Bugün : 26 Nisan 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

macrosigmoid nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

macrosigmoid : n. Sigmoidin aşırı büyüklüğü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

craniectomy : n. Bir kafatası segmentini kesme ameliyesi, kranyektomi.


demorphinization : n. Morfin alışkanlığı morfin miktarının derece derece azaltılarakkesilmesi.


E.S.R. : n. "erytrocyt sedimentation rate, alyuvar sedimentasyon değeri" deyim için kullanılan kısaltma.


excrete : v. Çıkarmak, ifraz etmek, lüzumsuz maddeleri atmak (defetmek).


femoral : a. Uyluğa ait, femoralis.


hematosis : n. 1. Kan veya kan küreciklerinin oluşumu; 2. Kirli kanın kırmızı kana değişmesi.


heterochronia : n. Bir olayın normal zamanı dışında oluşması, anormal veya değişik zamanlarla oluşma, heterokroni.


hex(a)- : pref. Altı.


ichor : n. Cerahat, irin.


intimal : a. İntima ile ilgili.


loasis : n. Loa loa'nın sebep olduğu, parazitin derialtı dokuları ve konjunktiva'da yerleşmesi sonucu kaşıntı ile seyreden bir hastalık (Özellikle Afrika'da görülür. Hastalık, paraziti taşıyan sineklerin ısırışı ile geçer).


myelatrophy : n. Belkemiği çürümesi, omurilik atrofisi, miyelatrofi.


obstetric : a. Doğum bilgisi ile ilgili.


pentazocine : n. Şiddetli ağrıların giderilmesinde kullanılan bir ilaç.


polymicrogyria : n. Beyin korteksinin, yeterince gelişmemiş çok sayıda küçük kıvrım (girus)'lar gösterişi hali, polimikrogiri.


pool : n. Kan toplanması, kan birikimi.


pyloroduodenal : a. Pylor sfinkterine ve duodenuma ait olan, her ikisini beraberce ilgilendiren.


spavin : n. At ayağında oynak yerin şişmesi.


spectrophotometer : n. Sektrofotometre: 1. Işık hissini spektrum vasıtasiyle ölçen alet; 2. Boyalı bir eriyiğin içindeki madde miktarını o eriyiğin geçirdiği ışık miktarından hesap eden alet.


suggestible : a. Tesire veya telkine kolay kapılabilen.