Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

macrosomia nedir?

macrosomia : n. See: Gigantism.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cacodontia : n. Dişlerin kusurlu ve biçimsiz oluşu.


catatonic : a. 1. Katatoni ile ilgili; 2. Katotoni ile belirgin; 3. Katatoni'ye müptela kişi.


congenital : a. Aynı cinsten olan, hemcins.


curare : n. Tborkürarinin elde edildiği ham madde.


dengue : n. Döküntülü ve lenfa bezlerini şişiren enfeksiyon hastalığı, dang.


dextrogyration : n. Sağa kıvrılma, sağa bükülme.


dysmaturity : n. Doğum sırasında, gelişim gecikmesine ait belirti ve semptomların mevcut olması.


fossette : n. 1.Foset:Çukurcuk; 2. Gamze; 3. Küçük ve derin kornea ülseri.


hydrargyrate : a. 1. Civa ile ilgili; 2. Yapısında civa bulunan, cıvalı.


hydrovarium : n. Yumurtalıkta sulu sıvı bulunması.


hypocystotomy : n. Mesane'nin perineden yapılan kesit aracılığıyla açılması.


interstitial : a. 1. Doku arasında bulunan; 2. Çatlağa ait, interstisyel.


laloplegia : n. Konuşma organları felci.


lysin : n. biochem. Birçok proteinlerde bulunan bir aminoasit, lizin (hücrelerin erimesine sebep olur).


monomeric : a. Tek parçalı, teksegmente ait, monomerik.


parapsia : n. Dokunma (temas) duyusuyla ilgili herhangi bir bozukluk.


Peyer's Patches : n. İnce barsakta ve esas olarak da ileumda yeralan, lenfatik doku plakları.


polychrest : a. & n. 1. Birçok hallerde faydalı olan; 2. Birçok hastalıklar iyileştiren ilaç.


radioactivity : n. Radyoaktivite.


reticular : a. 1. Ağcığa ait; 2. Ağsı, ağbiçim, retiküler, reticularis.