Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

macromelia nedir?

macromelia : n. El veya ayakların hipertrofisi, makromeli.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachiogram : n. Kol arteri (A. brachialis) üzerindeki nabız atımlarını göseren çizelge.


carborundum : n. biochem. Karbonla silisyum bileşimi, karborund.


chloranemia : n. Yetersiz beslenmeye bağlı özellikle genç kızlarda görülen demir eksikliği anemisi, klorotik anemi, kloranemi.


chorista : n. Embriyoner gelişim hatası olarak ait olduğu organ veya oluşum dışında yerleşmiş, dolayısıyla normal yerinden uzaklaşmış doku kitlesi.


dermatorrhagia : n. Cilt (deri) kanaması, dermatoraji.


dissolve : v. 1. Eritmek, halletmek; 2. Erimek, hallolmak.


dosimetry : n. Doz ölçümü, ilaç veya ışın dozunun tesbiti.


eminence : n. Çıkıntı, tümsek, eminentia: Büyük toparlak çıkıntı.


flavonoid : n. biochem. P vitaminine benzeyen ve kanamaya karşı kullanılabilen maddelreden biri.


lactaciduria : n. İdrarda laktik asit bulunması, laktik asit işeme, laktasidüri.


keratiasis : n. Deride sert siğillerin bulunması.


leprotic : a. Cüzama ait, leprotik.


manipulation : n. El ile işleme veya işletilme, idare, manipülasyon.


mustine : n. hodgkin hastalığında ve bazı lösemi şekillerinde yavaş intravenöz infüzyon şeklinde verilen sitotatik bir ilaç.


neuroretinopathy : n. Optik disk ve retina'da patolojik değişikliklerle belirgin durum, nöroretinopati (Optik disk'te ödemli iltihaplanma, retina arterlerinde incelme, kanam v.s.).


oxyacid : n.biochem. Oksijen ihtiva eden herhangi bir asit, oksijenli asit, oksijen asidi.


oxyquinoline : n. biochem. Kinolinden türeyen bir madde [OH.O6H3(CH)2N].


periglossitis : n. Dil çevresinde doku ve oluşumların iltihabı.


pharyngosalpingitis : n. Yutak ve Eustachi borusu iltihabı.


phonation : n. Seslenme.