Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

macromania nedir?

macromania : n. 1. Çevresindeki eşya ve kişilerin hacımca çok büyük olduğu kuruntusu içinde bulunma, makromani; 2. Vücudunun çok iri olduğu kuruntusu içinde bulunma; 3. Kendini başkalarından büyük görme, büyüklük kuruntusu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromometer : n. Sıvının gösterdiği rengi ve bu rengin koyuluk derecesini ölçen araç, kromometre.


crypt : pref. 1. Küçük kör kese (kript) anlamına önek; 2. gizli örtülü anlamına önek.


cystosclerosis : n. Sertleşme gösteren kist, bağ dokusu artımı sebebiyle sertleşmiş kist.


dicophane : n. Pediculosis capitis ve diğer gövde parazitlerine karşı kullanılan tanınmış insektisid.


efflorescence : n. 1. Derinin kızarması; 2. Tozlanma, toz halineg elme.


epididymis : n. Erbezi üstü, epididim.


estradiol : n. biochem. Gebe kadın idrarında bulunan estrojenik madde (C10H24O2).


exopeutiidase : n. biochem. Proteinlerin terminal peptid bağlarından parçalayan enzim.


exotic : a. Başka memleketin özelliklerini taşıyan, yabancı, alışılmamış, egzotik.


uvioresistant : a. Ultraviyole ışınlarına karşı mukavemetli.


hematochromatosis. : n. Dokuların kan pigmenti ile boyanması


hyperglycemia : n. Kandaki şeker miktarının artması, hiperglisemi


incompetence : n. Doğal bir fonksiyonun yerine getirilebilmesi için yeterli miktarda olmama, yetersizlik hali.


isothermic : a. See: isothermal.


lithoid : a. Taşa benzer, taş gibi.


mastoncus : n. Meme tümörü veya göğüs şişmesi.


micrencephaly : n. Beynin anormal ve küçük ve tamg elişmemiş olması, mikrensefali.


osetospongioma : n. Süngersi kemik tümörü.


perimysium : n. Çizgili kas liflerini saran bağ dokusu.


physostigmine : n. biochem. Parasempatomimetik bir alkaloid.