Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

macrosomia nedir?

macrosomia : n. See: Gigantism.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buphthalmos : n. Bebeklik çağlarında, göz içi sıvısının artışına bağlı göz küresinin anormal şekilde büymesi ile belirgin durum.


carcinoma : n. Epitel veya gudde dokusundan türeyen habis tümöral kütle, karsinoma.


clitoromania : n. Kadında aşırı cinsel arzu, kadının cinsel münasebete aşırı düşkünlüğü, klitoromani.


complementary : a. Tamamlayan.


Daunorubicin : n. Adriamycin'e benzeyen ve lösemide kullanılan bir antibiyotik.


dermatorrhea : n. 1. Deri yağ bezlerinden aşırı salgı çıkışı; 2. Deri ter tezlerinden aşırı salgı çıkışı.


emasculated : n. Kastre edilmi, hadım.


empiricism : n. Bilimsiz tecrübeye dayanan hekimlik.


extrude : v. 1. İtip çıkarmak, ihraç etmek; 2. Uzatmak.


generalize : v. 1. Yaymak, yaygın hale getirmek, her tarafa geçirmek; 2. yayılmak, her tarafa geçmek, belli bir bölge veya organdan diğer bölge veya organlara yayılmak.


homoglandular : a. Aynı guddeye ait.


intermenstruum : n. İki adet arasındaki devre.


intralaryngeal : a.Gırtlak içi, ırtlak içinde.


karyomitotic : a. Mitoza ait.


lentigo : n. (pl. lentigines) Çil leke, benek, ufak ben


meso-epididyms : n. Epididim testisi birbirine bağlayan tunica vaginalis kıvrımı.


methyldopa : n. Dekarboksilazın inhibisyonuna sebep olan bir madde.


myodemia : n. Kasların yağlı dejenerasyonu, miyodeim.


peptogeny : n. Pepton üretimi.


postoral : a. Ağzın arka kısmıda, ağız ardı.