Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

macroprosopus nedir?

macroprosopus : n. İri yüze sahip kişi, iri yüzlü kimse.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

candidiasis : n. Candida türüne mensup mantarların sebeb olduğu hastalık.


circinate : a. Daire veya daire parçası şeklinde olan.


encephalalgia : n. Baş ağrısı.


gastrocolostomy : n. Mide ile kolon arasında anastomoz yapılması, gastrokolostomi.


physiatrist : n. Fizyatri uzmanı.


inosemia : n. Kanda fibrin fazlalığı, inosemi.


intersexuality : n. Her iki cinsin karakterlerinin bir arada bulunması.


karyogenic : a. 1. Hücre nüvesini oluşturarn; 2. Karyojeneze ait.


neogenesis : n. Yeni oluşan, neojenez.


optesthesia : n. Görme duyarlığı.


osetosclerosis : n. Kemki sertleşmesi veya anormal kalınlaşması, osteoskleroz, osteitis ossificans.


otocranium : n. 1. Şakak kemiğinin kaya parçasında bulunan ve iç kulağı barındıran boşluk; 2. Kafa kemiğinin işitme ile ilgili kısmı.


phagocytosis : n. Mikro-organizmaların fagositler tarafından imha edilmesi, fagositoz.


pharmacogenetic : a. İlaçlar tarafından meydana getirilen.


pneoscope : n. See: Pneomograph.


pseudacousma : n. Seslerin nitelik veya tınısında değişikliklere sebep olan işitme bozukluğu.


ptysma : n. tükürük.


rhinolalia : n. Burun yolarının hastalık veya kusurundan dolayı genizden konuşma, rinolali.


sporangium : n. (pl. sporangia). Tohum kesesi (mantarlarda).


subvalval : a. Kapak veya kapakçığın altında.