Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

macrosis nedir?

macrosis : n. Aşırı büyüme, aşırı gelişme, hacımca aşırı artma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

desquamate : v. Dökülme, pul pul dökülmek.


diaclast : n. Fetüs'ün kafa kemiklerini kırmağa mahsus özel alet.


eccrinology : n. Salgı ve salgı bezleri bilgisi, ekrinoloji.


endocrin (e) : a. 1. İç salgı; 2. Bir bezin salgısını doğrudan doğruya kana karıştırması.


fungate : v. Mantar gibi büyümek, mantara benzer kitleler oluşturmak üzere hızla gelişmek.


intake : n. Vücuda sokulanmadde.


hematophyte : n. Kanda bulunan nebati parazit, hematofid.


ileosigmoidostomy : n. İleum ile sigmoid dirseği arasında anastomoz yapılması, ileosigmoidostomi.


macrodactylia : n. El veya ayak parmaklarının anormal büyüklüğü, büyük parmaklılık, makrodaktili.


microdissection : n. Mikroskop altında yapılan diseksiyon.


orbitale : n. Göz çukuru alt kenarı üzerindeki en alt nokta.


orificium : n. (pl. orificia). See: orifice.


orthodigita : n. El ve ayak parmaklarının şekil bozukluklarını düzeltme sanatı.


ototomy : n. Kulak disseksiyonu veya anatomisi, ototomi.


pachyhymenia : n. Herhangi bir zarın veya zarların kalınlaşması.


pale : a. Renksiz, soluk, pallidus.


policlinic : n. Hastane dışındaki hastaların muayenesine mahsus hastane kısmı, poliklinik.


porencephaly : n. Beyni dokusunda anormal boşlukların gelişim veya bulunması, porensefali.


porotgraphy : n. Opak madde zerkederek yapılan kapı toplar damar radyografisi, portografi.


primiparous : a.1. İlk defa olarak çocuk doğuran; 2. İlk doğuma ait.