Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

macromyeloblast nedir?

macromyeloblast : n. İri hacım gösteren miyeloblast, iri miyeloblast.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bouillon : n. Et suyu (Bakteri üretmede kullanılan bir besi ortamı).


cholecystostomy : n. Safra kesesi ampiyemlerinde veya kesenin ameliyatla alınmasından sonra, drenaj sağlamak kastıyla safra kesesi ile batın yüzeyi arasında meydana getirilen yapay fistül.


colpeurynter : n. Uterus boynunu genişletmek için kullanılan alet.


conitomy : n. Glotisin altında hava alma yollarının açılması, Konyotomi.


dacryolith : n. Gözyaşı taşı.


globulinuria : n. İdrarda globülin çıkarma, globülin işeme.


heterotaxia : n. Organların anormal durumda oluşu, heterotaksi.


homeomorphous : a. Aynı şekil ve bünyede olan.


hyperhenedosim : n. see: Hyperhedonia


necrobiosis : a. 1. Hücrelerin ve dokuların ölmesi, nekrobiyoz; 2. Pulpanın nekrozu.


odontoptosis : n. 1. Dişlerin dökülmesi, odontoptoz; 2. Üst dişlerden biri veya birkaçının, alt çenede diş olmaması nedeniyle aşağıya doğru sarkması.


pachycephalic : a. Kalın kafataslı, pakisefal.


paraxial : a. Vücut eksenine yakın olan.


peptone : n. biochem. Proteinlerin sindirilmesinde ara safhaya ait bir madde, pepton.


phenology : n. İklim şartları ve mevsim değişikliklerinin hayvan ve bitkiler üzerindeki etkilerini inceleyen bilim dalı, fenoloji.


pontic : n.&a. 1. Hakiki dişin yerini alan diş; 2. Varol köprüsüne ait.


pregnene : n. biochem. Progesteron'un kimyasal iskeletini oluşturan bileşik cisim.


pubiotomy : n. Çatı kemiği (pubis) ameliyatı.


refusion : n. Kanın tekrar damarlara dönmesi.


renogram : n. Kontrast madde zerkedildikten sonra böbreklere ait beliren gölge.