Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

macronormocyte nedir?

macronormocyte : n. Dev alyuvar, makronormosit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caloripuncture : n. Dokuya yüksek ısıya sahip iğne batırarak yapılan koterizasyon.


deptropine citrate : n. Bronşiyal astma, vasomotor rinit ve bronşitin idame tedavisinde kullanılan tablet ve ampuller.


desexualize : v. Cinsel iktidardan mahrum etmek, iktidarsızlaştırmak.


endoneurium : n. Sinir liflerini çevreleyen ince iç tabaka.


entomology : n. Zooloji biliminin böcekler dalı, entomoloji.


fimbriate : a. Saçaklı, fimbriatus.


granulocytemia : n. Kanda granülositlerin çoğalması, granülositemi.


hypersplenism : n. Dalağın fazla çalışmasına bağlı olarak ortaya çıkan hastalık tablosu, hipersplenizm.


hypocellularity : n. Dokudaki normal hücre sayısında ileri derecede azalma, hücre azlığı.


hysteroid : a. Histeriye benzer.


kapselcoccus : n. Piyosalpenkste bulunan bir mikrop.


leiotrichous : a. düz saça sahip düz saçlı.


leiphemia : n. Kan seyrekliği, sulu kan, kanın koyu olmaması hali, lipemi.


marriage : n. Evlenme, evlilik.


meningosis : n. Zar vasıtasiyle kemiklerin birbirine temas etmesi, meningoz.


metatrophic : a. Organik maddenin gıda için kullanılması.


oligospermia : n. Menide spermatozoidlerin azalması, oligospermi, oligospermatizm.


ovicide : n. 1. Yumurtaların yokolması; 2. Belirli organizma yumurtalarını tahribeden faktör (ilaç).


oxyacid : n.biochem. Oksijen ihtiva eden herhangi bir asit, oksijenli asit, oksijen asidi.


oxytocia : n.Çabuk odğum.