Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

macromonocyte nedir?

macromonocyte : n. Dev monosit, makromonosit.a. Büyük kol ve bacaklara sahip fetüs.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blunt : a. Hissetme yeteneği azalmış kimse, hissiz.


cryptogenic : a. Bilinmeyen bir sebepten dolayı meydana gelen.


forerunner : n. Öncü, herhangi birmaddenin oluşmasında öncü rol oynayan madde.


gluteal : a. İlyeye ait.


laking : Eritrositlerin yapısındaki hemoglobin'in açığa çıkması, kanın hemoliz oluşu.


tenostosis : n. Kirişin kemikleşmesi.


hyperparasite : n. Diğer bir parazit içinde veya üzerinde yaşayan parazit, hiperparazit.


hypoglobulia : n. Kan alyuvarlarının azalması.


idiotism : n. Budala oluş hali, budalalık.


iliospinal : a. İlium ve omurga ile ilgili.


incontinence : n. Normal olarak vücuttan dışarı atılacak şeylerin çıkmasını kontrol edememe, incontinentia.


mandibular : a. Altçeneye ait.


mesorectum : n. rektum mezosu.


metrectomy : n. Uterusun ameliyatla çıkarılması, rahim'i kesip çıkarma ameliyatı, metrektomi, histerektomi.


metrocarcinoma : n. Uterus karsinomu, rahim tümörü, metrokarsinom.


nephrocardiac : a. Böbrek ve kalbe ait.


pronograde : a. Dört ayak üzerinde yürüyen veya duran.


prostatocystotomy : n. Mesane ve prostat ameliyatı.


puff : n. Akciğer oskültasyonunda işitilen üfürüm sesi, üfürüm.


sacral : a. Sakruma ait, sakral, sacralis.