Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

macromonocyte nedir?

macromonocyte : n. Dev monosit, makromonosit.a. Büyük kol ve bacaklara sahip fetüs.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

breathless : a. Nefesi kesilmiş, Ölü, cansız.


carburet : v. biochem. Karbon ile birleştirmek veya doldurmak.


caumesthesia : n. Çevre ısısı normal olmasına rağmen sıcaklık hissetme.


coronary : a. taçsı, koroner.


differentiate : v. 1. Ayırt etmek, tefrik etmek, bir hastalığı diğerlerinden ayrıt etmek; 2. Diğer doku ve oluşumlara nazaran farklı özellik gösterecek şekilde gelişmek, farklılaşmak.


dysmenorreha : n.Adet (aybaşı) güçlüğü, dismenor (ağrılı olur).


endarteritis : n. Arterlerini iç gömleğiinn iltihabı, endarterit.


erotopath : n. Cinsel arzu ve davranışlarını kontrol edemeyen kişi, anormal ve aşırı cinsel davranışlar gösteren kimse.


foveola : n. (pl. foveolae).Çukurcuk.


galactoblast : n. Kolostrum içinde yağ damlacıklarından oluşan küçük taneciklerden her biri, kolostrum taneciği.


vaccigenous : a. Aşı yapan.


humo(u)r : n. Cerahat, vücuta bulunan sıvılar, humor.


hydrochlorate : n. biochem. Hidroklorik asidin tuzu, hidroklorat.


hyperasthenia : n. Aşırı zaafiyet.


identical twins : n. pl. Tek bir oyumdan meydana gelen ve aynı cinsiyeti taşıyan ikizler.


lymphorrea : n. Kesilmiş veya yırtılmış lenf damarlardan lenfanın akması, lenforaji.


meningovascular : a. Beyin zarlarına ve beynin kan damararına ait olan, bu oluşumları birlikte ilgilendiren.


metalliferous : a. biochem. Maden hasıl eden.


methoxamine : n. Kan basıncının yükseltilmesinde kullanılan pressör bir ilaç.


otologist : n. Kulak uzmanı, otolojist, otolog.