Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

macrosomatia nedir?

macrosomatia : n. See:Macrosomia.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blennophthalmia : n. Kataral konjuktivit-blennophthalmic, sıfat şekli.


blunt : a. Hissetme yeteneği azalmış kimse, hissiz.


ferruginous : a. biochem. Demirli, demiri havi, demir pasına benzer, demir pası renginde.


glycase : n. biochem. Maltoz ve maltodekstrini dekstroza çeviren enzim.


grumous : a. Pıhtılı.


hydatism : n. Herhangi bir vücut boşluğunda toplanan sıvının dalgalanması sonucu oluşan ses, su sesi.


hyperglycistia : n. Dokulardaf azla şeker birikmesi.


intracorpuscular : a. Korpüskül içi, korpüsküller içinde.


lienography : n. Dalağın röntgenle muayenesi, liyenografi.


metaplasia : n. Bir cins dokunun başka bir cins doku haline dönmesi.


morulation : n. Morula adı verilen hücre kümesinin oluşması.


osteosynthesis : n. Kırılmış kemki uçlarının ameliyatla birleştirilmesi, osteosentez.


paracusia, paracusis : n. İşitme duygusunun bozukluğu (intizamsızlığı), işitme duygusu anomalisi, parakusi.


parotiditis : n. Parotid bezi'nin iltihabı.


passive : a. Kendiliğinden bir iş yapmak yeteneğinde olmayan, hareketsiz, faaliyet göstermeyen, atıl, pasif.


pelvisacral : a. Pelvis boşluğunu muayenede kullanılan ucu ışıklı alet, pelviskop.


periductal : a. Kanalı saran, kanal (boru) çevresinde bulunan.


phacoscope : n. Göz merceğinin uyum değişikliklerini muayene aleti, fakoskop.


restis : n. İp şeklinde cisim.


situs inversus viscerum : n. Organların sağlı sollu yer değştirmeleri.