Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

macromelia nedir?

macromelia : n. El veya ayakların hipertrofisi, makromeli.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradyuria : n. İşeyememe, sidik zorluğu.


celosomus : n. Bir kısım göğüs veya karın organların fıtık şeklinde dışarı çıktığı hilkat garibesi.


consultant : n. Müşavir hekim (doktor), konsültan.


febrific : a. See: febrifacient


food : n. Yemek, gıda, besin.


halucinogens : n. pl. Mescaline, L.S.D gibi hallusinasyon meydana getiren kimyasal maddeler.


hamster : n. Laboratuvar deneylerinde kullanılan ufak bir fare.


hepatico-enteric : a. Karaciğere ve barsağa ait olan, her iki organı da beraberce ilgilendiren.


kink : n. 1. kanal veya kordon şeklindeki organın herhangi bir yerinde meydana gelen anormal bükülme, kıvrılma veya dirseklenme; 2. Genellikle boyun veya sırt kaslarında görülen ağrılı kasılma hali, tutulma.


mammillary : a. Memebaşına benzer.


manifestation : n. 1. Hastalığa has belirtilerin kendini göstermesi, hastalık belirtilerinin aşikar hale gelmesi; 2. Kendini gösteren belirti, gösteri.


metallize : v. biochem. Maden haline koymak, maden özelliğini vermek.


musculotendinous : a. kas ve kirişlere ait.


noxious : a. 1. Zararlı, sıhhati bozan; 2. Tehlikeli, öldürücü, habis, noxius.


oculo- : pref. gözle ilgili.


osmolarity : n. Tesirli ozmotik basınç.


papilledema : n.Göz diski ödemi.


parathyroprivia : n. Paratiroidlerin çıkarılmasından ileri gelen durum.


parasite : n. Parazit, asalak.


seropneumothorax : n. Plevra boşluğunda hava ve serum toplanması.