Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

macromelus nedir?

macromelus : n. Büyük kol ve bacaklara sahip fetüs.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calomel : n. biochem. Bir değerli cıva klorür (eskiden frengi tedavisinde kullanılmıştır).


carina : n. (pl. Carinae). Trakeanın ikiye ayrıldığı yerdeki çıkıntısı, karina.


choked disc, : n. Herhangi bir sebepten dolayı, göz sinir ve damarlarının göze girip çıktıkları yerde bulunan diskin bulanıklaşması eya tıkanması.


citrin : n. biochem. P vitamini tesirine sahip olan ve limon suyunda bulunan billuri madde.


claviformin : n. biochem. Aspergillus claviforme kültürlerinden elde edilen bakteri giderici madde.


endogastric : a. mide içi (ne ait).


fragrant : a. Güzel kokulu, hoş kokulu.


Fundus : n. (pl. Fundi). Dip.


gastrectasia : n. Mide genişlemesii, gastrektazi.


giganto : pref. İri, kocaman anlamına önek.


lacuna : n (pl. lacunae). kemikte bulunan boşluk, delik, çukur, lakuna.


utriculitis : n. Sinus pocularis iltihabı.


keloidosis : n. Yara veya kesit bölgesinde çok sayıda keloid oluşması.


leptoscope : n. Son deerce ince tabaka veya zarın kalınlığını ve bileşimini tayin (tesit) edebilen cihaz, leptoskop.


mannose : n. Mayalanma özelliği gösteren bir monosakkarid.


marfan's syndrome : n. Sebebi bilinmeyen herediter genetik bir hastalık.


myelonal : a. Omurilik gibi.


paravaginal : a. Vagina yakınında yer alan.


paternal : a. 1. Baba ile ilgili, babaya ait; 2.Babadan gelen, kalıtımla babadan geçen.


paraldehyde : n. biochem. Uyutucu olarak kullanılan renksiz sıvı (C2H12O3).