Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

macromonocyte nedir?

macromonocyte : n. Dev monosit, makromonosit.a. Büyük kol ve bacaklara sahip fetüs.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cleidotomy : n. Fetüs'ün köprücük kemiğini makasla keserek ikiye ayırma (Geniş omuz gibi doğumu imkansız kılan durumlarda, nadiren başvurulan bir yöntem).


coma : n. Bilincin tamamen kaybı ile müterafık derin uyku hali,koma.


cravat : n. Üçgen bandaj.


desquamate : v. Dökülme, pul pul dökülmek.


dichotomy : n. Çatallı olma, iki kısma bölünmüş olma.


digestion : n. Hazım, sindirim.


erythrityl : n. biochem. C4H9 formülünde olan tek değerli radikal.


eye : Göz.


geriatric : a. Yaşlının bakım ve tedavisiyle ilgili.


intensimeter : n. Röntgen ışınlarının enerjisini ölçme cihazı.


hydropneumothorax : n. Pleura boşluğuna sıvı sızması ile birlikte meydana gelen pnömotoraks olayı.


hyposensitive : a. Normalden aşağı hassas, duyarlığı azalmış.


hypervitaminosis : n. İhtiyaç fazlası vitaminlere ve özellikle D vitamini fazlalığına bağlı olarak meydana gelen herhangi bir durum.


iniencephalus : n. İniensefali gösteren fetüs.


intra- : pref. İçinde, içi.


laryngogram : n. Larenks'in röntgen ışınları aracılığıyla alınan filmi.


locator : n. Vücuttaki yabancı cisimlerin yerini tesbite yarayan cihaz.


moulding : n. Çocuğun başının doğum kanalına uyacak şekil alması.


neuro : pref. Sinirlere ait, nevro (nöro).


pyemic : a. 1. Piyemi ile ilgili; 2. Piyemi gösteren, piyemi ile belirgin.