Bugün : 24 Mayıs 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

macrophage nedir?

macrophage : n. Büyük fagosit hücresi, makrofaj.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cellula : n. (pl. Cellulae). See: Cell.


cervimeter : n. Uterus serviksi'nin boyunu ölçmede kullanılan alet.


encephalic : a. Dimağı, enketal (on)a ait, encehalicus.


enomania : n. 1. Alkollü içkilere aşırı istek gösterme, alkol düşkünlüğü; 2. See: Delirium Tremens.


hybridize : v. Melez olarak yetiştirmek.


hydrobilirubin : n. Safra pigmenti.


hyperimmunity : n. bağışıklığın yüksek oluşu, artmış bağışıklık.


hypopigmentation : n. Pigmentasyonun azalması veya az olması.


leptospira : n. Bir bakteri türü.


lipoxidemia : n. Kanda yağ asidi bulunması, lipoksideim.


lumbago : n. Romatizmal bel ağrısı, bel romatizması.


microscopy : n. Mikroskopla inceleme, mikroskopi.


odontolith : n. Diş taşı.


ovular : a. 1.Ovum'la ilgili; 2. Ovül'le ilgili.


para-aortic : a. Aortanın yanında bulunan.


paracystitis : n. Mesane çevresindeki abğ dokusu ve diğer komşu oluşumların iltihabı.


phonasthenia : n. Yorgunluk dolayısiyle sesin zayıflaması, fonasteni.


rancidity : n. Ekşilik.


rhinostenosis : n. Burun yollarının daralması, burun tıkanıklığı, rinostenoz.


superscription : n. Reçetenin baş kısmındaki Rp. harfi.