Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

macroprosopia nedir?

macroprosopia : n. Yüzün aşırı büyüklüğü, büyük yüzlülük.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chirurgenic : a. Cerrahi müdahaleye bağlı olarak gelişen, ameliyat sonucu oluşmuş.


dramatism : n. Kişide ani ve canlı hareketler ve yüksekten konuşma ile belirgin hal (Bazı akıl hastalıkları ve cinnet getirmede görülür).


ephedra : n. Kendiinden efedrin elde edilen bir çalı cinsi. Efedra.


erethism : n. 1. Bir organın vakitsiz tekamülü; 2. Aşırı sinirlilik.


ethmoidal : a. 1. Ethmoid kemikle ilgili; 2. Ethmoid sinüslerle ilgili.


expectorate : n. Balgam çıkarmak.


gangliitis : n. Sinir veya lenf ganglionunun iltihabı.


interictal : a. Nöbet sırasında gelen, krizde olan.


hydrometrocolpos : n. Uterus ve vaginada sulu sıvı toplanması.


lippitude : n. 1. Göz sulanması; 2. Göz ağrısı.


lochioperitoniti : n. Doğmuu takiben genital enfeksiyona bağlı olarak gelişen pritonitis.


oligophosphaturia : n. İdrarda fosfat azalması, oligofosfatüri.


pedodontics : n. Çocukların diş ve ağız durumları ile uğraşan dişçilik şubesi, pedodonti.


peritoneocentesis : n.Periton boşluğunun cerrahi delinmesi ve drenajı.


polydactylia : n. El ve ayak parmakları adedinin normalden fazla olması, polidaktili.


specimen : n. örnek, numune, model, misal.


sphygmoscopy : n. 1. Nabız muayenesi; 2. Nabız atımlarının sfigmoskop aracılığıyla izlenmesi, sfigmoskopi.


spiramycin : n.Penisilin ve eritromisine benzer etkisi olan ve ağız yoluyla kullanılan bir antibiotik.


spirochetolysis : n. Spiroketleri eriterek tahrip eden.


stephanion : n. (pl. stephania). Sutura coronalis ile şakak çıkıntısının kesiştiği nokta.