Bugün : 17 Aralık 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

macromelus nedir?

macromelus : n. Büyük kol ve bacaklara sahip fetüs.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

convex : a. Dışbükey konveks, convexus.


decubitus : n. Hem yatış vaziyeti, hem de derinin nekroze olup yara halini alması.


ductless : a. Atıcı kanalı olmayan (endokrin bezler gibi).


echinostoma : n. Birço omurgalıların barsaklarında bulunan Trematoda sınıfına mensup bir parazit cinsi.


ectocolon : n. Kalınbarsak genişlemesi.


fecundation : n. İlkah fekondasyon.


hypererotism : n. Cinsel his ve davranışlarda aşırılık gösterme, aşırı cinsel arzu.


hyperproteinemia : n. Kanda protein fazlalığı.


hysterotomy : n. 1. Çocuğu karından çıkarma ameliyatı; 2. Sezaryen usülü ile ameliyat, histerotomi.


invertebrate : a. Belkemiği olmayan omurgasız vertebrasız.


jar : n. Kuru otları muhafazaya mahsus eczacı kavanozu.


limitans : a. Sınırlayıcı.


olecranal : a. Olekrana ait.


osphresiology : n. Kokubilim, kokular ve koklama duyusu bilgisi.


osteological : a. Osteolojiye ait.


pleonexia : n. 1. Marazi oburluk; 2. Vücut direncinin artması.


pneumomyelography : n. Hava veya gaz zerkedildikten sonra omurilik kanalının radyografisi.


radiocarbon : n. Özellikle metabolizam ile alakalı araştırmalarda kullanılan radyoaktif karbon.


rate : n. Hız, sür'at, oran, bir olayın belli bir zaman süresi içindeki oluş hızı veya görülüş sıklığı.


schist(o)- : pref. Yarık, çatlak.