Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

macrosomatia nedir?

macrosomatia : n. See:Macrosomia.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carcinosis : n. 1. Kanser çıbanı çıkarma; 2. Kanser hastalığı, kanserin vücutta yayılması.


choledochoenterostomy : n. Ana safra kanalı ile ince barsak arasında ameliyatla geçit oluşturma.


concussion : n. 1. Şiddetli sarsıntı; 2. Şiddetli sarsıntının meydana getirdiği şok hali, şiddetli sarsıntının yumuşak dokuda sebep olduğu zedelenme veya harabiyet.


dignathus : n. Çift alt çene gösteren hilkat garibesi.


glucohemia : n. Kanda şeker miktarı, glükohemi.


intercalary : a. Araya sokulmuş, ilave edilmiş.


vacuolated : a. 1. İçinde bir veya birkaç boşluk olan; 2. Vaküole ait.


hematopneic : a. Kanın oksijenleşmesine ait.


hepatocholangeitis : n. Karaciğer ve safra kanallarının müşterek iltihabı.


lipopexia : n. Dokularda yağ toplanması, lipopeksi.


melanedema : n. See: Anthrocosis.


ophidiophilia : n. Marazi yılan sevgisi, ofidyofili.


pachyvaginitis : n. Vagina duvarlarının kalınlaşması ile belirli kronik vagina iltihabı, pakivajenit.


papaverine : n. Opium'dan elde edilen düz kasların spazmını çözücü etkiye sahip bir alkaloid, papaverin hidroklorid.


perinuclear : a. Çekirdek çevresinde, çekirdeği çevreleyen.


phrenocolic : n. Diyafram ve kalın barsağa ait.


precancerous : a. Kanser gelişiminden önce olan.


pyrazinamide : n. Ağız yoluyla kullanılan bir tüberküloz ilacı.


pyretogenesis : n. Hummanın meydana gelişi, ateş meydana gelme, piretojenez.


seromembranou : a. Hem seröz hem de zarsı olan.