Bugün : 26 Şubat 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

macropodoia nedir?

macropodoia : n. Büyük ayaklılık, ayakların aşırı büyüklüğü, makropodi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biostatistics : n. İnsan organizmasıyla ilgili biyolojik olayların sonuçlarını istatistik metotlarına uygulayarak inceleyen bilim dalı, biyoistatistik.


cellule : n. Hücrecik, odacık, selül, cellula.


chorionepithelioma : n. Genellikle malhidatiform'u takiben meydana çıkan, ancak düşük veya normal gebelik olaylarından sonra da görülebilen habis bir tümör.


chromophilic : a. Kolayca boyanan.


congested : a. Kanla dolu, aşırı kanlanmış, konjesyon halinde.


effervesce : n. Köpürmek, eridiği zaman küçük gaz kabarcıkları çıkarmak.


ehrlich's diazo reagent : n. İdrarda ürobilinojen araştırılmasında kullanılan bir reakitf.


electroencephalogram : n. Eletroensefalografın kaydettiği çizgi.


erubescence : n. Kızarma, derinin kızarması.


intention : n. 1. Yaranın iyileşmesi, yara kenarlarının birbirine bitişmesi; 2. Zihinde yapılması kararlaştırılmış şey, amaç, maksat, niyet.


histokiesis : n. Vücut dokularındaki hareket.


inoculation : n. 1. Aşılnama; 2. Aşı, transplantasyon.


laryngologist : n. Boğaz hastalıkları müteahassısı, larengolog.


motor : a. Muharrik, oynatıcı, hareket ettiren, hareki, kasları harekete getirici, motor.


necrosis : n. Bir organın çürüyüp ölmesi, canlı dokunun mahdut bir bölümünün ölümü, gangren. nekroz.


olfactory : a. Koklamağa ait, koku almağa yarayan, olfactorius.


ornithosis : n. Kuşlara ait hastalıkalrın insanlarda görülen şekli.


panthodic : a. Tüm vücuda yayılan, bir merkezden çıkıp vücudun bütün kısımlarına dağılan.


parturient : a. 1. Doğurmak üzere bulunan; 2. Doğuran; 3. Doğuma ait.


racemic : a. biochem. Bir maddenin optik olarak inaktif şekl olup, sağa ve sola çevirici izomerlerinin eşit miktarda bulunmasından meydana gelir.