Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

macronormocyte nedir?

macronormocyte : n. Dev alyuvar, makronormosit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

care : n. İhtimam, bakım.


cautery : n. Yakış, dağlayış, dağlama aleti, koter.


cuticle : n. Üst deri, derinin dış zarı, ince deri, epiderma, kütikül, cuticula.


fibroglioma : n. Lifli elementler ihtiva eden gliyom.


galvanomuscular : a. Kasa uygulanan galvanik cereyandan meydana gelen.


hemophilic : a. Hemofiliye ait.


infraconscious : a. Bilinçaltı, bilinç altında.


iridoncus : n. İris tümörü.


K : Potasyum sembolü.


karyotheca : n. Hücre nüvesini saran (çeviren) zar.


microbiology : n. Bakteri, protozoer, v.s. gibi organizmaların biyolojik tetkiki, mikropbilim, mikrobiyoloji.


miopragia : n. Fonksyionel faaliyetin azalması.


oleothorax : n. Plevra boşluğuna sıvı yağ enjekte edilmesi, oleotoraks.


oligogalactia : n. Süt salgısının azalması, sütün az gelmesi, oligogalaksi.


osculum : n. (pl. oscula). Ağızcık, küçük delik.


peari : n. 1. İnci, sedef; 2.İçinde uçucu nitelikte sıvı ilaç (amil nitrit v.s.) bulunan cam kapsül; 3. Astım'lı hasta balgamında görülen yapışkan nitelikle mukus taneciklerinden her biri.


persistence : n. Süt dişlerinin düşmemesi, persistans.


phenozygous : a. Yüzü kafa kemiğinden geniş olan.


photodynamics : n. Işığın bitkiler üzerindeki harekete sevkedici etkisini ve bu etki nedeniyle oluşan hareketelri konu alan bilim adlı, fotodinamik.


psychoplegic : a. 1. Psikopleji ile ilgili; 2. Beyinin uyarılma yeteneğini azaltan ilaç, zihni uyuşturucu ilaç.