Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

macrophage nedir?

macrophage : n. Büyük fagosit hücresi, makrofaj.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cadaver : n. Ölü, ceset, kadavra.


cardiothoracic : a. Kalbe ve göğüs boşluğuna ait olan, her ikisini de ilgilendiren.


chromophobic : a. Güç boyanan veya hiç boyanmayan, boya almayan.


contraindicant : a. Hastada, belli bir tedavi veya müdahalenin uygulanmasına engel durum gösteren, bu uygulamaya mani teşkil eden.


excitability : n. Uyarana karşı çabucuk cevap verebilme, kolayca irrite edebilme durumu.


gastralgia : n. mide ağrısı (sancısı), gastralji, gastrodini.


gestaltism : n. Algılanan unsurların zihinde, parçalara ayrılamayan bütün halinde oluştuğunu kabul eden görüş, gestalt teorisi.


globulinemia : n. Kanda globulin bulunması, globülinemi.


hepatopexy : n. Düşük veya oynak karaciğerin ameliyatla karın duvarına tesbiti.


hemopoietin : n. See: Erythropoietin.


hexagon : n. Willis'in arter altıgeni (enkefalonda).


hyperproteinemia : n. Kanda protein fazlalığı.


inassimilable : a. Emme yeteneği olmayan.


mensuration : n. Ölçme, mesaha.


michel's clips : n. Yaranın kapatılmasında dikiş yerine kullanılan bir çeşit metal agraf.


millivolt : n. Voltun binde biri (mv).


necromania : n. Ölüm veya ölülere karşı duyulan marazi ilgi, nekromani.


ophthalmoplegia : n. Göz kaslarının felci, oftalmopleji.


ossiculectomy : n. Kulak kemikçiklerini çıkarma ameliyesi, osikülektomi.


pancreatalgia : n. Pankreas ağrısı.