Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

macronychia nedir?

macronychia : n. Anormal tırnak büyümesi, büyük tırnaklılık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bolometer : n. 1. Kalbin atım gücünü ölçen alet; 2. Herhangi bir kimyasal olay sonucu oluşan ısının çok düşük miktarlarını ölçen alet.


dilution : n. 1. Su ilavesiyle bir eriyiğin yoğunluğunu azaltam, sulandırma; 2. Sulandırılmış eriyik.


dystaxia : n. İstemli hareketlerin kontrolunda zorluk çekilmesi.


dyszoospermia : n. Spermatozoid oluşum bozukluğu.


emanation : n. biochem. Emanasyon: Bir cisimden intişar eden koku veya buhar veya ışın, radiumun parçalanmasından meydana gelen radyoaktif soy gaz.


encephalorrhgaia : n. Beyin kanaması.


fragility : n. Kolay kırılma, frajilite.


galactin : n. biochem. Sütte bulunan bazik cevher.


glycogenolysis : n. Glikojen'in glukoz'a yıkılması.


graphoanalysis : n. Ruhsal özellikleri tesbit amacıyla, kişihin el yazısının incelenmesi.


iontophoresis : n. 1. İyonların tedavi maksadiyle vücuda sokulması, deri veya mukoza yolu ile ve elektrik cereyanı kullanarak ilaçların vücuda sokulması, iyontoforez; 2. Ültraviyole ışınları ile etadvi, ültraviyole tedavisi.


leptospirosis : n. Spiroket hastalığı.


longitudinal : a. Uzununa, longitudinalis.


monocyte : n. En büyük lökosit, monosit.


oligodendroglia : n. Sinir sistemi destek dokusuna ait, asma şeklinde uzantılar gösteren hücre tipi.


osmosity : n. Eriyiğin sahip olduğu ozmotik basınç derecesi.


pathomorphism : n. Anormal morfoloji.


prochoresis : n. Midede kısmen sindirilen gıdalardan organın peristaltik hareketleriye pilor'dan geçerek sindirim kanalı boyunca aşağıya doğru sevkedilmesi.


production : n. Meydanag elme, olma, oluş husul, oluşum, prodüksiyon.


resistance : n. Mukavemet, direnç, rezistans.