Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

macroprosopia nedir?

macroprosopia : n. Yüzün aşırı büyüklüğü, büyük yüzlülük.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chloroform : n. & v. biochem. 1. Kloroform (CHCı3), alkol ve kalsiyum hipokloritten mamül, uyutucu olarak kullanılan renksiz bir sıvı; 2. Kloroformla uyutmak, birine kloroform vermek.


chromatolysis : a. 1. Hücre çekirdeği içindeki kromatin kitlesinin eriyip kaybolması; 2. Sinir hücrelerindeki Nissle cisimciklerinin eriyip kaybolması (Bazı patolojik durumlarda izlenir).


climatology : n. İklimlerin tesirini araştıran bilgi, klimatoloji.


deligatiorn : n. sarma, bağlama.


echocardiogram : n. Ekokardiyografi yoluyla elde edilen çizelge.


elaterin : n. biochem. "Elaterium"un faal elementi olan beyaz ve billüri ve azacık acı bir madde (C30H28O5).


epizoology : n. Hayvanlarda görülen bulaşıcı hastalıkları ve hastalık salgınlarını konu alan bilim dalı.


etheromania : n. Eter kullanma alışkanlığı, eter düşkünlüğü.


extinct : a. Soyu tükenmiş, ortadan kalkmış.


hydromicrocephaly : n. Çok büyük miktarda beyin-omurilik sıvısı ihtiva eden küçük kafa, hidromikrosefali.


insensibility : n. Tutunma yeri (kasların kemiklere tutunma yeri gibi), insersiyo.


lentiglobus : n. Göz merceğinin küresel çıkıntısı.


lipodieresis : n. Yağın erimesi veya yok olması.


lympography : n. Kontrast madde zerkedildikten sonra çekilen lenfatik sistem filmi.


meatotomy : n. Mea (kanal) ameliyatı.


onion : n. Soğan, unio, allium cepa (kusturucu, müdrir ve münebbihtir).


orthropsia : n. Gözün şafakta öğlen sıcağına nazaran daha iyi görme yeteneği, ortropsi.


paraplastic : a. 1. Hücre sitoplazmasının sıvı kısmı ile ilgili; 2. Anormal gelişme gösteren, kusurlu, biçimsiz.


pleurogenic : a. Plevradan kaynaklanan.


proteohormone : n. Protein yapısında hormon.