Bugün : 22 Ekim 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

macromastia nedir?

macromastia : n. Memelerin aşırı büyüklüğü, büyük memelilik, makromasti.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharopachynsis : n. Göz kapağının kalınlaşması.


bromism : a. Brom zehirlenmesi, brom bileşiklerinin devamlı kullanımı sonucu meydana gelen kronik zehirlenme.


carpus : n. Elbileği, karpus.


cell : n. Hücre, göze, göz kapalı boşluk, odacık, cellula.


chondrosis : n. 1. Kıkırdak gelişimi, kıkırdak dokunun oluşumu; 2. Kıkırdak dokusundan gelişen tümör.


counterpoison : n. diğer zehiri etkisiz hale getirmek üzere kullanılan zehir.


dermographism : n. Sivri uçla deri çizildiği vakit görülen deri reaksiyonları (beyaz, kırmızı çizgi, papül oluşu, derinin diken diken olması).


flexibilitas : n. See: Flexibility.


formulary : n. 1. Reçete mecmuası, kodeks; 2. Formüler, formül kitabı.


geotaxis : n. Yerçekimi doğrultusunda gelişme veya hareket gösterme.


healer : n. 1. Doktor, hekim; 2. Şifa veren.


homostimulant : n. Belli bir organın, özellikle salgı bezinin çalışmasını uyaran aynı organa ait hayvansal doku özü.


hypercathartic : a. İshal şeklinde dışarı çıkaran ilaç, kuvvetli müshil.


menorrhoea : n. Aybaşı (adet) tutukluğu, menostaz.


myelocele : n. Omuriliğin fıtığı ile birlikte spina bifida, miyelosel.


neuter : a. Belli bir cinsiyet göstermeyen, ne erkek ne dişi, cinsiyetsiz.


opiomania : n. Afyon iptilası, afyonkeşlik, opyomani.


pectineal : a. 1. Tarak şeklinde, taraklı; 2. Tarak şekli gösteren oluşumla ilgili.


pectosinase : n. Pektoz'un pektin haline dönüşmesini sağlayan enzim.


perineocele : n. Perine fıtığı, perineosel.