Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

macromastia nedir?

macromastia : n. Memelerin aşırı büyüklüğü, büyük memelilik, makromasti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chirology : n. Belli parmak ve el hareketleri yardımıyla karşılıklı anlaşma, parmak alfabesi ile konuşma.


dermatoglyphics : n. Parmak uçlarındaki, avuç içlerindeki ve tabanlardaki cildin incleenerek herhangi bir gelişim anomalisi mevcut olup olmadığının araştırılması.


dermoid : a. Deriye ait olan, deriyi ilgilendiren, deriye benzeyen.


haptic : a. Dokunma duyusu ile ilgili, temas hissine ait.


hypercapnia : n. Kanda karbon diyoksit fazlalığı.


hyperchromic : a. Aşırı derecede boya veya pigment ihtiva eden.


hyperinsulinemia : n. Kanda hipoglisemi'ye uzanmak üzere aşırı insülin bulunuşu.


impenetrable : a. İçine girilmez, delinmez, nüfus edilmez.


laryngoplasty : n. Larenksin plastik tamiri.


levoduction : n. Gözün sola oynaması (hareketi).


mastoidotomy : n. Mastoid sinüsü ameliyatı, mastoidotomi.


notencephalocele : n. Kafatası arka bölümündeki bir açıklıktan bir kısım beyin dokusunun, fıtık şeklinde dışarı taşması ile belirgin anomali, notensefalosel.


oneiric : a. Ruyaya ait veya benzer, rüya nevinden.


osteomalacic : a. 1. Osteomalasi ile ilgili; 2. Osteomalasi gösteren, osteomalasi'ye müptela.


pancrealgia : n. Pankreas ağrısı.


paul-mikulicz operation : n. Bir kalın barsak bölümünün, her iki kesik uçlar karın yüzeyine anastomoze edilecek şekilde kesilmesinden sonra bu uçların karın boşluğu dışında birbirleriyle irleştirilmelerine dayanan ameliyat yöntemi.


pectinase : n. biochem. Pektinleri pıhtılaştıran bitki enzimi, pektinaz.


pleural : a. Plevraya ait, plevral.


posthemorrhagic : a. Kanama sonucu oluşan, kanamayı izleyen.


radiosensible : a. Radyoakitf ışınlara karşı hassas, ışın tedavisine duyarlı (Tümörün niteliği hakkında).