Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

macroprosopia nedir?

macroprosopia : n. Yüzün aşırı büyüklüğü, büyük yüzlülük.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradylexia : n. Ağır okuma, sözcükleri duraklayarak ağır ağır okuyabilme.


carcinolytic : a. Kanser hücrelerini eritip yok edici, kanser hücrelerini öldürücü.


clava : n.Klava (Medulla oblongata'nın arka yüzünün alt bölümünde, küçük bir şişkinlik).


elaboratory : n. Tenessül edecek hale koyan organ.


endodontitis : n. Diş pulpasının iltihabı.


uterolith : n. Rahim taşı, uterusta taş birikmesi


hallux : n. Ayak başparmağı.


hypercythemia : n. kanın alyuvarlarının çoğalması.


hyperinosemia : n. Kanda fibrinf azlalığı.


im : pref. Olumsuzluk (eksiklik, yetersizlik, bozukluk, olmayış v.s.) anlamına önek.


hyphydrosis : n. Yok denecek kadar az ter salgılanması, çok az terleme.


lentiform : a. Mercimeksi (merceksi), mercikem biçim (mercekbiçim).


levotorsion : n. Sola bükme veya bükülme.


mastoid : a. Mememsi, mastoid.


neopphilism : n. Yeni şeylere karşı duyulan anormal sevgi, nefilizm.


omphalectomy : n. Göbeğin ameliyatla çıkarılması, omfalektomi.


ozenous : a. Ozenaya ait, ozenalı.


pepsinogen : n. Pepsinin inaktif şekli, pepsinojen.


psychoanalytic : a. Psikoanaliz'le ilgili, psikoanaliz'e dayanan.


rachidian : a. Omurgaya (belkemiğe)'ya ait.