Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

macrosigmoid nedir?

macrosigmoid : n. Sigmoidin aşırı büyüklüğü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

contortion : n. Burulu olma, burma, burulma, contortus.


discoid : a. Disk'e benzeyen, disk şeklinde.


effervescence : n. Köpürme, erime sonucu küçük gaz kabarcıkları çıkarma.


furcula : n.Gelişen embriyo'da farenksin ön duvarı üzerindeki, ilerde epiglotis'i oluşturacak olan kabartı.


ganglion : n. (pl. 1. ganglia). Gangliyon: Düğüm, sinir düümü, lenfa bezi: 2. Bazı ufak urlar.


gomphiasis : n. Azı dişlerin gevşekliği, diş gevşekliği.


herbalist : n. 1. Hastalıkların tedavisinde bir kısım bitkilrei hünerle kullanan kimse; 2. Şifalı otları toplayan ve satan kimse; 3. Nebatat alimi, botanist.


hydriatrist : n. Hidroterapi uzmanı.


hysterics : n. 1. Sinir buhranı (krizi); 2. Histeri hastalığı.


inguinodynia : n. Kasıkta hissedilen ağrı, kasık ağrısı.


intertubular : a. Tübler veya tübül'ler arası, tübler veya tübüller arasında.


keratiasis : n. Deride sert siğillerin bulunması.


ketoacidosis : n. Kanda keton cisimciklerinin artması nedeniyle meydana gelen patolojik durum, ketoasidoz.


ketoplasia : n. Keton oluşumu.


mamelonated : a. Meme başı şeklinde çıkıntı veya kabartılar gösteren.


metrectomy : n. Uterusun ameliyatla çıkarılması, rahim'i kesip çıkarma ameliyatı, metrektomi, histerektomi.


molding : n. 1. Bir cisme şekil kazandırma, kalıp aracılığıyla belli bir biçim verme; 2. Doğum seyrinde fetüs başının doğum kanalının şekil ve hacmına uyabilmek içinkafa kemiklerinin aralarındaki esnek kıkırdak doku sayesinde birbirne yaklaşması, hatta 0,5 cm kadar birbiri üstüne binişi.


mucinous : a. 1. Müsin'le ilgili; 2. Müsin'den yapılı, müsin'den oluşmuş.


onyong-nyong fever : n. Doğu Afrika'da görüleln ve sivrisinek tarafından nakledilen bir virus hastalığı.


onyx : n. 1. Oniks: Gözün iç hücresinde bulunan cerahat; 2. Tırnak.