Bugün : 20 Ekim 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

macroprosopus nedir?

macroprosopus : n. İri yüze sahip kişi, iri yüzlü kimse.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cartilaginoid : a. Kıkırdaksı, kıkırdağa benzer.


distal : n.&a. 1. Bir organın merkezden uzakta olan kısmı; 2. Merkez veya mafsaldan uzak, distal, uzaksal, distalis.


engagement : n. Fetüs başının pelvis boşluğunda, fişation'u takiben aşaı inerek öncü kısım (klavuz nokta)'ın spina ischiadica'lar arası hatta varışı veya bu hattın altına inişi (Fetüs başı angaje olduğu zaman en geniş transvers kutru (biparyetal kutur) pelvis giriminden geçmiş bulunur).


erythroderma : n. Derinin anormal kızartısı, eritroderm.


fibrinosis : n. Kanda fibrinin çoğalması, fibrinoz.


gastromenia : n. Adet esnasında mideden kan gelmesi (Vikaryöz menstrüasyon'un bir cinsi).


hepatopulmonary : a. Karaciğer ve akciğerlere ait.


hysterocleisis : n. Uterus ağzının (os uteri) cerrahi kapatılması.


hypoalimentation : n. Beslenme yetersizliği.


iridotomy : n. Gözün iris tabakasının içini kesme ameliyatı.


isospore : n. Karşı cinsiyette hücre ile birleşmeksizin gelişip olgunlaşan spor (Bazı bitki cinslerinde görülür).


karyolymph : n. Hücre nüvesinin sıvı kısmı, karyolimf (syn, karyenchyma, paralinin v.s.).


meningomalacia : n. Zar yumuşaması.


mepacrine : n. Kininden daha güçlü ve daha iyi tahammül edilebilir nitelikte olan sentetik bir sıtma ilacı.


microvolt : n. Voltun milyonda biri, mikrovolt (µv).


oophorrhagia, : n. Yumurtalık bölgesinin şiddetli kanaması.


paraparesis : n. Her iki bacağı tutan orta derecede felç, paraparezi.


proglossis : n. Dil ucu.


syphilography : n. Frengiden bahseden kitap.


taxis : n. 1. Yerinden oynamış veya çıkmış bir organı el ile tekrar yerine koyma ameliyesi; 2. Hareketi bir organizmanın herhangi bir uyarana karşı yönelme cevabı.