Bugün : 21 Mart 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

macropsia nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

macropsia : n. Eşyaları büyük görme, makropsi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blennothorax : n. Göğüste mukus birikimi, özellikle bronş ve alveollerde mukus toplanması.


cresol : n. biochem. Katrandan çıkarılan çok kırıcı sıvı (C7H8O).


cryopexy : n. Retina ayrılmalarında dondurmak suretiyle yapılan cerrahi tesbit.


dearterialization : n. Arterel kanın, oksijeni tükenip karbondioksidinin artımı sonucu venöz kan niteliği alışı.


esophagoscopy : n. Özofagusu görerek muayene etme, özofagoskopi.


free : a. biochem. Serbest, terkipsiz.


frozen shoulder : n. Sebebi bilinmeyen şiddetli omuz ağrısı.


gonadotrophic : a. 1. Gonadotropizme ait; 2. Gonadlara uyarıcı etki yapan.


hepatocystic : a. Karaciğer ve safra kesesine ait.


homotransplant : n. Aynı türün benzeri olmayan bireyleri arasında yapılan doku ve organ nakli.


interolivary : a. Zeytinsi cisimlerarası.


ischiopubiotomy : n. Foramen obturatum'un alt kenarını oluşturan kemik kol (ischiopubic ramus)'a kesit yapma (Eskiden dar pelvis'te doğumu kolaylaştırmak için uygulanmış bir müdahale).


oxophenarsine hydrochloride : biochem. Spiroket hastalıklarında kullanılan beyaz kokusuz toz (C6H6AsNO2.HCı).


pachypleuritis, n. Plevra liltihabı ve kalınlaşmas : a. Kalın ayaklı.


peptolytic : a. Pepton'u parçalayıcı, pepton'u eritici.


pionemia : n. Kanda yağ bulunması, kanın yağlı hali, piyonemi.


punctiform : a. Nokta şeklinde, noktalı, beneksi, benek gibi.


rheumic : a. nezle veya akışa ait.


sinistrotorsion : n. Sola bükülme, sol tarafa kıvrılma.


styptic : a. 1. Büzücü, kasarak sıkıştırıcı; 2. Doku veya damarı büzerek kanamayı durdurucu etkiye sahip ilaç.