Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

macrorrhinia nedir?

macrorrhinia : n. Büyük burunluluk, burnun aşırı büyüklüğü, makrorini.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carcinomatous : a. 1. Kanserle ilgili; 2. Kanser yapısında, kanser tabiatında.


colohepatopexy : n. Kolon'un ameliyatla karaciğer'e tesbit edilmesi.


dartoid : n. Skrotum derisi altındaki kas tabakası gibi istemdışı kasılma gösterebilen, işlev bakımından tunica dartos'a benzeyen.


demarcation : n. Bir dokunun canlı ve ölü kısımları arasındaki sınır demarkasyon.


erythr (6) : pref. Kırmızı, al.


fusobacterium : n. Bazı türleri insanda patojen nitelik gösteren gram-negatif bir bakteri cinsi.


heteroploid : a. Kromozomlarının sayısı mutat haploid sayının tam katı olmayan.


hypocystotomy : n. Mesane'nin perineden yapılan kesit aracılığıyla açılması.


imminence : n. Olacağına dair tehit durumu gösterme (Düşük tehdidinde olduğu gibi).


insalivate : v.Ağızda yemeğe salya katmak.


mycobacterium : n. pl. Çubuk şeklinde ince, uzun bakteriler.


odontologist : n. Diş hastalıkları uzmanı, diş hekimi, dişçi, odontolog.


osteocyte : n.Kemik hücresi.


oxygenase : n. biochem. Havadan oksijen alınmasını sağlayan bir enzim, oksijenaz.


perinuclear : a. Çekirdek çevresinde, çekirdeği çevreleyen.


phoria- : suff. Gözün görüş ekseninde sapma anlamına sonek.


polynuclear : a. 1. Çok nüveli, birden fazla çekirdeği olan; 2. See: Polymorphonuclear.


postminimus : n. Beşinci el veya ayak parmağına ait falanksın yukarı (proksimal) ucunda bulunan ilave.


preagonal : a. Komadan hemen önce.


pyknic : a. Kısa ve kalın yapılı.