Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

macropenis nedir?

macropenis : n. Penis'in normale oranal büyük oluşu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bretylium : n. Antihipertansif bir adrenerjik bloker.


contagion : n. 1. Sirayet, 2. Bulaşma; 3. Bulaşıcı (sari) hastalık.


coprolalia : n. Pis ve müstehce şekilde konuşma.


coryza : n. Burun nezlesi, koriza.


dactylic : a. Se: Dactylar.


geophagia : n. See: geophagism.


grape sugar : n. Dekstroz veya glikoz.


hexaloidy : n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının altı katına sahip oluşu.


immaturity : n. 1. Tam gelişmeme; 2. Olgunlaşmama.


infrapsychic : a. 1. Ruhi seviyenin altında olan; 2. Otomatik.


luciferin : n. biochem. Lusiferaz tesiri altında ışık neşreden bir madde, lusiferin.


macrogingivae : n. Dişetlerinin aşırı büyümesi, dişeti hipertrofisi.


metabasis : n. 1. Tedavi değişikliği tedavi tarzını değiştirme; 2. Hastalık veya yer değişmesi.


morbific : a. Hastalık getiren.


neurochemistry : n. Sinir sistemi kimyası.


otocranium : n. 1. Şakak kemiğinin kaya parçasında bulunan ve iç kulağı barındıran boşluk; 2. Kafa kemiğinin işitme ile ilgili kısmı.


partner : n. 1. Herhangi bir şey (dans, oyun, yürüyüş v.s.)'de kişiye eşlik eden kimse, eş; 2. Karı veya koca.


phagocytolysis : n. Fagositlerin yokolması, fagositoliz.


phlebectasis : n. See: Phlebectasia.


picrotoxin : n. biochem. Anamiria cacculus tohumundan çıkarılan acı, zehirli ve billuri bir cevher olup, barbitürat zehrilenmesinde uyarıcı antidot olarak kullanılır (C30H34O13).