Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

macroprosopia nedir?

macroprosopia : n. Yüzün aşırı büyüklüğü, büyük yüzlülük.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carcinosarcoma : n. Hem karsinom hem sarkom odakları gösteren tümör.


chorda : n. (pl. chordae),Kiriş, tel, ip.


citrate : n.biochem. Sitrik asidin tuzu, sitrat.


electronegative : a. Menfi (negatif) elektrikli


flocks : n. biochem. Pamuğa benzer parçalar.


fluctuation : n. Kapalı bir boşlukta bulunan sıvının parmakla üzerine basıldığı zaman verdiği dalgalanma duygusu, flüktüasyon, dalga hissi.


gingivalgia : n. Dişetlerinin nevraljisi.


phrenodynia : n. Diyafram ağrısı.


teratogenous : a. Fetüs kalıntılarıdan kaynaklanan, teratojen.


hysterocleisis : n. Uterus ağzının (os uteri) cerrahi kapatılması.


isthmospasm : n. İstmus spazmı.


karyolobism : n. Hücre nüvesinin loplu olma hali (özellikle lökosit nüvesi).


lalopathy : n. Konuşma bozukluğu, lalopati.


limbus : n. (pl. limbi). kıyı, kear.


mycostatin : n. Nystatin'in müstahzar adı, mikostatin.


nephrotome : n. Embriyo'da kendisinden böbrek ve idrar yollarının gelişeceği doku kitlesi, nefrotom (Sısarısyal pronephros, mesonephros ve metanephros halinde gelişir).


osmotic : n. Osmoza ait, ozmotik.


phonophore : n. Bir stetoskop şekli.


pneumatology : n. Gaz ve hava ve bunların tedavi maksadiyle kullanılışını inceleyen bilim, pnömatoloji.


pneumopleuritis : n. Akciğer plevra iltihabı.