Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

macromyeloblast nedir?

macromyeloblast : n. İri hacım gösteren miyeloblast, iri miyeloblast.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bone : n. Kemik, os.


chloramine-T : n. biochem. Soluk sarımtrak, billüri bir toz olup, müessir antibiyotiktir(C7H7CINNaO2S.3H2O), Kloramin-t, klorazen.


construction : n. His ile idrak etme.


corpuscular : a. 1. Kan küreciklerine ait; 2. Cisimciğe ait.


derivative : n. biochem. Müştak, türev.


dissimilarity : n. Farklılık, birbirine benzemeyiş.


homalocephalus : n. Basık kafalı kişi.


huntirean chancre : n. Primer sifilizin sert çıbanı.


impurity : n. 1. Kirlilik, pislik; 2. Saflığını kaybetme, bozulma.


mammectomy : n. See: Mastectomy.


methylate d spirit : İçinde %5 oranında neftyağı bulunan, bu nedenle de içilmesi olanaksız olan alkol.


micro-erythrocyte : n. See: Microcyte.


myoplasm : n. Kas hücresinin bağ dokusundan ibaret sarkoplazması içinde dağılı kasılabilme niteliği taşıyan fibrillerden oluşan kısmı, miyoplazma.


nucleoid : a. Çekirdek şeklinde, çekirdeğe benzeyen.


ophthalmodiagnosis : n. Göz reaksiyonu yardımı ile yapılan teşhis.


periphery : n. Dış üyzey veya kenar, periferi.


preoxygenation : n. Önceden oksijenleme.


proband : n. Jenetik bir hastalıkta, bu hastalıkla malul bir ailenin veya neslin incelenmesine yol açan kişi (herediter bir hastalık serisinde rastlanılan ilk hasta).


quadrumanous : a. dört ayağı el şeklinde yapı ve ödev gösteren, dört elli.


scleroprotein : n. Kollajen, elastin ve keratinler gibi proteinleri içine alan protein grubu.