Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

macroscopy nedir?

macroscopy : n. Gözle yapılan muayene, mikroskopsuz muayene, makroskopi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

convolution : n. 1. Barsakta, renal tubuluslarda ve beyinde olduğu gibi, katlanmaların, bükülmelerin ve kangalların mevcut bulunması; 2. Kıvrım, büklüm, organ veya oluşumda kendi üzerinde kıvrılma sonucu oluşan kısım; 3. Beyin yüzeyinde birbirinden oluk şeklinde girintilerle ayrılmış küçük bölümlerden her biri, beyin kıvrımı, girus.


dactylate : a. parmağa benzeyen.


gonotoxemia : n. Belsoğukluğu cerahati ile birlikte toksemi görülesi.


intemperate : a. 1. Nefsine hakim olamayan, kendini kontrol edemeyen, itidalsiz; 2. İçkiye düşkün, aşırı içki içen (kişi).


hypoergasia : n. Çalışma gücünün ileri derecede azalması, vücutta veya herhangi bir organda çalışma temposunun ileri derecede azalışı.


hypobarism : n. See: Hypobaropathy.


laryngogram : n. Larenks'in röntgen ışınları aracılığıyla alınan filmi.


neurotropism : n. 1. Bazı patojen mikro-organizmaların özellikle sinirsel dokulara meyil göstermesi, bazı mikropların sinir sisteminde yerleşme ve bu sistemi etkileme özelliği; 2. Bazı histolojik boyaların sinir hücrelerini kolayca boyama yeteneği gösterişi hali.


ophthalmia : n. Göz veya konjonktif iltihabı, oftalmi.


osetoplasty : n. Kusurlu kemiği düzeltme veya sağlam kemikle değiştirme ameliyatı, osteoplasti.


ozonometer : n. Havadaki ozon miktarını ölçen alet, ozonometre.


plexectomy : n. Pleksus'un ameliyatla çıkarılması.


radiotherapist : n. Hastaların x ışını kullanılarak tedavi edilmesi konusunda uzmanlaşmış olan kimse.


regressive : a.&n. 1. Gerileyen, ergresif; 2. Bir hastalık proçesinin şiddetinin azalamsı.


retrogressive : a. Gerileyci.


sinusal : a. Sinüs ile ilgil.


spiroketer : n. Akciğer kapasitesini ölçmekte kullanılan bir aygıt.


sudaminal : a. 1. Sudamina ile ilgili; 2. Sudamina gösteren, sudamina ile belirgin; 3. Sudamina görünümünde, sudamina'ya benzeyen.


thyrofissure : n. See: Thyrochondrotomy.


trabeculation : n. Trabeküllerin oluşması, organ yüzyeinden içeriye doğru uzanan bölmeciklerin meydana gelmesi, trabekülasyon.