Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

macroscopy nedir?

macroscopy : n. Gözle yapılan muayene, mikroskopsuz muayene, makroskopi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capitulum : n. Kemik başı, başcık.


chalazion : n. Meibomian guddelerine ait salgıların birikmesine bağlı olarak göz kapağı kenarında meydana gelen kist.


chelating agents : n. Çeşitli metaliyonlarını kendi molekül yapılarına katabilme karakterini gösteren çözünürlüğü yüksek organik maddeler.


cyanosis : n. Siyanoz, deri ve mukozaların morarması.


dichloride : n. biochem. Başka bir elementle iki atom klordan mürekkep kimyasal bir madde, diklorür.


dimethylaniline : n. biochem. Anilinden çıkarılan renksiz ve kokulu bir yağ, dimetilanilin.


down : a. Fetüs derisinin büyük kısmını 4. gebelik ayından itibaren örten ince tüylerin oluşturduğu örtü, lanugo.


euphytmia : n. 1. Nabız atımının gösterdiği ritmik düzen; 2. çeşitli organların karşılıklı ilişkilerinin yarattığı düzen.


fistular, fistulous : a. 1.Fistüle ait; 2. Fistüllü; 3.Fistülsü.


fonticulus : n. (pl. fonticuli). Bıngıldak, fontanel.


hereditable : a. Kalıtımla geçebilen, kalıtsal.


physocele : n. 1. İçinde gaz (hava) bulunan şişlik; 2.İçinde gaz (hava) bulunan fıtık kesesi.


hierophobia : n. Kutsal şeylerden aşırı korkma.


intra-atrial : a. Kalb kulakçığı (atrium) içi, kalb kulakçığı içinde.


lymphedema : n. Lenf suyunun sızarak doku arasında birikmesinden meydana gelen ödem.


mnemism : n.Canlının karşılaştığı uyarıların organizma ve özellikle sinirn sistemi üzerinde belrili izler bıraktığı, devamlı uyarıların yarattığı bu izler etkisiyle oluşan zihinsle yapı ve psişik karakterin, uyarı izlerini taşıyan cinsiyet, hücrelerinden gelecek nesillere geçebileceği görüşünü ileri süren teori.


musca : n. n(pl. musmcae). Sinek.


odontoseisis : n. Diş seyrekliği.


omnivorous : a. 1. Her şeyi yiyen; 2. Hem et hem ot yiyen (hayvan).


onychosis : n. Tırnakların hastalık veya malformasyonu, onikoz.