Bugün : 17 Ocak 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

macronychia nedir?

macronychia : n. Anormal tırnak büyümesi, büyük tırnaklılık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chronicity : n. Uzun süre devam etme hali, müzminlik durumu.


clinoid : a. Sedirimsi, yataksı, klinoid, clinoides, clinoideus.


encephalopathy : n. Beyin hasatlığı.


end (o) : pref. içinde içine.


factitious : a. 1. Sun'i olarak meydana gelmiş, faktisyus;


fecal : a. 1. Feçese ait; 2. Feçesli.


gnathodynia : n. Çenede hissedilen ağrı, çene ağrısı.


humerus : n. Kol kemiği, dirsekten omuza kadar olan kemik, pazı kemiği.


inborn : a. Doğuştan, doğmadan evvel kazanılmış, konjenital.


irradiating : a. Yayılan, belli bir noktadan etrafa yayılan (ağrı v.s.).


lipid : n. Yağ, canlı vücudunda oluşan yağ veya yağdan oluşmuş bileşik, lipid.


lymphoid : a. 1. Lenfe benzer, lenfli, lenfatik, lenfoid; 2. See: Adenoid.


mala : n. (pl. malae). 1. Yanak; 2. Elmacık kemiği.


neurogenesis : n. Embriyon gelişiminde sinir sistemi oluşumu, nörojenez.


onychomalacia : n. Elparmağı tırnaklarının yumuşaması, onikomalasi.


photoreaction : n. Işık etkisiyle meydana gelen herhagni bir nitelikte kimyasal reaksiyon, fotoreaksiyon.


pneumopleuritis : n. Akciğer plevra iltihabı.


potentiometer : n. Elektrik kudretini ölçme aleti, Potansiyometre.


prehensile : a. 1. Yakalayabilir, tutabilir, kavrayabilir; 2.Bazı maymunların kuyruğu v.s. gibi sarılma ve kavrama özelliği olan.


saccharolytic : a. Şekeri parçalayabilen.