Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

macrosigmoid nedir?

macrosigmoid : n. Sigmoidin aşırı büyüklüğü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholecystocolostomy : n. Safra kesesi ile kolon arasında ameliyatla geçit oluşturma.


cincophen : n.biochem. Damla (gut) hastalığı ve romatizmada kullanılan küçük, beyaz billurlar (C16H11NO2).


cylindroma : n. Tükrük guddelerinin habis tümörlerinde, bazal hücreli kanserlerde ve endotelyomalarda görülen bir durum.


dextrosinistral : a. Sağdan sola doğru giden (uzanan).


diphonia : n. Konuşm sırasında çıkan iki ayrı ses tonu.


ectropic : a. 1. Dışa dönmüş, dışa çevrilmiş, 2. Herhangi bir kısmın dışa dönüşüyle ilgili.


enteroplexy : n. Kesik barsak kenarlarının ağız ağıza birleştirilmesi.


fibromatogenic : a. Fibrom meydana getiren, fibromatojen.


gyrous : a. See: Gyrose.


laryngocentesis : n. Larenksin delinmesi, larengosentez.


martial : a. Demirli, demir ihtiva eden.


menostasis : n. See: Menoschesis.


normokalemia : n. Kandaki potasyum miktarının normal sınırlar içinde oluşu, normokalemi.


nourish : v. 1. Beslemke; 2. Emzirmek, meme vermek.


polygram : n. Poligrafın kaydettiği çizgi, poligram.


polykaryocyte : n. Çok nüveli dev hücre, polikaryosit.


proptometer : n. Egzoftalmi derecesini ölçme aleti, proptometre.


salivary : a. Tükrüğe ait.


salpingectomy : n. Fallop borusunu çıkarma ameliyatı, salpinjektomi.


sarapus : n. Düztabanlık gösteren kimse, düztaban.