Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

macroscelia nedir?

macroscelia : n. Bacakların aşırı büyüklüğü, makroseli.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachymetropia : n. See: Myopia.


cacothymia : n. Ahlak bozukluğuna uzanan mizaç değişikliği ile belirgin akıl hastalığı.


dermatology : n. Cildiye, dermatoloji.


didymitis : n. Testis iltihabı.


ectocornea : n. korneanın dış tabakası.


epiplorrhaphy : n. Omentum'un dikilmesi.


esterase : n. biochem. Ester bağlarının hidrolizini sağlayan enzim.


favus : n. Kel hastalığı.


garlic : a. Sarmısak.


glicogenosis : n. Gierke hastalığı, glikojenoz.


idoxuridine : n. Antikanseröz ve antiviral etkiye sahip kimyasal bir madde.


kassa : n. See: leprosy.


mammotropic : a. Memeyi uyartan.


neurochoroiditis : n. Görme siniri ve koroid iltihabı.


nucleomitaphobia : n. Atom korkusu, nükleomitofobi.


oneirodynia : n. Kabus.


orofacial : n. Ağız ve yüzle ilgili.


oscillometry : n. Özel bir aygıt (osiloskop, osilomtere) kullanılarak yapılan titreşim ölçülmesi.


pause : n. Kesinti, durma, duraksama, herhangi bir faaliyetin geçici olarak durması ile belirgin devre.


perineocele : n. Perine fıtığı, perineosel.