Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

macrostomia nedir?

macrostomia : n. Büyük ağızlılık, ağzın aşırı büyüklüğü, makrostomi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buffer : n. Kimyasal reaksiyonun hızını yavaşlatan madde, eriyik'te bulunduğu zaman pH değişimini önleyen kimyasal madde, tampon madde.


chondralgia : n. Kıkırdak ağrısı.


chondropathy : n. Kıkırdağı ilgilendiren herhangi bir hastalık, kıkırdak hastalığı.


construction : n. His ile idrak etme.


dyschroa : n. Sarılıkta olduğu gibi cilt renginin değişmesi.


family : n. 1. Aile; 2. Zürriyet, döl.


fundiform : a. Sapanbiçim, fundiformis.


gauntlet : n. Eli ve parmakları kaplayan bir bandaj tipi, eldivensi el sargısı.


helminthoma : n. Barsak parazitlerinin sebep olduğu tümör.


heteroploid : a. Kromozomlarının sayısı mutat haploid sayının tam katı olmayan.


homoerotic : a. 1. Homoerotizm'le ilgili; 2. Homoseksüel, eşcinsel.


Horton's Syndrome : n. Vücutta fazla miktarda histamin serbestleşmesine bağlı olarak meydana gelen şiddetli başağrısı.


hypamnios : n. See: Hypamnion.


hyperisotonic : a. Osmotik basıncı izotonik eriyiğin basıncından daha yüksek, hiperizotonik.


inabiliy : n. Yetersizlik kifayetsizlik.


myocardial : a. Miyokarda ait.


niche : n. Çöküntü, yuva, mide ülserlerinde röntgen yardımiyle görülen girinti (Haudek belirtisi),


normocyte : n. Herhangi bir anormallik göstermeyen eritrosit, normal eritrosit, normosit.


nymphotomy : n. Klitorisin veya küçük dudakların ameliyatla çıkarılması, nemfotomi.


ootheco- : pref. See: oothec-.