Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

macronormocyte nedir?

macronormocyte : n. Dev alyuvar, makronormosit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colocynthin : n. biochem. Kolosint'den çıkarılan kuvvetli müshil cevher.


colpoperineorraphy : n. Vaginada doğumlara bağlı gevşemenin ve perine yırtıklarının cerrahi olarak tamir edilmesi.


corundum : n. biochem. Dişçilikle kullanılan alüminyum oksid, korundum.


cytolysin : n. biochem. Hücreleri ayırıp dağıtan bir lizin veya antikor, sitolizin.


esophagocele : n. Özofagus fıtığı, Özofagosel.


facet : n. 1. Ufak yüz; 2. Kemiğin küçük düz yüzeyi, faseta.


falx : n. (pl. Falces). Orak.


hydatidosis : n. Vücutta çoksayıda hidatid kist oluşmasıyla belirgin durum, hidatid hastalığı.


imperforate : a. Delinmemiş.


menostaxis : n. Menstruasyon (aybaşı) müddetinin uzaması.


monosaccharide : n. biochem. Beş veya altı veya daha eksik karbon atomu ihtiva eden Basit şeker, hidrolizle ayrıştırılamayan hidrokarbon, monosakkarid (bunlar renksiz billuri maddeler olup, tatlıdırlar ve genel formülü CH2O dır).


monosymptomatic : a. Tek (bir) semptomlu.


myoparalysis : n. kas felci, miyoparalizi.


nulliparous : a. Doğum yapmamış.


osselet : n. 1. Küçük kemik; 2. Aşık kemiği.


panarthritis : n. Bütün eklemlerin iltihabı, panartrit.


parathyroidoma : n. 1. Paratiroid bezinden gelişen tümör; 2. Paratiroid'e benzer dokudan oluşan tümör.


personology : n. Kişiliğin ve kişilik özelliklerinin incelenmesi.


polocyte : n. Kuup cismi


rehabilitate : v. Kişiyi belli bir iş üzerinde yetenekli kılmak, fiziksel yetenekleri verimli bir işe yöneltmek.