Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

macromastia nedir?

macromastia : n. Memelerin aşırı büyüklüğü, büyük memelilik, makromasti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buffer : n. Kimyasal reaksiyonun hızını yavaşlatan madde, eriyik'te bulunduğu zaman pH değişimini önleyen kimyasal madde, tampon madde.


cardiagra : n. Kalb bölgesinde hissedilen sıkıştırıcı nitelikte ağrı, şiddetli kalb ağrısı.


circumarticular : a. Eklem çervesinde, eklemi saran.


couching : n. Katarakt halinde lensin yer değiştirmesi.


dystopia : n. Yanlış yerde bulunma (organ veya oluşum hk.).


ergotinine : n. Ergot'dan elde edilen alkaloid.


hypervolemia : n. 1. Kan hacminin anormal yükselmesi; 2. Anormal hacim yüksekliği.


infestation : n. Konak hayvan üzernide eklem bacaklı parazitlerin bulunması.


irreversible : Geriye döndürülemez, tersine çevrilemez, değiştirilemez.


ketamine hydrochloride : n. İntravenöz veya intramusküler olarak kullanılabilen anestezik madde.


macerative : a.Maserasyon gösteren, maserasyon'la belirgin.


melasma : n. Deride siyah lekeler hasıl olma hastalığı.


palpitation : n. Kalb çarpıntısı, palpitasyon.


perceptive : a. 1. Duyu organları ile alınan uyarıların zihinde mana kazanmasıyla ilgili, persepsiyonla ilgili; 2. Algılama yeteneğine sahip, seziş veya anlayış gücü gösteren.


persuasion : n. İkna etme, diğer bir kişinin zihnini etkileme, inandırma.


platyspondylia : n. Omur gövdelerinin doğuştan basık oluşu.


presbyatrics : n. Yaşlılık çağı ve bu çağa bağlı hastalıkları konu alan tıp dalı, geriyatri.


silvatic : a. Ormana ait.


strangle : v. 1. Nefes borusunu sıkarak nefesini kesmek,boğmak; 2. Nefes borusunun sıkılması nedeniyle nefesi kesilmek,boğulmak.


tracheobronchoscopy : n. Trakea ve bronşun içini muayene etem.