Bugün : 01 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

macromania nedir?

macromania : n. 1. Çevresindeki eşya ve kişilerin hacımca çok büyük olduğu kuruntusu içinde bulunma, makromani; 2. Vücudunun çok iri olduğu kuruntusu içinde bulunma; 3. Kendini başkalarından büyük görme, büyüklük kuruntusu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bleeding : n. Kanama, hemonaji.


carbunculosis : n. Birbiri arkasına çok sayıda karbonkül oluşması.


chiromegaly : n. Ellerin anormal derecde iri oluşu, el büyüklüğü.


collutorium : n. Ağız veya boğazı çalkalayarak yıkamada kullanılan antiseptik eriyik.


dizzy : a. Baş döndürücü, sersemletici.


euthanasia : n. 1. Acı çekmeksizin ölüm, ağrısız ölüm; 2. Hayatından ümit kesilen veya tedavisi imkansız hastanın, ağrı ve acı duymaksızın ilaçla öldürülmesi.


exophyte : n. Dış parazit, organizmanın üzerinde yaşayan parazit.


hyperadrenalism : n. Böbreküstü bezlerinin aşırı faaliyeti.


laparohysterectomy : n. Karın duvarına yapılan kesit aracılığıyla uteurs'un çıkarılması, abdominal histerektomi, laparohisterektomi.


Little's Disease : n. Spastik tipte dipleji, bacakların makas şeklinde bükülmesine sebep olur.


lobate : a. 1. Loplu; 3. Lopsu, loba benzer.


myeloneuritis : n. Miyelit ve nevritin bir arada olması, miyelonevrit.


odontodynia : n. See: Odontalgia.


ostempyesis : n. Kemik içinin cerahatlanması.


paraphasic : a. 1. Parafazi ile ilgili; 2. Parafazi gösteren.


perisynovial : a. Sinovyayı saran.


phenylketonuria : n. idrarda asit fenilpirüvik bulunması.


phytomitogenes : n. (pl.) In vitro ve muhtemelen de in vivo olarak bağışıklığı güçlendiren maddeler.


priapus : n.Erkek cinsel birleşim organı, kamış, penis.


retinoblastoma : n. Retinag liyomu.