Bugün : 18 Ocak 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

macroscopy nedir?

macroscopy : n. Gözle yapılan muayene, mikroskopsuz muayene, makroskopi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cytobiology : n. Hücredeki biyolojik olayların incelenmesi, hücre biyolojisi.


falcate : a. Orak şeklinde, oraksı.


goblei celis : n. Mukozalarda bulunan özel salgıları olan, kadeh biçimindeki hücreler.


gonadokinetic : a. Gonadların faaliyetini uyaran (kamçılayan).


ingest : v. Midesine indirmek (yemek).


iridoperiphacitis : n. lens kapsülünün iltihabı.


maietics : n. See: obstetrics.


melitis : n. Yanak (yüz) iltihabı.


neuraxis : n. 1. Beyin-omurilik ekseni; 2. See: axon.


nuclear : a. 1. Nüveye (çekirdeğe) ait; 2. Çekirdeğe benzeyen.


osphresis : n. Koklama duyusu.


paraparetic : a. 1. Paraparezi ile ilgili; 2. Paraparezi gösteren kişi.


peritomy : n. 1. Panüs'ü tedavi amacıyla kornea'ya yakın olmak üzere konjunktiva'ya kesit yapma (Bu suretle lezonun kornea'ya ilerlemesi önlenir); 2. Sünnet yapma.


phosphoguanidine : n. Fosforik asit'in guanidin ile oluşturduğu bileşik, fosfoguanidin.


photodynamics : n. Işığın bitkiler üzerindeki harekete sevkedici etkisini ve bu etki nedeniyle oluşan hareketelri konu alan bilim adlı, fotodinamik.


shift to the left : Sola sapma (elektrokardiogramda veya lökosit formülünde).


sib, sibling : n. 1. Aynı ana ve babadan olan çocuk grubu; 2. kız veya erkek kardeş.


stereoroentgenography : n. Stereoskopik röntgen filmi çekme.


tropine : n. biochem. Atropinden türeyen billuri bir baz (C6H15NO).


urethrocystography : n. İdrar yolu (üretra) ve mesanenin birlikte radyografisi.