Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

macronucleus nedir?

macronucleus : n.Büyük vejetatif hücre nüvesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharoplegia : n. Göz kapağı felci.


bullation : n. 1. Deri üzerinde büllerin oluşması; 2. Şişme, şişkinlik, şiş.


endocrinology : n. İç salgı bilgisi, endokrinoloji.


epicranial : a. Kafatası üzerindeki deri ile ilgili, baş derisine ait.


genodermatosis : n. Herediter bir cilt hastalığı, jenodermatoz.


vaccinophobia : n. Marazi aşı korkusu.


graphomania : n. İçten gelen devamlı yazma dürtüsü, çılgınlık derecesine varan yazma arzusu.


histic : a. 1. Doku ile ilgili; 2. Dokuya benzer, doku niteliğinde.


hyposensitiveness : n. Düşük duyarlık, herahngi bir uyarıya veya allerjen'e karşı normalin altında duyarlık gösterme hali.


inaction : n. Uyarılara cevap verme hali, kayıtsızlık; 2. Hareketsizlik, durgunluk.


ischocholia : n. Safra salgılanmasının durması.


lentiform : a. Mercimeksi (merceksi), mercikem biçim (mercekbiçim).


lymphogram : n. Lenfografi yoluyla elde edilen röntgen filmi, lenfogram.


mecanote : n. biochem. Mekanik asidin tuzu, mekanot.


murine : a. Fare veya sıçana ait.


myoma : n. Kas hücrelerinden oluşan tümör, miyom.


necrosis : n. Bir organın çürüyüp ölmesi, canlı dokunun mahdut bir bölümünün ölümü, gangren. nekroz.


nephrotomy : n. taş çıkarmak için böbrek ameliyatı, nefrotomi.


pannus : n. Korneanın zar halini alıp görmeyi zorlaştıran patolojik damarlanması, göz perdesi, gözün dış zarında hasıl olan perde, pannus (trahom).


pyrolysis : n. biochem. Sıcak tesiriyle erime.