Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

macrosomatia nedir?

macrosomatia : n. See:Macrosomia.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chlorophenol : N. biochem. Klorin ve fenol bileşimi, klorofenol.


connate : a. Doğuştan olan, konjenital.


host : n. 1. Diğer bir organizmayı içinde veya üzerinde, parazit olarak barındıran canlı, hastalık etkenini besleyen hayvan veya insan, konakçı; 2. Doku naklinde kendisine gref uygulanan kişi.


litholysis : n. İlaçla taşı eritme, litoliz.


metrectopy : n. Uterus'un normal yeri dışında bulunuşu, uterus ektopisi.


microsomia : n. Vücudun anormal kısalığı, cücelik, bodurluk, mikrosomi.


mixoscopia : n. Cinsel birleşim halindeki kimseleri veya hayvanları seyretmekten cinsel haz dyuma, bu nitelikte belirgin cinsel sapıklık.


nanocephaly : n. Küçük kafalılık.


negative : a. 1. Herhangi bir reaksiyon yaratmayan, sonuç vermeyen, olumsuz, menfi, negatif; 2. Elektrik yükü taşımayan; 3. Psikoterapi'de telkine direnç gösteren.


odontonecrosis : n. Diş nekrozu, dişin tamamen çürümesi.


orinotherapy : n. Tedavi maksadiyle yaylalarda veya dağlık (yüksek) yerlerde oturma (yaşama), orinoterapi.


penniform : a. Tüy şeklinde, tüysü.


perihepatic : a. Karaciğer çevresi iltihabı, perihepatit.


pluri : pref. Çok, birçok.


psychopath : n. Akıl veya ruh dengesi bozuk olan kimse, psikopat.


relapsing : a. İyileşmeyi takiben tekrar oluşan, nüksedici.


rhinologist : n. burun hastalıkları (rinoloji) mütehassısı, rinolog.


stactometer : n. Damlalar ölçmeğe mahsus tüp (eczacılıkta).


stasimetry : n. Yumuşak nitelikte maddelerin gösterdiği kıvma derecesinin ölçülmesi.


steroid : n. biochem. Birbirine yapışık 4 zincirden ibaret cisimler olup, 3 zincirin herbiri 6 ve 4 üncü zincirde 5 karbon atomunu ihtiva eder (Siklopentanofenantren halkası).