Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

macrorrhinia nedir?

macrorrhinia : n. Büyük burunluluk, burnun aşırı büyüklüğü, makrorini.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachymetropia : n. See: Myopia.


cerolysin : n. biochem. Balmumunu ayrıştaran bir lizin. sefolizin.


clubhand : n. Yumru el.


concave : n. Konkav, içbükey, concavus.


cryptorchidectomy : n. Skrotum'a inmemiş testis'in ameliyatla çıkarılması.


cumulus : n. kabartı gösteren hücre kümesi, hücre yığını.


enteropathy : n. Barsak hastalığı, enteropati.


eponychium : n. 1. Embriyo'da tırnak yataklarını örten, bilahare tırnakların geliştiği boynuzumsu tabaka; 2. Tırnak kenarlarını saran epidermis.


hyperdynamia : n. Aşırı kuvvet, hiperdinami.


icterus : n. Sarılık, ikter.


lithodialysis : n. Taş erimesi veya ezilmesi, taşı eritme, litodiyaliz.


medicative : a. Tedavi edici, ilaçla tedavi kabilinden.


orthobiosis : n. Temiz ve sıhhi hayat, ortobiyoz.


papulosquamous : a. Üzeri pullanma gösteren papüllerden oluşan.


paternity : n. Babalık, baba olma hali.


paraphia : n. Dokunma duyusu bozukluğu, parafi.


pharmacognosy : n. See: Aceognosia.


phenazocine : n. Şiddetli akut veya ronik ağrıların giderilmesi için kullanılan güçl bir analjezik.


polyatomic : n. Birçok atomlardan oluşmuş.


prepyloric : a. Pilor önünde.