Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

macromolecular nedir?

macromolecular : a. Büyük kol ve bacaklara sahip fetüs.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

lunis : n. İlye, kaba et bölgesi (See: Buttocks).


cystoscopy : n. Mesane içinin gözle muayenesi, sistoskopi.


dactylogryposis : n. El parmaklarının devamlı kasılı halde bulunuşu, el parmaklarının devamlı fleksiyon halini muhafaza edişiyle belirgin durum.


dilatation : n. Genişleme,


dope : n. 1. Herhangi bir uyaryıcı veya uyuşturucu ilaç; 2.Uyarıcı veya uyuşturucu ilaç vermek; 3. Uyuşturucu madde kullanan kişi.


epiphysiodesis : a. 1. Ayrılmış kemik epifizini, diafize tesit etme, bu amaçla yapılan ameliyat, 2. Kemikte gelişme kusuru olarak epifiz'in diafiz'le erken birleşmesi.


hammer : n. See: Malleus.


hemoglobinuria : n. İdrarda hemoglobin çıkarma, hemoglobin işeme.


highmoritis : n. Sinüs maksillaris (Highmore boşluğu)'in iltihabı.


hypersensitivity : n. Bir uyarana veya bir allergene karşı aşırı derecede olma durumu.


intrapericardial : a. Perikart içi, perikart içinde.


leukocyte : n. Beyaz kan hücresi; akyuvar, lökosit.


lienopathy : n. Dalak hastalığı, liyenopati.


morphogenetic : a. Morfogenez'le ilgili.


myasthenic : a. 1. Miyasteni ile ilgili; 2. Miyasteni gösteren, miyasteni ile belirgin.


myocerosis : n. kasın balmumu dejenerasyonu, miyoseroz.


orexigenic : a. İştah açıcı, iştah artırıcı, oreksijenik.


perseveration : n. Akıl hastalarının bir kelime veya düşünceye saplanıp kalmaları veya bir hareketi devamlı yapmaları hali, perseverasyon.


procainamide : n. Paroksismal taşikardi gibi kalb aritmilerinin tedavisinde kullanılan bir prokain türevi.


progression : n. İlerleme, ileriye doğru gitme, gelişme.