Bugün : 16 Aralık 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

macrosomia nedir?

macrosomia : n. See: Gigantism.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boride : n. biochem. İçinde bor bulunan bir bileşim.


consensus : n. organların ahenkle işlemesi.


cysticercus : n. tenya larvalarının keseyi andıran şekli.


delinquency : n. Suç niteliğindeki hareket veya davranış, kanunsuz hareket, kabahat.


disintoxication : n. See: Detoxication.


filter : n. Işık, su ve diğer sıvıları süzmeğe yarayan alet, süzgeç, filtre.


gaucher's disease : n. Özellikle yahudi ırkına mensup çocuklarda görülen ender bir familial hastalık.


haustrum : n. (pl. haustra). Kabartı.


hypokinetic : a. 1. Hipokinezi ile ilgili; 2. Hipokinezi gösteren.


immunogenesis : n. Bağışıklığın meydana gelişi.


iridencleisis : n. Bir göz ameliyatı.


laryngoscopy : n. Gırtlağın içinin ayna ile muayenesi, laringoskopi.


mythomania : n. Marazi yalan söyleme ve mübalağa etme eğilimi, yalancılık, mitomani.


nidal : a. 1. Yuvaya ait, yuva ile ilgili; 2. Enfeksiyon odaığı ile ilgili.


noctiphobia : n. Marazi gece (Karanlık) korkusu, noktifobi.


percolator : n. Süzen, süzücü, süzgeç.


perilobar : a. Lob çevresinde, lob'u çevreleyen.


phrenalgia : n. 1. Diyafram ağrısı; 2. See: Melancholia.


postmesenteric : a. Mezenter arkası, mezenter'in arkasında.


pott's fracture : n. Ayak bileği ekleminde meydana gelen kırık ve çıkık olayı.