Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

macroprosopus nedir?

macroprosopus : n. İri yüze sahip kişi, iri yüzlü kimse.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calcipenia : n. Vücutta kalsiymu eksikliği, dokularda ve vücut sıvılarında kalsiyum seviyesinin ileri derecede düşük oluşu.


change : n. Değişme, değişim.


choledochoenterostomy : n. Ana safra kanalı ile ince barsak arasında ameliyatla geçit oluşturma.


ester : n. biochem. Ester: Asitlerle alkollerden kondansasyon usulü ile elde edilen birkaç tertipten biri.


goodpastures syndrome. : n. Glomerulonefrit ile birlikte görülen hemorajik akciğer hastalığı.


hyperendocrinism : n. İç salgı bezlerinin aşırı çalışması, hiperendokrinizm.


infrapsychic : a. 1. Ruhi seviyenin altında olan; 2. Otomatik.


lithopedion : n. Ölü bir fetusun uzun süre uterus içinde kalması.


lochiaal : a. Rahim suyuna (loşiye) ait.


masticatory : a.&n. 1. Çiğnemeye ait; 2. Çiğnenen şey, sakız.


megalosplenia : n. Dalak büyümesi, megalospleni.


myelosarcoma : n. Plazma hücreli miyelom.


nyctophonia : n. Gündüzün sesi çıkmama, niktofoni.


palatomaxillary : a. Damak ve üst çene kemiği (maxilla) ile ilgili.


pancreatin : n. biochem. Pankreas enzimleri.


porongraphy : n. Cinsel arzuyu kamçılayıcı müstehçen yazı, resim, fotoğraf, film v.s., pornografi.


short circuit : Barsağın bir parçasını keserek kısaltma ameliyatı.


spondylopyosis : n. Omur cerahatlanması.


supradiaphragmatic : a. Diyafram üstünde bulunan.


supraumbilical : a. Göbek üstünde.