Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

macrosomia nedir?

macrosomia : n. See: Gigantism.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

callosity, callus : n. 1. Nasır; 2. Kemik izi, kırıklardan sonra meydana gelen yeni doku.


bromine : n. biochem. Br Sembolü ile bilinen atom no:35 ve atom ağırlığı; 80 olan kimyasal element, brom.


buccinatorial : a. Üfürten kasa ait, buccinatorius.


cysterethism : n. Sık idrar etme hissi ile belirgin mesanede aşırı duyarlık hali.


encephalomeningocele : n. Beyin ve meninsklerin kafatasından dışarı çıkması, beyin fıtığı.


exostosis : n. 1. Mukozayı hazırladıktan sonra çekiç ile kemiği tesviye; 2. Anormal kemik çıkıntıları, egzostos.


flagellum : n. (pl. flagella). Kamçı.


indentation : n. 1. Çentikleşme, çukurlaşma, çukur meydana getirme; 2. Çentik çukur, çukurluk.


mammoplasia : n. See: Mastoplasia.


masculinization : n. Kadında erkeğe hassekonder cinsiyet özellikleri (ses kalınlaşması kıllanma, adalî yapı v.s.)'nin meydana gelişi.


migrate : v. Bir yerden diğer yere gitmek, bir yerden diğer yere geçmek, yer değiştirmek.


nascent : a. Vücude (meydana) gelmiş, tekevvün halinde olan, olgunlaşmış, ilkel.


onychohelcisis : n. Tırnakların ülserli hali.


phonopneumomassage : n. Orta kulağın hava ile masajı.


prepuberty : n. Buluğ'dan hemen önceki devre, buluğ öncesi dönem.


pteroylglutamic acid : n. Folikasit.


rectoperineal : a. Rektum ve perine ile ilgili.


retro-auricular : a. Sayvan (kulakçık) ardı, orikül arkası.


schizogony : n. Eşeysiz (asexual) üreme, protozoerlerin birçok parçaya ayrılmak şeklindeki üremeleri, şizogoni.


somatochrome : n. Protoplazması kolay boyanan sinir hücresi, somatorom.