Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

macromastia nedir?

macromastia : n. Memelerin aşırı büyüklüğü, büyük memelilik, makromasti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cacodontia : n. Dişlerin kusurlu ve biçimsiz oluşu.


cap : n. Herhangi bir kısım üzerinde kapak veya örtü görevi gören oluşum, başlık.


coxa : n. (pl. coxae). Kalça kemiği, koksa, os coxae.


dysodontiasis : n. Diş çıkımında güçlük, çocukluk çağında dişlerin ağrılı veya geç çıkması.


exosplenopexy : n. Dalağın ameliyatla karın duvarı dışına tesbit edilmesi.


hexagon : n. Willis'in arter altıgeni (enkefalonda).


hydrorophilic : a. Suyu emebilen, su emici, nem alıcı.


hyoid : a. Dil kemiği şeklinde.


keratitis : n. Kornea iltihabı, keratit.


macropodoia : n. Büyük ayaklılık, ayakların aşırı büyüklüğü, makropodi.


myringitis : n. Timpan zarı iltihabı, mirenjit.


nudity : n. Çıplaklık.


paramnesia : n. Geçirmekte olduğu bir tecrübeyi, yanlış olarak daha önce de geçirmiş olduğunu zannetme.


penicillamine : n. Ağır metallerle olan zehirlenmelerin tedavisinde kullanılan bir madde.


phago : pref. Yeme veya yoketme (ile ilgili).


plethora : n. 1. Doluluk hali; 2. Kan fazlalığı, çok kan toplanması, pletor


porosity : n. 1. Üzerinde küçük delikler gösterme hali, gözenekli yapıya sahip olma hali; 2. Küçük delik, gözenek.


pregravidic : a. Gebelikten önce olan.


regio : n. pl. Regiones. Bölge.


saccharimeter : n. Şekerli eriyiğin yoğunluğunu ölçmede kullanılan alet, sakarimetre.