı.


pyrochemical : a. biochem. Yüksek sıcaklık kimyasına ait.