Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

macronormocyte nedir?

macronormocyte : n. Dev alyuvar, makronormosit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blistering fluid : n. Karşıt tahriş yapan bir madde.


brilliant green : n. Antiseptik anilin boyası.


cardinal : a. Esas, baş, en önemli.


cataphoria : n. Gözde görüş ekseninin aşağıya doğru sapma göstermesi.


dapsone : n. Lepra ve dermatitis herpetiformis tedavisined kullanılan bir sulfon türevi.


electrocution : n. 1. Vücuttan elektrik akımı geçmesi (elektrik çarpması) sonucu ölme; 2. Vücuttan elektrik akımı geçirerek öldürme, elektrik sandalyesinde idam etme.


endotoxin : n. biochem. Hücreiçi toksini.


ester : n. biochem. Ester: Asitlerle alkollerden kondansasyon usulü ile elde edilen birkaç tertipten biri.


grume : n. Pıhtı.


hygrometer : n. Havanın rutubetini ölçme aleti, higrometre.


menometrorrhagia : n. Adetler sırasında ve arasında görülen aşırı rahim kanaması.


metalic : a. biochem. a) Madeni, madensel. b) Madene benzer, madenimsi. c) Madenden yapılmış, d) Maden hasıl eden.


moundin : n. Kas liflerine vurulduğu zaman kabarmaları.


musculoskeletal : a. kas ve iskelete ait.


nephrosclerosis : n. Böbrek sklerozu, nefroskleroz.


obsession : n. Daimi endişe, fikri sabit, musallat olma, obsessio.


paraphia : n. Dokunma duyusu bozukluğu, parafi.


pharmacist : n. Eczacı.


prosopalgia : n. Yüz felci.


pteroylglutamic acid : n. Folikasit.