Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

macrosis nedir?

macrosis : n. Aşırı büyüme, aşırı gelişme, hacımca aşırı artma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cannulate : v. Kanül sokmak, kanül ile delerek boşluğa girmek.


cacanthrax : n. Şarbon'un öldürücü şekli, ağır şarbon.


contraceptive : a. & n. Gebeliği önleyici (ilaç vielya araç).


dibasic : a. İki esası olan.


encranial : a. Kafatas içinde bulunan.


formaldehyde : n. biochem. Ekseriyetle su ile karıştırılıp antiseptik olarak kullanılan gazlı keskinbir katışık (HCHO).


gomme : n. Frenginin üçüncü döneminde rastlanan oluşumlar, goma.


habena : n. Kozalaksı bezin sapı, habena.


hematotherapy : n. Kan veya plazma vererek hasatlığı tedavi etme, kan tedavisi.


iliospinal : a. İlium ve omurga ile ilgili.


kinescope : n. Göz refraksiyonu ölçme aleti.


lithectasy : n. Apışarası (perine)'nı keserek taş çıkarma ameliyesi.


mal : n. Hastalık.


neonatus : n. Yenidoğmuş bebek. See: Neonate.


noesis : n. Anlama, zihnin idrak yeteneği.


organic : a. 1. Organları olan; 2. Organizmaya (organlara) ait; 3. Yaşayan, canlı; 4. İrsi, bünyevi, organicus; 5. biochem. Organik, uzvi, hayvan veya bitkilerden meydana gelen karbon bileşimlerine ait.


parallergin : n. Parallerji'ye sebep olan allerjen.


phenadoxone : n. Şiddetli ağrıların giderilmesinde kullanılan ve oldukça kuvetli bir spazm giderici etkisi de bulunan analjezik madde.


pygal : a. İlyeye (kabaete) ait, pigal.


quartiparous : a