Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

macroscopic nedir?

macroscopic : a. Mikroskop olmadan, gözle görülebilen, makroskopik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bur(r) : n. 1. Pankreas, uykuluk; 2. Kulak deliği.


cholagogue : n. safra söktürücü ilaç, kolagog.


cognition : n. Aklın bilme veya idrak kabiliyeti.


cytost : n. Harabiyete uğramış doku hücrelerinden açığa çıkan toksin niteliğinde bir madde.


enterogram : n. Enterograf ile elde edilen, barsak hareketlerini gösterir çizelge.


fluoroscopy : n. 1. Röntgen ışınının etkilerini inceleme bilimi; 2. Rnötgende radyoskopi ekranı vasıtasiyle bakma, skopi tetkiki.


galenism : n. Galen tarafından ortaya konulmuş özellikle hümoral teoriye dayanan tababet görüşü.


intake : n. Vücuda sokulanmadde.


hydration : n. biochem. Kimyasal ayrışım olmadan, bir maddenin su ile birleşmesi.


inquisition : n. Soruşturma, hukuksal açıdan yapılan araştırma.


interureteric : a. Ureter'ler arası, ureter'ler arasında.


microsphygmia : n. Nabzın parmakla zor duyulacak kadar hafif olması, mikrosfigmi.


myringotome : n. Kulak zarı üzerinde insizyon yapmak için kullanılan bir aygıt.


noesis : n. Anlama, zihnin idrak yeteneği.


oligopsyhia : n. Akıl zayıflığı, oligopsişi.


pachymenic : a. Kalın cildi veya zarı olan.


phytophilous : a. Bitkileri seven veya bitkilerle beslenen.


premonitory : a. Önceden haber veren.


recalcitrant : n. Refrakter, tedaviye cevap vermeyen durumları kasten kullanılan tıbbi bir deyim.


scoliosiometry : n. Belkemiği kıvrımlarının ölçülmesi.