Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

macroscopic nedir?

macroscopic : a. Mikroskop olmadan, gözle görülebilen, makroskopik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

capitellum : n. Humerus'un alt dış ucunda yer alan düz, yuvarlak hatlı ve küçük bir çıkıntı, Radius başı ile birleşerek eklem yapar.


cytozyme : n. See: Thrombo-kinase.


ependymoblastoma : n. Ependimoblast'lardan gelişen, ependimom'a benzer bir tümör.


eviration : n. 1. Testisleri çıkarma, kişiyi hadım etme; 2. Erkeğe has özelliklerin kaybı ile beraber kadınımsı özellikler gösterme; 3. Erkeğin kadın olduğuna inanmasıyla belirgin kuruntu hali, bu belirti ile karakterize paranoya.


fasting : n. Belli bir süre yemek yememe, isteyerek aç kalma, oruç tutma.


hypothermia : n. Anormal derecede hararet düşüklüğü,


intra-amniotic : a. Amnion kesesi içi, amnionsıvısı içindeki.


lymphocytosis : n. Kanda lenfositlerin çoğalması, lenfositoz.


malemission : n. Cinsel birleşim esnasında meninin penisten fışkırır şekilde dışarı çıkamaması, meni ejakülasyonunda bozukluk.


methylparaben : n. biochem. Antiseptik olarak kullanılan kokusuz beyaz bülliri toz (C6H8O3).


microtome : n. Mikroskopla muayene için ince dilimlere kesme aleti, mikrotom.


narcissist : n. Kendi şahsına aşık insan (kadın veya erkek), narsist.


neurose : a. Sinir bozukluğuna ait.


pathogenetic : a. 1. Patogenez'le ilgili; 2. Hastalık meydanag etiren, patojenik.


paraphasic : a. 1. Parafazi ile ilgili; 2. Parafazi gösteren.


phrenitis : n. Frenits, 1. Çılgınlık, cinnet; 2. Bilinç kaybı; 3. Beyin iltihabı; 4. Diyafram iltihabı.


polyhydruria : n. İdrarın anormal sulu olması, polidrüri.


predator : n. Kendisi için gerekli maddeleri diğer tür canlıları yemeleri suretiyle temin eden canlı.


prosecretion : n. Secretin" öncüsü madde.


serodiagnosis : n. Serum reaksiyonları ile hastalık teşhisi koyma.