Bugün : 20 Ocak 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

macrophage nedir?

macrophage : n. Büyük fagosit hücresi, makrofaj.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bregma : n. 1. Başın en yüksek kısmı; 2. Ön bıngıldağın bulunduğu alın kemiği ile şakak kemikleri arasındaki nokta, sagital dikişle koronal dikişin birleştiği nokta.


chlorotrianisene : n. Stilboesterol yerine kullanılan bir ilaç.


circumintestinal : a. Barsağın çevresinde, barsağı çevreleyen.


dephlegmate : v. biochem. İspirto ve asitlerdeki fazla suyu çıkarmak, tasfiye etmek.


dull : a. Perküsyonda matite veren.


epoophoron : n. paraovaryum, epiovaryum, Rosenmüler cismi (Wolf kanalının üst kısımlarının artıklarından mesovarium içindeki embriyolojik yapılar).


subnarcotic : a. Yarı uyutucu.


homeopathy : n. Benzeri ile tedavi usulü veya nazariyesi, homeopati.


iridencleisis : n. Bir göz ameliyatı.


lymphodermia : n. Deride seyreden lenf damarlarının hastalığı.


motile : a. 1. Kendiliğinden harekete muktedir; 2. Hareket meydana getiren (kuvvet).


mycophylaxin : n. Mikropları yok eden filaksin.


neuro-induction : n. Zihni telkin.


osmification : n. Osmiyum veya ozmik asitle muamele ederek boyama (histoloji tekniğinde olduğu gibi).


pathogenesy : n. See: Pathogenesis.


parakeratosis : n. Derinin kornea tabakasının anormal durum alamsı, parakeratoz.


pelvimeter : n. Pelvis ölçme aleti.


periapical : a. Diş kökü apeksini çevreleyen (saran).


perifollicular : a. Bir folikül çevresinde olan.


polytocous : a. Aynı zamanda çeşitli çocuklar doğuran.