Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

macrosomatia nedir?

macrosomatia : n. See:Macrosomia.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dextrogyration : n. Sağa kıvrılma, sağa bükülme.


epizoon : n. (pl. epizoa). Hayvansal dış parazit, epizoid.


fetid : a. Fena kokan, pis kokulu.


glyceryl : n. biochem. Gliserin ve gliserinli maddelerin esası, gliseril (C3H5).


gynandrism : n. 1. Jinandri, erkekte hermafrodizm; 2. Kadında psödohermafrodizm.


halituous : a. Buhar veya nemle kaplı.


helminthophobia : n. solucan veya onların oluşturacağı enfestasyondan aşırı korkma.


incompatibility : n. İki ilacın birbiriyle uyuşmaması hali, enkompatibilite.


infranuclear : a. Nüvealtı.


isochromia : n.Eşit renkte olma, izokromi.


ketose : n. biochem. Keton grubunu ihtiva eden bir karbonhidrat.


labio-alveolar : a. Diş alveolünün dudak tarafına ait.


laryngocentesis : n. Larenksin delinmesi, larengosentez.


magistral : n. Doktorun reçtesine göre yapılmış ilaç.


neutrophil : n. Kanda akyuvarların %60-70 kadarını oluşturan, sitoplazmasınd pembeye boyanabilen küçük granüller bulunan ve nüvesi, olgunluk derecesine göre bir veya birkaç parçalı olan lökosit.


palatoplegia : n. Yumuşak damakm kaslarının felci, yumuşak damak felci, palatopleji.


pause : n. Kesinti, durma, duraksama, herhangi bir faaliyetin geçici olarak durması ile belirgin devre.


pearson bed : n. Kırık tedavisi için yatırılan hastalarda kullanılmak üzere geliştirilmiş olan normalden biraz daha dar ve yüksek yatak çeşidi.


premyelocyte : n. See: Myeloblast.


proteolysin : n. Proteoliz yapan özel madde.