Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

macronychia nedir?

macronychia : n. Anormal tırnak büyümesi, büyük tırnaklılık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerebral : a. Beyne ait, cerebralis.


cobraism : n. Kobra zehirlenmesi.


compulsion : n. Belli bir şeyi yapmaya sevk eden itici kuvvet ,içten gelen zorlama, içten gelen itici his.


conduction : n. İletim (kuvvet, ısı, ses veya elektrik hk).


consultation : n. İstişare, konsültasyon.


entero-anastomosis : n. Barsak anastomozu.


gnathitis : n. Çene iltihabı.


intergluteal : a. İki kalça arasında, kaba etler arasında.


lacerate : v. yırtmak, yaralamak.


subfrontal : a. Alın lobu veya kıvrımı altında bulunan.


helleborism : n. 1. Veratrum alkaloidleri ile zehirlenme; 2. Veratrum alkaloidleri ile tedavi.


hemochrome : n. Kanın oksijentaşır pigmenti.


hyposomia : n. Vücudun yeterli şekilde gelişmemesi hali.


intersex : n. Her iki cinsiyet karakterlerini bir arada taşıyanşahıs.


lesbian : n. 1. Kadın homoseksüel, dişi eşcinsel, sevici; 2. lesbianizm'le ilgili, sevicilikle ilgili.


mineralocorticoid : n. Vücudun madeni metabolizmasına tesir eden böbreküstü korteksinin salgısı.


oligogenics : n. 1. Zürriyetni azalması; 2. Doğum kontrolü.


ombrophobia : n. Yağmur korkusu, ombrofobi.


oncolytic : a. Tümör hücrelerini yokedici, onkolitik.


phytoglobulin : n. Bitki globülini.