Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

macromelia nedir?

macromelia : n. El veya ayakların hipertrofisi, makromeli.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

corectoipa : n. Pupillanın yer değiştirmesi.


cushing's syndrome : n. Klinik bakımından Cushing hastalığına benzer.


digitate : a. Parmaklı, digitatus.


endonasal : a. Burun içi(ne ait).


epitympanum : n. timpanın üst tarafı (kısmı).


formaldehyde : n. biochem. Ekseriyetle su ile karıştırılıp antiseptik olarak kullanılan gazlı keskinbir katışık (HCHO).


gastrostoma : n. Mide fistülünün dışarıya açılan ağzı.


hepatotoxemia : n. Karaciğerden kaynak alan kan zehirlenmesi, hepatotoksemi.


hernia : n. Fıtık, herni.


gynaecomastia : n. Erkeklerde meme guddelerinin büyümesi.


keratolysis : n. Epiderm boynuzsu tabakasının ayrılması veya soyulması, keratoliz.


keratolytic : a. 1. Keratolize ait veya keratoliz meydana getiren; 2. Epidermi eriten bir madde.


medial : a. İçyan, medial.


medicable : a. Tedavisi mümkün, tedavi edilir.


molariform : a. Azı dişi şeklinde, azı dişine benzeyen.


oothecosalpingitis : n. Yumurtalık ve Fallop tübü (tuba uterina)'nün beraber iltihabı.


pepsis : n. Hazım.


peroxidase : n. biochem. Peroksidlerin parçalanmasını katalize eden bir enzim, eroksidaz.


pessimist : n. Herşeyi fena gören vya fenaya yoran kimse, bedbin kişi, kötümser, pesimist.


plug : n. Tıkaç.