Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

macrorrhinia nedir?

macrorrhinia : n. Büyük burunluluk, burnun aşırı büyüklüğü, makrorini.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cleidocostal : a. Köprücük kemiği (clavicula) ve kaburgalarla ilgili.


compulsion : n. Belli bir şeyi yapmaya sevk eden itici kuvvet ,içten gelen zorlama, içten gelen itici his.


dichiria : n. Elin çift oluşu ile belirgin doğuştan anomali.


diploscope : n. Bloküler görmeyi kontrolde kullanılan araç, cisimlerin iki gözle tek olarak görülebilme derecesini tesbit eden alet.


focalize : v. 1. Mihraka getirmek, temerküz ettirmek, mihrakı ayar etmek. 2. Muayyen mıntıkaya hasretmek (hastalık).


homilophobia : n. Öğütten özellikle dinsel öğütlerden aşırı korkma.


inherent : a. 1. Tabiatında mevcut bulunan; 2. Ana ve babadan edinilmiş vasıflara (hususiyetlere) ait.


insertion : n. 1. Sokma, içine koyma, içine yerleştirme (herhangi bir yere iğne sokma veya rahime gebeliği önleyici araç yerleştirme gibi); 2. Kasın hareket ettireceği kemiğe tutunması, kasın, kemik üzerinde tutunma gösterdiği yer.


leprid : n. Cüzzamlı cilt lezyonu.


metarteriole : n. Küçük arter ile kılcal damar arasında kalan damar.


methylate : n. biochem. Metil alkol ile bir baz bileşimi, metilat.


metrofibroma : n. Uterus fibromu.


monathetosis : n. Vücudun bir kısmının atetozu, tek taraflı adetoz.


osteoclastic : a. 1. Osteoklasta ait; 2.Kemiği tahrip ed en.


perithelium : n. Kılcal damarları saran lifli tabaka.


polychrest : a. & n. 1. Birçok hallerde faydalı olan; 2. Birçok hastalıklar iyileştiren ilaç.


recrement : n. İfraz edilip tekrar vücuda alınan madde.


spanemia : n. Kansızlık, spanemi.


starve : v. Açlık çekmek,a çlıktan bitkinleşmek, açlıktan ölmek.


subcutaneous : a. Derilatı(nda bulunan), su kütan, subcutaneus.