Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

macromonocyte nedir?

macromonocyte : n. Dev monosit, makromonosit.a. Büyük kol ve bacaklara sahip fetüs.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

candidiasis : n. Candida türüne mensup mantarların sebeb olduğu hastalık.


corpulent : a. Aşırı şişman.


decalcification : n. Dokuların kireçli maddelerden mahrum kalması, kalsiyum yokluğu.


endolymphatic : a. Endolenfatik, iç lenfaya ait, endolymphaticus.


enterogenous : a. Barsaktan doğan, barsaklardan gelişen.


erotophobia : n. Cinsel ilişkilerden korkma, cinsel his ve davranışlardan aşırı derecede çekinme.


halothane : n. İnhalasyon anesteziği olarak kullanılan berrak, renksiz bir sıvı.


hypereccrisia : n. Aşırı itrah.


keratomycosis : n. Korneanın mantarlı hali, keratomikoz.


macroscelia : n. Bacakların aşırı büyüklüğü, makroseli.


malady : n. Hastalık, illet.


mesolylmphocyte : n. Orta büyüklükte lenfosit


musculotendinous : a. kas ve kirişlere ait.


neuronophalgia : n. Sinir hücrelerinin fagositoz ile harap olması, nevronofaji.


otorrhagia : n. Kulak kanaması, otoraji.


paraglobulin : n. Kan serumu ve diğervücut sıvılarında bulunan bir çeşit globülin.


paragraphia : n. Yazarken sözcükleri yerinde kullanamama, istenilen anlamı verecek sözcükleri seçememe sebebiyle düşündüğünü yazı halinde ifade edememe.


platycrania : n. Vahşi kabilelerde kafa kemiğini yassılaştırma adei.


profound : a. Derin, profundus.


promin : n. biochem. Tüberküloz ve cüzzam tedavisinde kullanılan bir sülfon türevi.