Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

macronucleus nedir?

macronucleus : n.Büyük vejetatif hücre nüvesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachiocyllosis : n. Kol çarpıklığı, kolun, gelişim bozukluğu sonucu normale nazaran eğrilik göstermesi hali.


buccinator : n. Üfürtücü kas, buc(s) inator.


cementitis : n. Diş sementi'nin iltihabı.


cholecystolithiasis : n. Safra kesesinde bir veya daha çok sayıda taş bulunması hali.


encephalasthenia : n. Beynin kuvvetsizliği.


encephalopathy : n. Beyin hasatlığı.


grave : a. Şiddetli, ağır, tehlikeli.


gutta : n. (pl. guttae) 1. Benek; 2. Damla.


impregnate : v. Gebe etmek ,döllemek.


intersexuality : n. Her iki cinsin karakterlerinin bir arada bulunması.


kainophobia : n. Yeni eşyalara karşı duyulan marazi korku.


karyolobism : n. Hücre nüvesinin loplu olma hali (özellikle lökosit nüvesi).


karyostasis : n. Hücre çekirdeğinin istirahat hali, hücre çekirdeğinin karyokinetik bölünmeler arasındaki istirahat devresi.


maim : n. Sakat bırakmak, sakatlamak, kol veya bacak gibi bir organı, çıkarma, harabiyete uğratma v.s. nedenlerle kullanmadan mahrum bırakmak.


mycohemia : n. Mantarların kana geçmesi, kanda mantar bulunuşu, mikohemi.


neuropapillitis : n. Göz papillasının iltihabı, nevropapilit.


ossific : a. 1. Kemikleşen; 2. Kemikleştiren.


osteotomy : n. Kemiği kesme veya bir parçasını çıkarma ameliyatı, osteotomi.


postpallium : n.Rolando yarığı arkasındaki beyni korteksi.


preoxygenation : n. Önceden oksijenleme.