Bugün : 17 Aralık 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

macromonocyte nedir?

macromonocyte : n. Dev monosit, makromonosit.a. Büyük kol ve bacaklara sahip fetüs.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cementoma : n. 1. Diş dokusundan gelişmiş, yer yer sement birikimleri gösteren tümör, sementom; 2. Diş kökü ucunda aşırı sement birikiminden meydana gelen küçük oluşum.


cephalitis : n. Beyin iltihabı, ensefalitis.


dacryon : n. Gözyaşı kemiği (os lacrimale)'nin ön kenarı ile frontalin birleştiği nokta.


ecosite : n. See. Ecoparasite.


feminism : n. Erkeklerde bulunan kadın hususiyetleri, erkeğin kadınlara mahsus haller alması, erkekte dişilik vasıfları bulunma, feminizm.


gastrocnemial : a. Baldır ikiz kasına ait, gastrocnemialis.


hydrolase : n. biochem. Hidroliz yapan enzim, hidrolaz.


irreducible : a. Yerinden ayrılmış bir organın veya bir fıtığın eski haline getirmenin mümkün olmaması.


lung : n. Akciğer.


mamelonation : n. Bir organ veya oluşumun, üzerinde meme başı şeklinde uzantı veya kabartılar göstermesi hali.


nabothian pollicles : n. Servikal uterus bölgesinde bulunan ve kronik iltihap geçirmekte olan guddelerin kistik genişlemesi.


nanosomia : n. Cücelik, vücudun anormal küçüklüğü.


ophthalmatrophia : n. Göz atrofisi.


osteomyelograph : n. Kemik iliğinin röntgenle muayenesi, osteomiyelografi.


osetoplast : See: Osteoblast.


patient : n. Hasta.


pharyngospasm : n. Yutak spazmı.


photonephelometer : n. Bir eriyiğin bulanıklık derecesini ölçme aleti.


scleroma : n. Doku katılaşması, sklerom.


senseless : a. 1. Hissiz, duygusuz; 2. Baygın.