Bugün : 24 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

macronychia nedir?

macronychia : n. Anormal tırnak büyümesi, büyük tırnaklılık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharodiastasis : n. Göz kapaklarının birbirinden ayrılması, göz kapakları aralığının genişlemesi.


bonesetter : n. Kırılan kemik uçlarını yan yana tesbit eden veya çıkığı yerine koyan kimse, çıkıkçı, kırıkcı.


calciphylaxis : n. Uyarıcı ajana karşı dokularda kalsiyum birikimi ile belirgin aşırı duyarlık hali, dokunun kendisini savunmaya davet eden uyarıya karşı yapısında kalsiyum birikimi şeklinde cevap vermesi.


chondrology : n. See: chondrography.


coctolabile : a. Isıtılmakla değişen, ısıtılmakla bozulan.


colonization : n. 1. Aynı hastalığı gösteren kimselerin gruplar halinde bakım ve tedavisi; 2. Aynı tür mikropların, üreme ortamında yer yer kümeler oluşturması; 3. Kan veya lenf yoluyla sürüklenen hücrelerin ana hastalık odağı dışında herhangi bir yerde çoğalıp gelişmesi.


couveuse : n. Yenidoğan'ın özellikle erken doğmuş bebeğin konulduğu inkübatör, küvez.


deontology : n. Vazifeler bilgisi, ahlak ilmi.


dietl's crisis : n. Bir nephroptosis (yüzen böbrek) komplikasyonu.


erotopathy : n. Cinsel aruz ve davranışlarda anormallik.


euphoria : n. hastanın kendini sübjektif olarak iyi ve kuvvetli hissetmesi, öfori.


galactemia : n. Kanda süt bulunması, galaktemi.


intermediate : a. 1. İki şeyni arasında yerleşmiş, arada (ortada) bulunan; 2. Arada meydana gelen, seyiresnasında oluşan; 3. Kimyasal reaksiyonun seyri esnasında oluşanmadde, ara madde.


mucoenteritis : n. Barsak mukozasının iltihabı.


odontotripsis : n. Dişlerin yıpranması, dişlerin aşınması.


oodeocele : n. Tıkayıcı fıtık.


osmosity : n. Eriyiğin sahip olduğu ozmotik basınç derecesi.


panesthesia : n. Duyarlığın tamamen kaybolması, panestezi.


pedicel : n. Sap.


periencephalomeningitis : n. Beyin korteksi ile meninkslerin iltihabı.