Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

macromelus nedir?

macromelus : n. Büyük kol ve bacaklara sahip fetüs.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bulge : n. Çıkıntı, şiş.


chemoreceptor : n. Vücuttaki kimyasal değişimleri hissederek refleks etki ile bir kısım vücut fonksiyonlarını düzenleyen hücre topluluğu (özellikle carotid ve aortik cisimciklerde bulunan bu hücre kümeleri vücuttaki kimyasal değişimlere karşı hassastır. mesela bu mekanizma ile kanın O2 seviyesini kontrol altında tutarlar ve buna göre solunum ve dolaşım merkezlerinin çalışmasını düzenlerler).


collateral : a. Yanda bulunan, yan, Collateralis.


cuneus : n. (pl. cunei). Beynin kaması lobülü, Kuneus.


dermatodynia : n. Cilt nevraljisi.


hematophyte : n. Kanda bulunan nebati parazit, hematofid.


hypovolemia : n. 1. Hacim azalması; 2. Özellikle kan hacminin anormal derecede azalması, hipovolemi.


impaction : n. 1. Sıkıştırıp birbirine kaynatma; 2. İnkibaz peklik.


hypertonic : n. Solüsyonların fazla kesafette olması, hipertonik.


indisposition : n. Hafif seyreden hastalık hali, kırıklık, keyifsizlik.


locomotorium : n. Vücudun bir yerden diğer yere hareketini temin eden bacaklardaki eklem, kemik ve kasların ve bunları donadan sinirlerin oluşturduğu birlik, vücudun lokomotor sistemi, lokomotor aygıt.


mannitol : n. biochem. Manitol, [C6H8(OH)6].


medulloadrenal : a. Böbreküstü bezinin iç kısmına ait.


megalocerus : n. Alnında boynuzumsu bir veya birkaç çıkıntı gösteren hilkat garibesi.


merostotic : a. Kemiğin bir kısım ile ilgili.


nonacid-fast : a. Asite dirençsiz (Boyanmasını takiben %1 hidroklorik asit ihtiva eden alkol ile işleme tabi tutulduğu zaman rengini kaybeden bakterinin bu niteliğini belirtmede kullanılan terim).


omentectomy : n. Omentumun kısmen ameliyatla çıkarılması, omentektomi.


omphalopagus : n. Göbek bölgelerinden birbirine yapışık ikiz hilkat garibesi.


perisplanchnic : a. İçorgan'Lar)'ı saran.


pleuroclysis : n. Plevra boşluğuna sıvı zerkedilmesi.