Bugün : 16 Aralık 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

macromelia nedir?

macromelia : n. El veya ayakların hipertrofisi, makromeli.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brilliant green : n. Antiseptik anilin boyası.


chloruretic : a. 1. İdrarla klorid atılışını hızlandıran; 2. İdrarla klorid itrahını artıran madde (ilaç).


cohabitation : n. Cinsel birleşim, kadın ve erkek arasındaki cinsi münasebet.


colporrhexis : n. Vaginanın yırtılması, vajen yırtığı.


complement : n. biochem. Normal kanda bulunan ve özel amboseptor ile birleştiğinde bakteri veya diğer hücrelerin tahrip olmasını sağlayan madde, kompleman.


curare : n. Tborkürarinin elde edildiği ham madde.


estrual : a. Östrusa ait.


etherify : v. Eter haline çevirmek, eter haline getirmek.


fibrocartilaginous : a. Bağ ve kıkırdak dokusundan oluşan, fibrokartilaj yapı gösteren.


gastrostomize : v. Karın duvarı ile mide arasında ameliyatla geçit oluşturmak.


uveoplasty : n. Üveanın plastik tamiri.


hemataerometer : n. Kandaki gazları ölçme aleti.


hemotympanum : n. Timpan boşluğunda kan toplanması.


heterotransplantation : n. Değişik türe bağlı canlılar arasında yapılan doku aktarımı, bir hayvan türünden alınan doku parçasının farklı tür bir hayvana veya insana aktarılması.


nonacid-fast : a. Asite dirençsiz (Boyanmasını takiben %1 hidroklorik asit ihtiva eden alkol ile işleme tabi tutulduğu zaman rengini kaybeden bakterinin bu niteliğini belirtmede kullanılan terim).


oligodactylia : n. El veya ayak parmaklarının konjenital yokluğu, oligodaktili.


pharyngopathy : n. Yutak hastalığı.


precancer : n. Kanser öncüsü lezyon, kansere döünşme oranı yüksek lezyon.


pyodermatosis : n. Piyojen kaynaklı cilt hastalığı, piyodermatoz.


retro-infection : n. Fetüsün anneyi enfekte etmesi.