Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

macromania nedir?

macromania : n. 1. Çevresindeki eşya ve kişilerin hacımca çok büyük olduğu kuruntusu içinde bulunma, makromani; 2. Vücudunun çok iri olduğu kuruntusu içinde bulunma; 3. Kendini başkalarından büyük görme, büyüklük kuruntusu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachycephalia : n. See: Brachycephaly.


circular : a. Dairesel dairevi circularis.


circulatory : a. Sirkülasyona ait, sirkülatuvar.


cramp : n. Kas veya kas grubunun aniden istem dışı ağrılı kasılması, kramp.


desiccative : a. Kurutucu, kurutan.


direction : n. Yön, doğrultu, istikamet, directio.


dysplasia : n.Anormal doku meydana gelmesi, displazi.


externalization : n. Bilinçaltı çatışmaların bilinç üstüne çıkarak dışa aksetmesi.


follicle : n. Bezcik, fölikül (foliculus.


heterointoxication : n. Vücuda dışradan giren toksik nitelikte maddeler sebebiyle gelişen zehirlenme, dış kaynaklı zehirlenme.


homeostasis : n. Organizmada normal şartların devamlılığı, homeostaz.


infancy : n. Hayatın ilk iki yılını kapsayan bebeklik devresi, bebeklik çağı.


keloma : n. See: keloid.


leukomatous : a. Lökomlu veya lökoma ait.


methyl phenidate : n. Merkez sinir sistemini uyarmak yoluyla etki eden antidepresan bir ilaç.


monoblepsia : n. Tek renk görme, monoblepsi.


narcotine : n. biochem. Afyondan çıkarılan billüri alkaloid (C22H20N7) ateş düşürücü ve tonik olarak kullanılır ve uyuşturucu değildir.


neurothophy : n. Sinir dokusunun beslenmesi, nevrotrofi.


pitocin : n. biochem.Oksitosinin ticari adı, pitosin.


proctostenosis : n. Anus veya rektumun darlığı.