Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

macronormocyte nedir?

macronormocyte : n. Dev alyuvar, makronormosit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardioscope : n. Bir mercek sistemi ile optik düzeni olan, kalbin içini muayene etmek için kullanılan aygıt.


clohinesterase : n. Biochem. Asetil kolini asetik asit ve koline parçalayan enzim, kolinesteraz.


decline : v. Sıhhati bozulmak.


empiricism : n. Bilimsiz tecrübeye dayanan hekimlik.


fomite : n.Enfeksiyonla teması olan ve enfeksiyon nakletme özelliği gösteren herhangi bir cisim.


lactaciduria : n. İdrarda laktik asit bulunması, laktik asit işeme, laktasidüri.


hepatization : n. Dokuların karaciğeri andıracak şekilde sertleşmes.i


leptoprosopia : n. Yüzün, uzunluğuna oranla anormal şekide dar oluşu.


neuropathology : n. Sinir (sistemi) hastalıkları patolojisi, nevropatoloji.


nortriptyline : n. Amitriptyline benzeyen bir madde.


panchrest : n. See: Panacea.


paraxial : a. Vücut eksenine yakın olan.


perienteric : a. Barsak çevresinde, barsağı çevreleyen.


periwinkle : n. 1. Cezayir menekşesi. 2. Bir cins küçük deniz salyangozu.


poldine methylsulphate : n. Gıda alıdığı zaman midede meydana gelen asit salgısını önleyen bir madde.


quadrisection : n. dörde bölünme.


reversible : a. Geriye dönebilir, tersine çevrilebilir, eski haline gelebilir.


sphacelus : n. 1. Bir dokunun canlılığını kaybetmiş kısmı; 2. Düşürülen yara kabuğu.


stasimorphy : n. Herhagni bir vücut bölümü veya organda normalg elişimin durması nedeniyle meydana gelen şekil bozukluğu, stazimorfi.


triphthemia : n. Vücuttan atılması gereken maddelerin kanda birikim göstermesi.