Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

macroscopy nedir?

macroscopy : n. Gözle yapılan muayene, mikroskopsuz muayene, makroskopi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cytopathic : a. yaşayan hücrelerin hastalıkları ile alakalı olan.


demography : n. Sosyal bilim, sosyoloji.


dentiform : a. Dişşeklinde.


digsetible : a. Hazmedilir, hazmı mümkün, hafif.


drops : n. Damlatılarak kullanılan sıvı ilaç, damla ilaç.


endoscopy : n. Vücudun içini muayene, endoskopi.


erotopathy : n. Cinsel aruz ve davranışlarda anormallik.


hairball : n. Mide veya barsakta görülen saçtan oluşmuş kitle.


helicoid : a. See: Spiral.


ketoplastic : a. Keton cisimciklerinin oluşmasına sebep olan.


kysthoptosis : n. Vagina duvarlarının aşağıya doğru sarkması, vagina prolapsusu.


motile : a. 1. Kendiliğinden harekete muktedir; 2. Hareket meydana getiren (kuvvet).


myelapoplexy : n. Omurilik kanaması.


myopathy : n. Kas hastalığı, miyopati.


osteoclasis : n. Sakatlığı tedavi maksadiyle bir kemiği kırma ameliyesi, osteoklazi.


pneumaturia : İdrarda gaz veya hava bulunması, pnömatüri.


proteinic : a. Proteine ait.


pyloroduodenal : a. Pylor sfinkterine ve duodenuma ait olan, her ikisini beraberce ilgilendiren.


pyopneumoperitoneum : n. Periton boşluğunda cerahat ve gaz toplanması.


recurrence : n. Yeniden zuhur etme, tekerrür etme, nüksetme, avdet etme (hastalık).