Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

macromolecular nedir?

macromolecular : a. Büyük kol ve bacaklara sahip fetüs.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chirognostic : a. 1. Uyarılan vücut tarafını veya eli (sağ veya sol) tefrik yeteneği ile ilgili; 2. Uyarılan vücut tarafını veya eli tefrik edebilen.


colpoperineorraphy : n. Vaginada doğumlara bağlı gevşemenin ve perine yırtıklarının cerrahi olarak tamir edilmesi.


determinism : n. Doğa'daki her olayın, dolayısıyla insanın tüm faaliyet ve davranışlarının kendi iradesi dışında seyreden bazı faktörlere tabi olduğunu ileri süren teori, gerekircilik.


diataxia : n. Vücudun her iki tarafını tutan ataksi.


gall : n. (pl. 1. galla). Safra öd; 2. Sürtmekten meydana gelen yara.


genetotrophic : a. Kalıtsal nitelikteki metabolizma bozukluğu ile ilgili.


histotoxin : n. Dokular üzerine toksik etki gösteren madde.


hymenectomy : n. Himeni kesip çıkarma ameliyesi.


hypopselaphesia : n. Deride duyarlığın ileri derecede azalışı, temas duyusunun zayıf oluşu.


ingravescent : a. Şiddeti yavaş yavaş artan, ağırlaşan (hastalık).


inlay : n. Bir organ veya dokunun içine sokulmuş olan aşı (transplantasyon).


instability : n. Dayanıksızlık, kararsızlık, değişme.


intussuscipiens : n. Kendi içine diğer bir barsak bölümünün geçtiği barsak kısmı.


nosophobia : n. Hastalıktan korkma, marazi hastalık korkusu, nozofobi.


orchidopexy : n. 1. İnmemiş testis'in skrotuma getirilerek dikişle tesbit edilmesi, orşidopeksi; 2. Aşağı sarkmış testis'in yukarı çekilerek skrotumda komuş dokulara dikişle tesbiti.


orthodiagraphy : n. Paralel röntgen ışınları ile organların özellikle kalbin perspektif hatalradan korunarak resminin alınması, ortodiyagrafi.


panmyelosis : n. Kemik iliğinin bütün elementlerinin artması.


phlebismus : n. Venlerin tıkanması ve şişmesi, admar tıkanıklığı.


pleurocentrum : n. 1. Omur merkezinde yan element; 2. Omurganın yan elementi.


reacalcification : n. Dokularda, özellikle kemik dokusunda azalma gösteren kalsiyum'un takviyesi,kalsiyum miktarının normal hale getirilmesi.