Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

macromolecular nedir?

macromolecular : a. Büyük kol ve bacaklara sahip fetüs.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

celosomia : n. Göğüs veya karın duvarındaki bir defekt sesebiyle başarı çıkması ile belirgin gelişim ano-kısım iç organların fıtık şeklinde dımalisi. (Sternum'un doğuştan olmayışı, yarık oluşu veya kaburga anomalileri sebebiyle gelişir).


extrasystole : n. Normal sistol ritmine fazladan eklenen sistol.


fructose : n. biochem. Bütün tatlı meyvalarda e baldabulunan bir hidrokarbon (C6H12O6).


galactozymase : n. biochem. Nişastayı sulandıran enzim,galaktozimas.


ganglion : n. (pl. 1. ganglia). Gangliyon: Düğüm, sinir düümü, lenfa bezi: 2. Bazı ufak urlar.


gastroileostomy : n. Mide ile ileum arasında anastomoz yapılması.


hematospermia : n. Semende kan bulunması, hematospermi.


hydroquinine : n. biochem. Malarya hastalığında kullanılan kristal bir toz (C20H26O2N22H2O).


impaludation : n. Sıtma hastalığını tedavi edme, sıtmatedavisi.


lamp : n. Lamba.


lipedema : n. Derialtı yağ irikintisinden oluşan ödem.


lipocatabolic : a. Yağ katabolizmasına ait.


methylparaben : n. biochem. Antiseptik olarak kullanılan kokusuz beyaz bülliri toz (C6H8O3).


mutagenesis : n. Mutasyonların meydana gelmesi.


optics : n. Görme ve ışıkbilimi, optik.


otocranial : a. Otocranium'a ait.


pleuritic : a. 1. Plörezi ile ilgili; 2. Plörezi gösteren, plörezi ile belirgin; 3. Plörezi niteliğinde, plöreziye benzeyen.


pneumotyphus : n. Zatürrie ile karışık tifo veya tifüs hastalıı.


pronucleus : n. Yeni döllenmiş yumurtada erkek ve dişi nüvelerden her biri.


psychoasthenia : n. Zihni meleklerin yetersiz çalışması, zeka gerilği.