Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

macroscopy nedir?

macroscopy : n. Gözle yapılan muayene, mikroskopsuz muayene, makroskopi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choleresis : n. Karaciğerde safra oluşması, karaciğerden safra salgılanması.


complicated : a. 1. Karmaşık yapı gösteren, çözümü güç, girift; 2. Üzerine diğer hastalık veya bozukluğun eklendiği (hastalık), diğer hastalık veya bozukluklarla bir arada bulunan (hastalık).


craniotympanic : a. Kafatası ve timpana ait.


dentinogenesis : n. See: dentinification.


diversification : n. Farklılaşma, değişme, değişiklik.


duodenogram : n. Radyo-opak madde ile doluunu takiben x ışınları aracılığıyla alınan duodenum filmi.


electrosyntesis : n. Elektrik etkisi altınad bir bileşim oluşumu, elektrosentez.


enterotribe : n. Kolostomi vakalarının kapatılması için hazırlık safhasında kullanılan bir çeşit yens.


filarial : a. Filaryaya ait veya filaryadan meydana gelen.


follicle : n. Bezcik, fölikül (foliculus.


hemagglutination : n. Kan yuvarlarının aglütinasyonu


homalocephalus : n. Basık kafalı kişi.


mento-anterior : n. Yüzle gelişte, fetusun çene kısmının, öne doğru ir durum alması.


mteromalacoma : n. Uterusun marazi yumuşaklığı, rahim yumuşaması.


necrose : v. Gangrenleşmek.


ozostomia : n. Nefesin fena kokması, ozostomi.


pediculosis : n. Bitlilik, bitlenme.


pericyte : n. Kılcal damarların duvarında bulunan küçük embriyonik hücre.


pharamcology : n. Eczacılık bilimi, farmakoloji.


phlebectasia : n. Damar açılması (genişlemesi), flebektazi.