Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

macrosis nedir?

macrosis : n. Aşırı büyüme, aşırı gelişme, hacımca aşırı artma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cebocephalus : n. Sebosefali gösteren hilkat garibesi.


clapotage : n. Herhangi bir boşlukta bulunan suyun, çalkalanma osnucu çıkardığı ses, suyun çarpma veya sıçrama sesi.


dermographism : n. Sivri uçla deri çizildiği vakit görülen deri reaksiyonları (beyaz, kırmızı çizgi, papül oluşu, derinin diken diken olması).


distress : n. Sıkıntı, güç durum, tehlike.


epithalamus : n. Talamus üstü, epitalamus.


equation : n. Eşitlik.


glycopexis : n. Glükoz'un karaciğerde glikojene çevrilerek depo edilmesi, şeker depolanması.


hypomyxia : n. Mukoza salgısının azalması.


iridokeratitis : n. İris ve korneanın iltihabı, iridokeratit.


masseter : n. Çiğneme kası, masseter.


nasopharyngeal : a. Nazofarenkse ait.


neurosarcoma : n. Nevromlu elementleri bulunan sarkom.


omnivorous : a. 1. Her şeyi yiyen; 2. Hem et hem ot yiyen (hayvan).


phacoglaucoma : n. Göz merceğini ilgilendiren glokom.


photodynamic : a. 1. Işığın kazandırdığı enerji ile ilgili; 2. Işığın kazandırdığı enerji ile faaliyet veya hareket gösteren; 3. Işıkta parıldayarak kendisini belli eden.


pound : n. 1. Libre; 373.2 gram veya 12 "ounce" lık eczacı ağırlık ölçüsü; 2. 453.6 gram veya 16 "ounce" lık adi ağırlıkbirimi.


prognathometer : n. Çenenin ileriye doğru çıkıntı derecesini ölçen alet.


rachitis, rachitism : n. D vitaminsizliği yeni oluşmakta olan bir kemiğin kireçlenmemiş halde blunması (özellikle çocuklarda olur), kırbaraşitizm (Glisson hastalığı).


sclerose : v. 1. Katılaşmak, sertleşmek; 2. Katılaştırmak, sertleştirmek.


suprapubic : a. Çatı kemiği (pubis) üstü, pubis üstünde bulunan.