Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

macromyeloblast nedir?

macromyeloblast : n. İri hacım gösteren miyeloblast, iri miyeloblast.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

child : n. (pl. children). Çocuk


chromomere : n. Kromatin iplikçiği üzerindeki kromatin tanesi, mitoz esnasında kromatin ağı (spireme) oluşturan iplikciklerin üzerinde boncuk taneleri şeklinde dizilen kromatin taneciklerinden her biri.


corrosion : n. Aşınma, kemirilme, tahrip edici etken sebebiyle organ veya doku yapısında zamanla meydana gelen bozulma.


fibroneuroma : n. Lifli elementler ihtiva eden nörom (nevrom).


glucagon : n. Pankreastaki Langerhans adacıklarının alfa hücrelerinde yapılan hormon.


glycosometer : n. İdrarda şeker miktarını ölçen alet.


hyperdynamia : n. Aşırı kuvvet, hiperdinami.


kataphrenia : n. See:Cataphrenia.


masculinize : v. Erkekleştirmek, kadınlarda erkek vasıfları meydana getirmek.


nonviability : n. Yaşama yeteneğinin olmayışı.


nulligravida : n. Hiç gebe kalmamış kadın, nulligravid.


oesophagostomum : n. Çeşitli türleri hayvan barsaklarında hastalığa sebep olan bir yuvarlak solucan cinsi.


palsied : a. Mefluç, felçli, inmeli.


peau : n.Deri.


pelviotomy : n. Pelvis kemiklerini kesme ameliyesi (zor doğumlarda yapılır).


perthe's disease : n. femura ait üst epifiz bölgesinin avasküler dejenerasyonu.


polysynovitis : n. Birkaç sinovyal zarın berabre iltihabı, polisinovit.


porencephalus : n. Beyinde içi su dolu defektlerin bulunması, ya doğuştan ya da sonradan geçirilen iltihaplarla meydana gelir, porensefali.


quadrant : n. 1. Çeyrek daire; 2. Bir bütünün dörtte biri (mesela görme alanında veya karın yüzeyi hk).


quadrigeminal : a. Dört parçalı (kısımlı), dört kat, quadrigeminus, dördüz.