Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

macromastia nedir?

macromastia : n. Memelerin aşırı büyüklüğü, büyük memelilik, makromasti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

broad ligament : n. Uterus ve tubaları pelvis cidarına bağlayan bir çift bağ.


cystadenocarcinoma : n. Bez epitelinden gelişip yer yer kistik oluşumlar gösteren kötü tabiatlı tümör (Özellikle over'den gelişir).


cystelcosis : n. Mesane'de ülser oluşması.


diphtheria : n. Difteri, kuşpalazı.


dysphoria : n. Huzursuzluk hali.


ecdemomania : n. Patolojik gezinme arzusu.


exanthematous : a. 1. Ekzantem'le ilgili; 2. Ekzantem gösteren; 3. Ekzantem tabiatında, ekzantem'e benzeyen.


intercolumnar : a. Sütunlar arasında.


hemocytometer : n. Kan hücrelerinin sayılarını saptamak için kullanılan bir aygıt.


hydroxide : n. biochem. Bir maden veya radikalin hidrojen ve oksijen ile oluşturduğu bileşim, hidroksit.


kysthitis : n. Vagina iltihabı.


macromastia : n. Memelerin aşırı büyüklüğü, büyük memelilik, makromasti.


megalodontia : n. Dişlerin anormal büyüklüğü, iri dişililik.


mesodermitis : n. Mediyasten iltihabı.


metatrophic : a. Organik maddenin gıda için kullanılması.


metrosalpingitis : n. Rahim ile salpenks (tuba) iltihabı, metrosalpenjit.


nephron : n. Bir böbreğin yapısını oluşturan temel unsur, nefron.


orchichorea : n. Cremaster kasının kasılmasına bağlı olarak meydana gelen intizamsız testis hareketleri.


phonetic : a. Ses veya seslerle ilgili ses tellerinin titreşimi sonucu oluşan seslere ait.


polychemotherapy : n. Çok ilaçla yapılan kemoterapi.