Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

macroprosopus nedir?

macroprosopus : n. İri yüze sahip kişi, iri yüzlü kimse.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chewing : n. Çiğneme


choroidea : n. Gözün retina ile sklera arasında kalan damardan zengin orta tabakası, gözün damar tabakası, koroidea.


cystolith : n. mesane taşı.


cytocide : n. Hücreleri öldürücü medde.


lactaciduria : n. İdrarda laktik asit bulunması, laktik asit işeme, laktasidüri.


hemidysergia : n. Vücudunbir yarısında, istemli hareketler esnasında kasların birbiriyle ilişkili çalışma düzeninin kayboluşu.


hydrotypanum : n. Timpan boşluğunda sulu sıvı birikmesi.


hyperfunction : n. Fizyolojik fonksiyonun fazla artmış olması, hiperfonksiyon.


hypochromemia : n. Kanın renk endeksinin anormal düşüklüğü.


hypodermal : a. İç zara ait.


ketolytic : a. 1. Ketoliz'le ilgili; 2. Ketoliz'e sebep olan.


kyphosis : n. 1. Kambur, kifoz; 2. Kamburluk.


left-handed : a. Solak.


marshall - marchetti - krantz operation : n. Kolporafi ameliyatları ile önlenemeyen inkontinans vakalarında uygulanan bir ameliyat.


oligohydruria : n. İdrarın anormal derecede yüksek onsantrasyonu.


oneiro- : pref. Rüya ile ilgili.


parasystole : n. Sistol ile diastol arasındaki mesafe.


peptid(e) : n. biochem. Aminoasit ihtiva eden bir bileşim olup, sentetik olarak yapılmış veya proteinlerin hidrolizinden meydana gelmiştir.


sarcomere : n. Kas lifi segmentlerinden biri.


sinistrogyration : n. Sola dönme.